Minna Lakkala

Minna Lakkala

Sokinmäki 7 B
02760 ESPOO
puh: 040 - 7254 889
09-191 29841
E-mail:
Etunimi.Sukunimi@helsinki.fi

Tämä esittely on aikaisemman tutkimusryhmäni Verkko-oppimisen tutkimuskeskuksen ajalta. Uusi tutkimusryhmäni 1.1.2009 lähtien: Technology in Education Research Group (TEdu) Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden laitoksella.

Pääasiallinen mielenkiinnon kohteeni tutkimuskeskuksen hankkeissa on opettajien pedagogisen asiantuntemuksen tutkiminen liittyen tietotekniikan opetuskäyttöön ja yhteisölliseen verkko-oppimiseen. Olen osallistunut helsinkiläisille opettajille tehtyjen laajojen seurantakyselyjen toteuttamiseen, opettajien toiminnan tukemiseen ja tutkimiseen intensiivisissä koulukokeiluissa sekä opettajien ja tutorien ohjauskäytäntöjen analysointiin verkko-oppimisympäristöissä. Lisäksi olen yleensä vastannut tutkimusryhmän yhdessä toteuttamista tutkivan oppimisen ja yhteisöllisen verkko-oppimisen koulutuksista ja kursseista.

Pääaineeni FM-tutkinnossa on ollut yleinen psykologia, sivuaineita mm. tietojenkäsittelyoppi ja sosiologia. Olen osallistunut 80-luvun alusta lähtien monella tavalla tietotekniikan opetuskäytön ja tietotekniikan käyttäjäkoulutuksen kehittämiseen konsulttina, kouluttajana, koulutussuunnittelijana ja oppimateriaalin laatijana. Työskentelen tutkimusryhmän projektien lisäksi yrityksessäni Heuristica Oy:ssä ja toivon pystyväni yhdistämään laajan käytännön kokemukseni innovatiiviseen tieteelliseen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen.Verkko-oppimisen ja tiedonrakentelun tutkimuskeskus