Hökblomsternätfjärilens biologi
Fjärilens kännetecken

Fjärilens biologi > Fjärilens kännetecken > Fjärilens utbredning (Karta över utbredning) > Fjärilens livscykel (Livscykelbild) > Fjärilens habitat (Karta över habitatfläck) > Metapopulation (Nätverkskarta) > Naturliga fiender > Parasit, parasitoid och hyperparasitoid > Cotesia melitaerum (Cotesias förekomst) > Hyposoter horticola > Parasitoidernas livscykel (Cotesia melitaerums livscykel, Hyposoter horticolas livscykel) > Skyddsmekanismer

Hökblomsternätfjärilen ( Meltiaea cinxia ) tillhör familjen Nymphalidae. Fjärilar i den familjen kännetecknas av att de har bara två par ben. Det första paret ben har under evolutionens gång omvandlats till organ med vars hjälp fjärilen kan välja värdväxt. Vidare har fjärilarna klubbformade antenner. Fjärilarna i denna familj klassas som medelstora och framvingarnas längd varierar mellan 1,5 och 3 cm. De flyger för det mesta i rät linje eller i sicksackmönster nära marken. Vingarnas mönster kan göra det svårt för t.ex. insektätande fåglar att följa fjärilarna i deras flykt. Hökblomsternätfjärilen har ett nätmönster på sina vingar (se bilden).