Kai Hakkarainen

Kai Hakkarainen

Psykologian laitos
Siltavuorenpenger 20 D (PL 9)
00014 HELSINGIN YLIOPISTO
puh: (09) 191 29 471
E-mail:
Etunimi.Sukunimi@helsinki.fi

Olen kognitiivisen oppimistutkimuksen ja verkkopedagogiikan asiantuntija. Olen kiinnostunut oppimisesta ja asiantuntijuudesta osittain oman henkilöhistoriani kautta. Keskeytin aikoinaan opintoni mennäkseni ammattikouluun, työskentelin useita vuosia koneistajana ja aloitin yliopisto-opiskeluni vasta 25-vuotiaana suoritettuani ylioppilastutkinnon iltakoulussa. Opiskeltuani monia aineita filosofiasta aikuiskasvatustieteeseen, valmistuin psykologian maisteriksi vuonna 1989 ja olen oikeusturvakeskuksen vahvistama psykologi. Tämän jälkeen työskentelin muutamia vuosia tutkijana Helsingin yliopiston psykologian laitoksella ja kehitin uuden menetelmän kuolemaan johtaneiden liikenneonnettomuuksien intensiivistä tapaustutkimusta varten professori Valde Mikkosen ohjauksessa.

Väitöskirjaopintoni suoritin Toronton yliopiston soveltavan kognitiotieteen (Centre for Applied Cognitive Science, Ontario Institute for Studies in Education) keskuksessa v. 1991-1994 professori Carl Bereiterin ohjauksessa. Väitöskirjani aiheena oli tieteellisen ajattelun tukeminen verkostopohjaisessa oppimisympäristössä. Teoreettisen kiinnostukseni kohteena on tieteellisen ajattelun kehittyminen ja erityisesti uuden tiedon luomisen ja rakentamisen prosessin hahmottaminen sekä yksilöllisellä että yhteisöllisellä tasolla. Tutkimustyöni tulokset kulminoituvat nk. tutkivan oppimisen mallissa, joka yhdistää ihmisen tiedonmuodostukseen liittyviä filosofisia, psykologisia ja enenevässä määrin myös kulttuurisia näkökulmia.

Olen vuodesta 1995 työskennellyt yhdessä työtovereideni kanssa tietokoneavusteisen yhteisöllisen oppimisen psykologisen tutkimusperinteen luomiseksi Suomeen. Olemme erityisen kiinnostuneita siitä kuinka uuteen tieto- ja viestintätekniikkaan nojautuvaa yhteisöllistä teknologiaa (engl. collaborative technology) voidaan käyttää tietämyksen hallinnan ja erityisesti uuden tiedon luomisen ja tietämyksen jakamisen tukena koulu-, opiskelu- ja työympäristöissä. Näitä asioita olemme koettaneet edistää osallistumalla moniin kansallisiin (Helsingin kaupungin tietotekniikkaprojekti, 1996-2000; Future Learning Environment (FLE) -projekti yhdessä Taideteollisen korkeakoulun medialabin kanssa) ja kansainvälisiin (European Collaborative Learning Networks (CL-NET); Innovative Technology for Collaborative Learning (ITCOLE) tutkimushankkeisiin. Tällä hetkellä toimin Suomen Akatemian tutkijatohtorina Helsingin yliopiston psykologian laitoksella ja johdan Verkko-oppimisen ja tiedonrakentelun tutkimuskeskusta.

Esitelmiä:

Kollektiivinen Älykkyys

Asiantuntijuus ja oppiminen työelämässä (2005)

Duunarista dosentiksi: järjen, tunteiden ja kulttuurin voimavarat (2005)Verkko-oppimisen ja tiedonrakentelun tutkimuskeskus