Hökblomsternätfjärilens biologi
Fjärilens habitat

Fjärilens biologi > Fjärilens kännetecken > Fjärilens utbredning (Karta över utbredning) > Fjärilens livscykel (Livscykelbild) > Fjärilens habitat (Karta över habitatfläck) > Metapopulation (Nätverkskarta) > Naturliga fiender > Parasit, parasitoid och hyperparasitoid > Cotesia melitaerum (Cotesias förekomst) > Hyposoter horticola > Parasitoidernas livscykel (Cotesia melitaerums livscykel, Hyposoter horticolas livscykel) > Skyddsmekanismer

Hökblomsternätfjärilens habitat.
(Foto: Marko Nieminen)
Hökblomsternätfjärilens livsmiljö eller habitat utgörs av områden där endera eller båda värdväxterna, axveronika och svartkämpe, förkommer. De växer på torrängar, steniga klipputskott, betesmarker, längs med vägrenar och åkrar samt i närheten av byggnader. Habitatfläckarna där fjärilen kan leva är för det mesta små och skilda från varandra i varierande grad. Många habitatfläckar i samma område bildar ett nätverk av habitatfläckar.

Eftersom habitatfläckarna är små finns det en stor risk för att fjärilspopulationerna som bor i dem skall dö pga. varierande orsaker. Om en fjärilspopulation dör ut i en habitatfläck, kan den bli bebodd på nytt om fjärilar från kringliggande haitatfläckar invaderar den. Faktum är att små populationer hela tiden dör ut och nya uppkommer i ett nätverk av habitatfläckar. Det råder en känslig balans mellan utdöenden och återkoloniseringar, så att fjärilen överlever som en helhet i nätverket. Man brukar kalla dylika system för metapopulationer.

På Åland finns det 4 000 habitatfläckar som lämpar sig för hökblomsternätfjärilen. Antalet bebodda habitatfläckar varierar från år till år men rör sig kring 300-500. En habitatfläck kan bebos av allt från en larvgrupp till tiotals larvgrupper. De 4 000 habitatfläckarna bildar 127 nätverk eller metapopulationer på Åland. Antalet hökblomsternätfjärilar på Åland varierar årligen mellan 10 000 och 30 000 individer.

Karta över en habitatfläck...


Svartkämpe. (Foto: Saskya van Nouhuys)         Axveronika. (Foto: Marko Nieminen)