Olika fenomen
Habitatfragmentering

Olika fenomen > Näringskedjor och trofinivåer (Näringsväv) > Producenter och konsumenter > Trofinivåer > Habitatfragmentering > Mer om fragmentering > Orsaker till att små populationer dör ut > Väderleken > Klimatförändringen > Parasitoiderna > Fjärilens rörelser > Inavel > Svampinfektion > Evolutionen och fjärilshonans val av värdväxt (Svartkämpe och Axveronika, Honornas val)
> Utdöende och naturskydd

Hökblomsternätfjärilen är en hotad art i Europa och den har dött ut på många platser på grund av att habitaten blivit mera och mera fragmenterade dvs. splittrade . Där fjärilen förut förekom utspridd överallt, har den idag på många platser fått ge vika för människan.

Habitatfläckarna blir mindre till storleken och till antalet samtidigt som de blir mera isolerade från varandra. Det kan leda till att nätverken (metapopulationerna) inte längre fungerar.Habitatfläckarna blir så små att de inte kan upprätthålla en lokalpopulation av fjärilarna och så isolerade att koloniseringar av utdöda habitatfläckar inte kan ske. Då fungerar inte metapopulationens dynamik längre och den dör så småningom ut. Små populationer lider dessutom en större risk att dö ut av alldeles naturliga fenomen som kanske inte i normala fall skulle ha en så drastisk effekt.

Orsaker till att små populationer dör ut...


I detta diagram kan man se att risken för en population att dö ut ökar då populationen blir mindre. En population med bara en larvgrupp har den högsta risken att dö ut, medan en population med 10 larvgrupper har en mycket låg risk att dö ut.