Hökblomsternätfjärilens biologi
Naturliga fiender

Fjärilens biologi > Fjärilens kännetecken > Fjärilens utbredning (Karta över utbredning) > Fjärilens livscykel (Livscykelbild) > Fjärilens habitat (Karta över habitatfläck) > Metapopulation (Nätverkskarta) > Naturliga fiender > Parasit, parasitoid och hyperparasitoid > Cotesia melitaerum (Cotesias förekomst) > Hyposoter horticola > Parasitoidernas livscykel (Cotesia melitaerums livscykel, Hyposoter horticolas livscykel) > Skyddsmekanismer

Det verkar som om inget ryggradsdjur jagar hökblomsternätfjärilen även om både larverna och de vuxna fjärilarna är väl synliga i terrängen. Man antar att larverna och fjärilarna smakar illa, vilket fungerar som en skyddsmekanism. Men det faktum att fjärilarna smakar illa hindrar inte rödmyran ( Myrica rubra ) från att attackera dem då tillfälle erbjuds. Då ägg och grupper av små larver försvinner är det oftast nyckelpigslarver, stinksländelarver, bärfis- och stinkflylarver som ligger bakom det.

Hökblomsternätfjärilen attackeras av två specialiserade parasitoider, Hyposoter horticola och Cotesia melitaerum . Både Hyposoter horticola och Cotesia melitaerum attackeras i sin tur av andra parasitoider s.k. hyperparasitoider. Hyposoter horticola attackeras av en parasitoid som heter Mesochorus och Cotesia melitaerum av en som heter Gelis agilis.

Hökblomsternätfjärilen attackeras även av andra parasitoider, men de är generalister och kan använda många andra arter förutom hökblomsternätfjärilen som värd. En dylik generalist är Pteromalus apum, som attackerar fjärilens puppstadium.