Verkosto:

Luentoja ja tapahtumia

"1000-vuotiaan Unkarin valtion kulttuurin juuret" —seminaari

Hungarologian tutkijaverkosto yhdessä Unkarin valtion kulttuuri- ja tiedekeskuksen kanssa järjestää Unkarin valtion tuhatvuotisjuhlan kunniaksi 26. ja 27. huhtikuuta 2000 seminaarin, jonka teemoja ovat kirjallisuus, historia, folklore, musiikki ja kielitiede. Seminaarissa on tarkoitus pohtia latinalaisen kulttuurin vaikutusta Unkarissa ja toisaalta vertailevana näkökulmana latinalaisuuden vaikutuksia Suomessa. Toinen tärkeä teema on suomalais-ugrilaisuuden ilmeneminen Unkarin kulttuuri- ja valtiollisessa elämässä kuluneiden tuhannen vuoden aikana. 
Seminaarin pääkieli on suomi ja se pidetäään Helsingin yliopiston Suomalais-ugrilainen laitoksen tiloissa Franzeniassa (Franzeninkatu 13). 
Seminaari on osa Helsingin yliopiston kulttuurikaupunki 2000 —hanketta.

Seminaarin ohjelma

Keskiviikko 26.4.

aamupäivä klo 9-12 
 
Seppo Suhonen  Avajaispuhe
Ulla-Maija Kulonen Unkarin kielen juuret
Ferenc Molnár  Vanhat unkarilaiset kirkkotekstit
Gábor Tolcsvai Nagy  Ensimmäisten unkarilaisten kielimuistomerkkien arkkitekstuaalinen asema Unkarin kulttuurissa
István Nyirkos  Miten tuhatvuotisen Unkarin kulttuuri heijastuu kielessä
Anu Nurk   Unkarin ja viron verbin eurooppalaisia ulottuvuuksia

Keskustelu - ruokailu

iltapäivä 13.30-17
 
Sirkka Saarinen Suomalais-ugrilaisuus Unkarin kansanperinteessä?
Vilmos Voigt 1000-vuotias Unkarin kansanrunous?
Nina Ortju  Kuolema Unkarin ja Suomen folkloressa
Matti Vainio Kansanmusiikin integroituminen Unkarin 1900-luvun musiikkiin
Márta Schmidt  Kansallisten oopperoiden ja nationalismin suhde
Tõnu Seilenthal Virolais-unkarilaisten suhteiden kehitys viimeisten kymmenen vuoden aikana

Keskustelu

Torstai 27.4.

aamupäivä klo 9-11.30
 
Hannu K. Riikonen  Latinan kielestä Suomessa ja Unkarissa
László Szörényi Latin Magyarország: a magyar kultúra a római birodalom kontextusában (Latinalainen Unkari: unkarilainen kulttuuri Rooman valtakunnassa, esitelmä tulkataan suomeksi)
Ele Süvalep Unkarin ja Suomen runous Virossa 1800-luvun kansallisen heräämisen aikana
Hannu Launonen Unkarin nykykirjallisuus eri vaikutteiden kentässä
Tuomo Lahdelma Unkarilaiset kansankirjailijat ja Suomi

 Kahvitauko klo 11.30-12
 
Katalin Miklóssy Nationalismi — uuden vuosituhannen haaste - Unkari ja ulkounkarilaiset
Heino Nyysönen Tuhat vuottako? - Unkarilaisen valtiokäsitteen historiaa
Gábor Richly 1000-vuotinen "eurooppalaisuus" osana unkarilaisten identiteettiä

Keskustelu