Ahvenanmaan luonto
Lehdesniitty, kuiva keto, laidunniitty ja rantaniitty

Ahvenanmaan luonto > Perinnemaisemat > Niityt ja kedot > Erilainen Ahvenanmaa > Uhanalaiset lajit

 

Lehdesniitty

Lehdesniitty on lehdoista ja niityistä koostuva mosaiikki. Puut ja pensaat muodostavat pieniä lehtoja, joiden ympärillä on avoimia niittynaukioita. Lehdesniittyjä käytettiin ennen heinäntekoon ja karjan laitumena. Puista otettiin myös lehteviä oksia talviseksi lisäravinnoksi eläimille. Lehdesniitty on maamme lajirikkaimpia alueita.

 
Lehdesniitty keväällä. Tämä niitty on hoidettu.
(Kuva: Johanna Ehrnsten)

 

Kuiva keto

Maisemasta laidunnettiin ennen paljon suurempaa osaa kuin nykyään. Laidunnus piti kasvillisuuden avoimena. Kuivat kedot ovat laidunnuksen tuottamia. Niillä ei juuri kasva puita, ne ovat ravintoköyhiä, mutta kasvi- ja hyönteislajisto on niillä rikas. Täpläverkkoperhonen on laji joka on riippuvainen kuivista kedoista.

Kuiva keto. (Kuva: Marko Nieminen)  


Laidunniitty

Laidunniittyjä käytettiin ennen heinänkorjuuseen ja eläinten laitumena. Alue niitettiin kerran vuodessa ja sen jälkeen sitä laidunnettiin. Suuri osa laidunniityistä on kasvanut umpeen tai metsitetty tarkoituksella. Kuivasta kedosta poiketen laidunniityt ovat kosteita.

 

Rantaniitty

Kosteilla rantaniityillä laidunnettiin ennen karjaa. Alueita niitettiin säännöllisesti, jolloin kaislikko pysyi matalana ja harvana ja eläinlajisto monipuolisena. Nykyisin rantaniityt uhkaavat kasvaa umpeen. Monet rantaniityn kasvilajeista ovat uhanalaisia.

 
Rantaniityillä laiduntava karja piti kaislikon matalana.
(Kuva: Johanna Ehrnsten)