1998

Hakkarainen, K. (1998). Epistemology of inquiry and Computer-supported collaborative Learning. Unpublished doctoral dissertation, University of Toronto, Ontario, Canada.

Hakkarainen, K. (1998). Uusi asiantuntijuus haastaa kouluopetuksen. Opetus ja Teknologia, 4, 4-9.

Hakkarainen, K., Halinen, I., Lipponen L., Ilomäki, L., & Lehtinen, E. (1998). Research on pedagogical effects of the Schools of Helsinki 2001 project. Context (European School Journal), 21(3), 25-26.

Hakkarainen, K., Ilomäki, L., Lipponen, L., & Lehtinen, E. (1998). Pedagoginen ajattelu ja tietotekninen osaaminen. Helsingin kaupungin opetusviraston julkaisuja A7:1998.

Hakkarainen, K., Ilomäki, L., Lipponen, L., Tuominen, T., Muukkonen, H., Rahikainen1), M., & Lehtinen, E. (1998). Peruskoulun ja lukion oppilaiden tietotekninen asiantuntijuus. Teoksessa L. Huovinen (toim.), Peruskoulujen, lukioiden, ammatillisten oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät. Osaraportti 3 (56-78). Helsinki: Sitran julkaisuja 191.

Hakkarainen, K., Järvelä, S., Lipponen, L., & Lehtinen, E. (1998). Culture of collaboration in computer-supported learning: Finnish perspectives. Journal of Interactive Learning Research, 9, 271-288.

Ilomäki, L. (1998). Kannettavien tietokoneiden kokeilu yläasteen kouluissa Helsingissä ja Vantaalla. Teoksessa L. Huovinen (toim.), Peruskoulujen, lukioiden, ammatillisten oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät. Osaraportti 3. Sitra 191. Helsinki.

Ilomäki, L. (toim.) (1998). Etäpulpetista maailmalle. Väliraportti kannettavien tietokoneiden kokeilusta Alppilan ja Vesalan yläasteilla. Helsingin kaupungin opetusviraston julkaisuja A2:1998.

Ilomäki, L., Hakkarainen, K., Lehtinen, E., & Lipponen, L. (1998). Teknisten ratkaisujen pedagoginen toimivuus. Helsinki: Helsingin kaupungin opetusviraston julkaisusarja A5:1998.

Leinonen, T., & Muukkonen, H. (1998). Future Learning Environment - innovative methods and applications for collaborative learning. Arttu Design Research: Consuming / Media, 5-6, 42-43.

Leinonen, T., Raami A., Mielonen, S., Seitamaa-Hakkarainen, P., Muukkonen, H., & Hakkarainen K. (1998). FLE – Tools Prototype: A WWW-Based Learning Environment for Collaborative Knowledge Building and Design. A presentation in Computers in Art and Design Education Conference (CADE99), University of Teesside.

Lipponen, L & Hakkarainen, K. (1998). Tiedonmuodostus verkostopohjaisessa oppimisympäristössä - CSILE-projekti. Helsingin kaupungin opetusviraston julkaisuja A6:1998.

Paavola, S. (1998). Abduktivistinen salapoliisimetodologia - esimerkkinään Semmelweisin lapsivuodekuumetutkimukset. Ajatus (Suomen Filosofisen Yhdistyksen vuosikirja), 55, 211-239. Saatavilla verkossa.

Paavola, S. (1998). C. S. Peircen salapoliisimetodologian ja merkkiteorian relevanssi yhteiskuntatieteelle. Sosiologia, 35(4), 300-310. Saatavilla (Elektra-lisenssin kautta).

Rahikainen1), M., Hakkarainen, K., Lipponen, L., Muukkonen, H., Ilomäki, L., & Tuominen, T. (1998). Peruskoulun ja lukion opettajien tieto- ja viestintätekniikan osaaminen. Teoksessa L. Huovinen (toim.), Peruskoulujen, lukioiden, ammatillisten oppilaitosten ja varhaiskasvatuksen nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät. Osaraportti 3. Sitra 191. Helsinki.Unpublished conference presentations / Konferenssiesityksiä (julkaisemattomia)

Hakkarainen, K. (1998, April). Cognitive value of peer interaction in computer-supported collaborative learning. A paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA), San Diego, USA.

Hakkarainen, K. (1998, October). Challenges and constraints of computer-supported collaborative learning. A keynote address presented at conference on title: The New Technologies in Education: Research Approaches. Lagonissi, Athens, Creece.

Hakkarainen, K. (1998, October). Facilitating progressive inquiry through computer-supported collaborative learning. Paper presented at a conference on title: Method and Materials for the New Learning Environments. ICEM, National Board of Education, Helsinki, Finland.

Hakkarainen, K., & Lipponen, L. (1998, April). Epistemology of inquiry and computer-supported collaborative learning. A poster presented at the symbosium titled "Multicultural Use of Knowledge Building Technology", Annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA), San Diego, USA.

Järvelä, S., Niemivirta, M., & Hakkarainen, K. (1998, April). The development of students' motivational orientations during the learning projects in a computer-supported collaborative learning environment. A poster presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association (AERA), San Diego, USA.

Siren, S. & Hakkarainen, K. (1998, October). The cognitive concept of expertise applied to expertise in translation. A paper presented at the Translation and Cognition Conference, Savonlinna, Finland.


1) formerly named Rahikainen, currently Veermans / o.s. Rahikainen, nykyinen Veermans