Kari KosonenDepartment of Psychology
P.O. Box 9
(Siltavuorenpenger 20 D)
00014 University of Helsinki
Finland
Tel: +358-9-191 29 493
E-mail:
Firstname.Surname@helsinki.fi

Oppimistutkimuksen pariin minut on tuonut työkokemukseni oppimisvaikeuslasten parissa pienehkön paikkakunnan perheneuvolassa. Varsinainen väitöskirjatutkimukseni sai alkunsa kuntoutuskokeilusta, jonka toteutin tuttavaperheeni pikkukeskosena syntyneen ja syntymästään saakka sokean tyttären ymmärtävän lukemisen harjaannuttamiseksi. Aikanaan Moskovassa opiskelleena ja siten neuvostopsykologiaa tunteneena minua kiinnosti, voisiko Pjotr Galperinin 60-70-luvuilla kehittämää oppimisen teoriaa edelleen hyödyntää oppimisvaikeuslasten ja –nuorten oppimistrategioiden kehityksen tukemisessa. Kuntoutuskokeilun tulokset olivat niin lupaavia, että ne lopulta johtivat väitöskirjaprojektiin, jossa kehitän galperinilaiseen teoriaan perustuvaa strategiakuntoutusta muidenkin pikkukeskosina syntyneiden ja syntymänsä yhteydessä sokeutuneiden nuorten parissa. Työskentelen tällä hetkellä väitöskirjatutkimukseni lisäksi Verkko-oppimisen ja tiedonrakentelun tutkimuskeskuksen vetämässä KP-Lab –tutkimusprojektissa. Tuossa projektissa kiinnostukseni kohteena ovat erityisesti päivittäisten opiskelijoiden oppimiskäytäntöjen seuraaminen, niiden kehittyminen uusien oppimisteknologioiden myötä sekä oppimisen kohteiden multi-media-avusteisen mallintamisen tukeminen uusien teknologioiden avulla.Centre for Research on Networked Learning and Knowledge Building