Hungarologian tutkijaverkosto

  Ajatus Hungarologian tutkijaverkoston perustamisesta syntyi keväällä 1993. Tuolloin järjestettiin kaksi Unkarin tutkimukseen liittyvää seminaaria, joiden yhteydessä todettiin, että suomalaisten hungarologien välisiä yhteyksiä olisi tärkeä parantaa. Helsingissä pidetyssä Hungarologia-seminaarissa ilmoittautui noin 30 Unkarin tutkijaa perustettavan verkoston jäseniksi. Tarkoituksena oli kehittää verkostosta kansainvälinen, ja koska Jyväskylän Hungarologia-projektilla on varsin laajat yhteydet ulkomaille, päätettiin toiminnan koordinointi keskittää Jyväskylään. 

  Hungarologian tutkijaverkoston toiminnan keskeinen muoto ovat olleet vuosittain järjestettävät jäsenseminaarit. Keväisin pidetyissä jäsenkokouksissa on käsitelty esille nousseita asioita ja suunniteltu tulevia tapahtumia. Kokousten yhteydessä on järjestetty myös seminaari, jossa verkoston jäsenet ovat esitelleet meneillään olevia tutkimuksia. 

  Verkoston yhteydenpidon välineeksi ovat muodostuneet jäsenkirjeet, jotka ovatkin olleet yksi keskeinen toiminnan muoto. Kirjeitä on lähetetty neljännesvuosittain, ja niissä on tiedotettu mahdollisesti verkostolaisia kiinnostavista tulevista tapahtumista sekä verkoston toiminnasta. 

  Syksyisin verkoston toiminnan puitteissa on järjestetty eriaiheisia teemaseminaareja. Syksyllä 1994 pidettiin Jyväskylässä historia-aiheinen seminaari, johon verkostolaisten lisäksi kutsuttiin historiantutkijoita Unkarista ja Saksasta. Seminaarin aihe oli "Unkari 1940-luvun alussa ja Suomi Unkarin kannalta". Seminaarin esitelmät koottiin myöhemmin julkaisuksi, joka on ilmestynyt Hungarologische Beiträge -sarjassa. Seuraavina vuosian syksyn tapahtumat keskittyivät unkarilaiseen elokuvaan, syksyllä 1995 esiteltiin Jyväskylässä edustava otos eri vuosikymmenten unkarilaista elokuvaa, ja vuonna 1996 oli esittelyvuorossa unkarilainen dokumenttielokuva. 

  Suomen Akatemian kolmivuotinen rahoitus päättyi vuoden 1996 lopussa, joten verkosto on uusien haasteiden edessä. Toiminnan koordinointi siirtyi vuoden 1997 alusta Helsingin yliopiston suomalais-ugrilaiselle laitokselle. Kolmen vuoden aikana verkoston jäsenmäärä on kaksinkertaistunut, vaikka sitä ei olekaan aktiivisesti kasvatettu. Mukaan on tullut lukuisia nuoria tutkijoita ja opiskelijoita, joten verkoston tulevaisuus näyttää varsin valoisilta. 

  Hungarologien kansainvälinen järjestö Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság kokoaa tutkijoita maailmanlaajuisesti. Se suunnittelee viidennen kansainvälisen hungarologian kongressin järjestämistä Jyväskylässä elokuussa 2001. Järjestön sähköpostiosoite: nmft@c3.hu