Täpläverkkoperhonen
−linkki tutkimuksesta opetukseen

Ahvenanmaan luonnossa elää mielenkiintoinen perhoslaji, täpläverkkoperhonen. Se on hyvä esimerkki siitä, miten ihmistoiminta ja sen muutokset voivat merkittävästi vaikuttaa eläin- ja kasvikantoihin. Täpläverkkoperhonen on kuollut sukupuuttoon Manner-Suomesta, koska tehomaatalous on hävittänyt perhoselle sopivat pienet niityt ja kedot. Ahvenanmaalla pienimuotoisempi maatalous on sen sijaan ylläpitänyt perhoselle sopivaa vaihtelevaa kulttuurimaisemaa. Helsingin yliopiston kansainvälisessä metapopulaatiobiologian tutkimusryhmässä on jo useita vuosia tutkittu täpläverkkoperhosen biologiaa. Tutkimustuloksia voidaan käyttää myös laajempien ekologisten ja evolutiivisten kysymysten selvittämiseen.

melitaeae cinxiaTämän verkkosivuston tarkoituksena on välittää tutkimuksesta saatua tietoa paikalliselle väestölle Ahvenanmaalla. Se on suunnattu peruskoulun oppilaille, mutta myös kaikille muille kiinnostuneille. Sivuston tarkoituksena on tarjota opettajille materiaalia, jota he voivat itsenäisesti käyttää opetuksessaan.

Ensimmäiset kolme osaa, “Ekologia”, “Evoluutio” ja “Ahvenanmaan luonto” toimivat lyhyenä johdantona aiheisiin. Lisäksi
niissä selitetään muutamia peruskäsitteitä, joiden avulla muiden osien ymmärtäminen on helpompaa.

(Kuva: Tapio Gustafsson)

Seuraavaksi Ekologia -->