Hökblomsternätfjärilens biologi
Metapopulation

Fjärilens biologi > Fjärilens kännetecken > Fjärilens utbredning (Karta över utbredning) > Fjärilens livscykel (Livscykelbild) > Fjärilens habitat (Karta över habitatfläck) > Metapopulation (Nätverkskarta) > Naturliga fiender > Parasit, parasitoid och hyperparasitoid > Cotesia melitaerum (Cotesias förekomst) > Hyposoter horticola > Parasitoidernas livscykel (Cotesia melitaerums livscykel, Hyposoter horticolas livscykel) > Skyddsmekanismer

En metapopulation är ett nätverk av små lokalpopulationer, som alla löper risk att dö ut. Om en av lokalpopulationerna dör ut kan dock en ny population uppkomma i samma område då individer från närliggande lokalpopulationer invaderar den. Viktigt är att individer kan röra sig mellan de olika lokalpopulationerna, så att återkolonisering av habitatfläckar vars fjärilspopulationer dött ut kan ske. Om områdena blir för isolerade, finns det en stor risk för att arter som förekommer i metapopulationer dör ut.

En simulationsmodell:

Karta över en metapopulation...