Hökblomsternätfjärilens biologi
Hyposoter horticola

Fjärilens biologi > Fjärilens kännetecken > Fjärilens utbredning (Karta över utbredning) > Fjärilens livscykel (Livscykelbild) > Fjärilens habitat (Karta över habitatfläck) > Metapopulation (Nätverkskarta) > Naturliga fiender > Parasit, parasitoid och hyperparasitoid > Cotesia melitaerum (Cotesias förekomst) > Hyposoter horticola > Parasitoidernas livscykel (Cotesia melitaerums livscykel, Hyposoter horticolas livscykel) > Skyddsmekanismer

Hyposoter horticola är en relativt stor, 12 mm, och rörlig parasitoid. Den parasiterar konstant 30 % av alla hökblomsternätfjärilslarver. Den vuxna stekeln flyger från och med början av juni till mitten av juli. Hyposoter horticola förekommer överallt där hökblomsternätfjärilen förekommer.


Hyposter horticola, parasiterar ägg. (Foto: Saskya van Nouhuy)