Hökblomsternätfjärilens biologi
Cotesia melitaerum

Fjärilens biologi > Fjärilens kännetecken > Fjärilens utbredning (Karta över utbredning) > Fjärilens livscykel (Livscykelbild) > Fjärilens habitat (Karta över habitatfläck) > Metapopulation (Nätverkskarta) > Naturliga fiender > Parasit, parasitoid och hyperparasitoid > Cotesia melitaerum (Cotesias förekomst) > Hyposoter horticola > Parasitoidernas livscykel (Cotesia melitaerums livscykel, Hyposoter horticolas livscykel) > Skyddsmekanismer

Den andra specialiserade parasitoiden är Cotesia melitaerum, som är en liten och stillsam parasitoid. Den är relativt sällsynt och hittas endast i 10 % av alla fjärilspopulationer, medan Hyposoter horticola finns i nästan alla fjärilspopulationer. Eftersom Cotesia melitaerum inte kan flyga långa sträckor kan den endast förekomma där det finns många väl sammankopplade habitatfläckar bebodda av hökblomsternätfjärilen. Trots att Cotesia melitaerum är sällsynt, kan den där den förekommer ha en stor effekt på fjärilspopulationerna. Den kan till och med förorsaka utdöenden av lokalpopulationer.

Cotesia melitaerum.
(Foto: Niklas Wahlberg)

Cotesia melitareums förekomst på Åland...