Ekologi
Arter
Ekologi > Populationer, samhällen och ekosystem > Arter > Habitat

En art är en grupp av organismer vars medlemmar kan para sig sinsemellan och få avkomma. Arter skiljer sig från andra arter till utseende, beteende och ekologi och individer från olika arter kan inte föröka sig sinsemellan. Hökblomsternätfjärilen är en art, vars latinska namn är Melitaea cinxia. Exempel på andra arter är t. ex. räv, kråka, gran, svartkämpe och axveronika.


Svartkämpe                                                  Hökblomsternätfjäril
(Foto: Mikko Kuussaari)


Axveronika
(Foto: Marko Nieminen)