Liisa Ilomäki

Liisa Ilomäki

Psykologian laitos
Siltavuorenpenger 20 D (PL 9)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
puh: 050 - 511 4376;
(09) 191 29 475
E-mail:
Etunimi.Sukunimi@helsinki.fi
(Huom.: "ä" -> "a")

Olen ollut tietotekniikan ja oppimisen kanssa tekemisissä aika kauan, suunnittelin aikanaan tietokoneavusteisia opetusohjelmia ja koulutin opettajia käyttämään tietotekniikkaa opetuksessa. Viimeiset viisi, kuusi vuotta olen toiminut tutkijana. Tutkimustyö alkoi varsinaisesta "korkeakoulusta": olin sekä tutkijana että konsulttina vantaalaisessa Länsimäen koulussa, jossa kokeiltiin kannettavien tietokoneiden käyttöä 1996-1999. Hanke oli innostava, tulokset hyviä ja yhteistyö koulun ja opettajien kanssa toimi hyvin. Yksi kiinnostava tutkimusteema, joka syntyi tästä kehittämishankkeesta, oli tietotekniikkaan suuntautuneiden oppilaiden asiantuntijuus. Länsimäen hankkeesta tehtiin myös yksi tutkimusraportti OECD:n laajaan kansainväliseen arviointitutkimukseen.

Länsimäen koulusta opin paljon siitä, miten tehokas tieto- ja viestintätekniikan soveltaminen on koko kouluyhteisön ratkaisu, ei vain yksittäisen pioneeriopettajan. Kouluyhteisötutkimus on osaltani jatkunut Espoon kaupungin opetustoimen tieto- ja viestintätekniikan kehittämishankkeessa. Olemme kehittäneet mallia siitä, miten yksittäisen koulun tieto- ja viestintätekniikan käyttöä, osaamista, visioita ja käytäntöjä voidaan tutkia.

Kouluyhteisön toiminnan pohdiskelu on johtanut myöhemmin opettajayhteisöjen tutkimiseen Helsingin opetustoimen tietotekniikkahankkeessa ja siitä edelleen virtuaaliyhteisöjen tutkimukseen, jota teemme mm. EU.n rahoittamassa eurooppalaisten rehtorien tutkimushankkeessa. Juuri virtuaaliyhteisöt, sekä oppimiseen että muuhun työskentelyyn suuntautuvat, kiinnostavat minua juuri nyt erityisesti.

Helsingin opetustoimen tietotekniikkahankkeessa vuosina 1996 - 2000 olen ollut mukana alusta alkaen ja sen laajat aineistot sekä opettajien että oppilaiden tietotekniikan osaamisesta ja käytöstä että vanhempien asenteista ovat olleet tärkeä osa omaa ja tutkimusryhmämme työtä.

Tutkimushankkeiden ohella olen jatkanut tietotekniikan työurani ensimmäistä polkua eli oppimisympäristöjen suunnittelua ja konsultointia. Siihen liittyy mukavaa käytännön työtä - jos nyt tietotyö ylipäätään on käytännön työtä. Käytännön näpräämistä tietokoneilla on digitaalinen kuvankäsittely, jota olen harrastanut jonkin verran, tosin vasta tikapuiden ensimmäisillä askelmilla.Verkko-oppimisen ja tiedonrakentelun tutkimuskeskus