Hökblomsternätfjärilens biologi
Parasitoidernas livscykel

Fjärilens biologi > Fjärilens kännetecken > Fjärilens utbredning (Karta över utbredning) > Fjärilens livscykel (Livscykelbild) > Fjärilens habitat (Karta över habitatfläck) > Metapopulation (Nätverkskarta) > Naturliga fiender > Parasit, parasitoid och hyperparasitoid > Cotesia melitaerum (Cotesias förekomst) > Hyposoter horticola > Parasitoidernas livscykel (Cotesia melitaerums livscykel, Hyposoter horticolas livscykel) > Skyddsmekanismer

Hyposter horticolas livscykel...

Hyposoter horticola flyger omkring i juni och letar efter hökblomsternätfjärilsägg som är mogna att parasiteras. Äggen är mogna just innan larverna kläcks ur äggen. Det är fråga om en mycket kort tid och eftersom alla hökblomsternätfjärilsägg inte kläcks samtidigt kommer Hyposoter horticola endast att lägga ägg i en del av larverna. Då den hittar en äggrupp som är mogen lägger den ett ägg per larv.

Parasitoidlarven utvecklas inne i fjärilslarven och suger näring av den. Hökblomsternätfjärilslarver som är parasiterade blir i maj flegmatiska, långsamma och håller sig stilla då de andra fjärilslarverna skingras i terrängen. Parasitoidlarven förpuppas inuti fjärilslarven, som dör och får utseendet av en amerikansk fotboll. Efter två till tre veckor kryper den fullvuxna steklen ut ur sin puppa inuti den döda fjärilslarven.

Cotesia melitaerums livscykel...

Cotesia melitaerum har tre generationer per fjärilsgeneration och parasiterar larverna i olika skeden beroende på vilken generation det är fråga om. Cotesia melitaerum lägger till skillnad från Hyposoter horticola flera ägg per larv. När Cotesia melitaerum larverna är klara att förpuppas, tränger de sig ut ur larven och spinner en kokong av silke, inuti vilken de sedan förpuppar sig. Fjärilslarven lever en kort tid efter att parasitoidlarverna tagit sig ut ur den, men den dör till sist.

Hökblomsternätfjärilens livscykel


Hyposoter horticola, märkt med orange och vit färg på mellankroppen, parasiterar ägg.
Foto: Saskya van Nouhuys


Kokonger spunna av Cotesia melitaerum
larver som kommit ut ur fjärilslarverna.
Foto: Saskya van Nouhuys