Hökblomsternätfjärilens biologi
Fjärilens livscykel

Fjärilens biologi > Fjärilens kännetecken > Fjärilens utbredning (Karta över utbredning) > Fjärilens livscykel (Livscykelbild) > Fjärilens habitat (Karta över habitatfläck) > Metapopulation (Nätverkskarta) > Naturliga fiender > Parasit, parasitoid och hyperparasitoid > Cotesia melitaerum (Cotesias förekomst) > Hyposoter horticola > Parasitoidernas livscykel (Cotesia melitaerums livscykel, Hyposoter horticolas livscykel) > Skyddsmekanismer

Hökblomsternätfjärilen har en generation per år. De vuxna fjärilarna flyger i juni till och med början av juli. Deras föda består av nektar från bl.a hundkäx och gräslök. Honorna parar sig en gång under sin livstid och lägger sina ägg i grupper på 150-200 ägg på undersidan av blad nära marken på svartkämpe (Plantago lanceolata) och axveronika (Veronica spicata). Axveronika och svartkämpe är larvernas födoväxter.

Larverna kläcks 2-3 veckor efter att äggen lagts och börjar direkt äta på värdväxten. De spinner ett nät av silke och stannar i grupp hela sommaren. Larverna ömsar hud 3-4 gånger och i slutet av augusti spinner larverna ett 1-6 cm stort vinterbo. Boet är mycket tätare och kompaktare än de bon larverna spinner på sommaren. Vintern tillbringar larverna i ett vilotillstånd i boet.

På våren, i slutet av mars och början av april när solen börjar värma upp marken, vaknar larverna och börjar äta så fort växterna börjar växa. Larverna lever fortfarande i grupp. Tack vare sin mörka färg kan de uppnå en högre kroppstemperatur än den omgivande luften då de solar i grupp. På detta sätt kommer larvens kroppsfunktioner snabbt igång och larven kan fortsätta växa och utvecklas så fort som möjligt. I maj skingras larverna i vegetationen och förpuppas dolda i markskiktet. Puppstadiet räcker 2-3 veckor och de fullvuxna fjärilarna ser dagens ljus i juni.

Visa bild på fjärilens livscykel...


Ägg som snart kläcks.
Foto: saskya van Nouhuys


Larver som ömsat hud en
gång i sitt bo av silke.

Foto: saskya van Nouhuys


Larver som ömsat hud tre gånger spinner sitt vinterbo.
Foto: saskya van Nouhuys


Vinterbo
Foto: saskya van Nouhuys


Larver som vaknat på våren och solar
för att höja kroppstemperaturen.

Foto: saskya van Nouhuys