Hökblomsternätfjärilens biologi
Parasit, parasitoid och hyperparasitoid

Fjärilens biologi > Fjärilens kännetecken > Fjärilens utbredning (Karta över utbredning) > Fjärilens livscykel (Livscykelbild) > Fjärilens habitat (Karta över habitatfläck) > Metapopulation (Nätverkskarta) > Naturliga fiender > Parasit, parasitoid och hyperparasitoid > Cotesia melitaerum (Cotesias förekomst) > Hyposoter horticola > Parasitoidernas livscykel (Cotesia melitaerums livscykel, Hyposoter horticolas livscykel) > Skyddsmekanismer

En parasit är en organism som lever på/i ett annat djur och suger näring av det utan att nödvändigtvis döda det. En parasitstekel eller parasitoid är en insekt som lägger sina ägg i en annan insekt. Äggen kläcks inuti värdinsekten och larven livnär sig på värden och växer och utvecklas i den. När parasitoiden förpuppas dör värden. Binnikemasken är en parasit, Hyposoter horticola en parasitoid.

En hyperparasitoid är en parasitoid som lägger sina ägg i en parasitoids larv då den är inne i sin värd. Det är alltså fråga om en parasitoid som parasiterar en annan parasitoid. Gelis agilis är en hyperparasitoid.

En specialiserad parasitoid kan endast använda en djurart som värd medan en generalist kan använda många olika arter. Hyposoter horticola kan endas använda hökblomsternätfjärilen som värd på Åland och är således en specialist.