Hökblomsternätfjärilen
- en länk mellan forskning och undervisning

Hökblomsternätfjärilen är ett speciellt inslag i Ålands natur. Arten, som dött ut från fasta Finland, lever i ett mycket fragmenterat landskap på Åland och är beroende av kulturlandskapet som det småskaliga jordbruket skapat. Forskningsgruppen för metapopulationsbiologi vid Helsingfors universitet har i flera år undersökt hökblomsternätfjärilens biologi. Forskningsgruppen består av forskare som kommer från Finland och från olika håll i världen och de har funnit svar till många ekologiska och evolutiva frågor inom biologin genom att undersöka hökblomsternätfjärilen.

Meningen med de här sidorna är att förmedla dessa forskningsresultat till allmänheten och informationen är främst menad som undervisnings-material för elever i grundskolor, men även för alla andra intresserade. Det är meningen att lärarna självständigt skall kunna använda detta material i sin undervisning. De tre första delarna Ekologi, Evolution och Ålands natur, ger en kort introduktion till dessa ämnen där grundbegrepp förklaras så att det skall vara lättare att förstå sidorna som behandlar hökblomster-nätfjärilen.
(Foto: Tapio Gustafsson)

Fortsätt till Ekologi -->