Ekologi
Populationer, samhällen och ekosystem

Ekologi > Populationer, samhällen och ekosystem > Arter > Habitat

En population är alla individer av en art som förekommer på samma plats under samma tid och som kan umgås med varandra. Populationer är relativt skilda grupper, som har ett begränsat utbyte av individer populationerna emellan t. ex. alla människor i Finland är en population.

Många populationer av olika arter som lever i samma livsmiljö bildar ett samhälle, t.ex. ett skogssamhälle eller ett ängssamhälle. Samhällen bildas av den levande delen av naturen.


På ängen finns många olika växt- och djurpopulationer som tillsammans med den döda delen av naturen, det vill säga vatten, vind, jordmån och solsken, bildar ett ekosystem. Organismerna i ekosystem bildar näringskedjor som tillsammans bildar en komplicerad näringsväv .


Alla växter och djur på ängen bildar ett ängssamhälle, medan man pratar om ett ekosystem då man även beaktar marken, vatten och solen. Alla fjärilar på denna äng utgör en lokalpopulation många välsammankopplade lokalpopulationer bildar en metapopulation.
(Foto: Mikko Kuussaari)