Hökblomsternätfjärilens biologi
Fjärilens utbredning - Karta

Fjärilens biologi > Fjärilens kännetecken > Fjärilens utbredning (Karta över utbredning) > Fjärilens livscykel (Livscykelbild) > Fjärilens habitat (Karta över habitatfläck) > Metapopulation (Nätverkskarta) > Naturliga fiender > Parasit, parasitoid och hyperparasitoid > Cotesia melitaerum (Cotesias förekomst) > Hyposoter horticola > Parasitoidernas livscykel (Cotesia melitaerums livscykel, Hyposoter horticolas livscykel) > Skyddsmekanismer


En karta över hökblomsternätfjärilens förekomst på Åland. De röda cirklarna är habitatfläckar bebodda av fjärilen och de vita är obebodda.