1. KIELI, KIELITIEDE

Linda-kirjastotunnukset.

Kielitieteellisiä muistoonpanoja.
Oulu : [Oulun yliopisto]. 7 Toim. Harri Mantila. - 1994.
(Oulun yliopiston suomen ja saamen kielen laitoksen tutkimusraportteja, ISSN 0356-6773 ; 38)
ISBN 951-42-3825-7
KIRJASTOT: Jox K O S V Yk
1. vertaileva kielitiede - unkarin kieli - suomen kieli 2. saamen kieli - murteet - Inari 3. karjalan kieli - tutkimus 4. suomen kieli - lauseoppi 5. modaalisuus - suomen kieli

Kaukovertailuja = Fernvergleiche Materialien der Konferenz zur ungarisch-finnischen kontrastiven Linguistik : 20.-21. Mai 1993 in Szombathely.
Szombathely: Berzsenyi Dániel tanárképzo foiskola, 1994.
(Specimina Fennica, ISSN 0865-7513 ; tomus 5)
(Colloquia contrastiva ; tomus 2) Alanimeke kannessa ja esiössä: Unkarilais-suomalaisia kontrastiivisia tutkimuksia. - Zusammenfassungen
ISBN 963-7173-72-2z
KIRJASTOT:

Kulonen, Ulla-Maija, 1960-
Johdatus unkarin kielen historiaan / Ulla-Maija Kulonen.
Helsinki : Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1993.
(Suomi, ISSN 0355-0257 ; 170). Summary ISBN 951-717-759-3
KIRJASTOT: H H3 Hh Jo Jos O S Su T VY Yk Å
1. unkarin kieli - kielihistoria 2. kielihistoria - äänneoppi - unkarin kieli 3. kielihistoria - muoto-oppi - unkarin kieli 4. unkarin kieli - leksikologia 5. lainasanat - unkarin kieli 6. kielikontaktit - unkarin kieli

Pusztay, János
Suomunkakontut (suomalais-unkarilaisia kontrastiivisia tutkimuksia) / János Pusztay.
Szombathely : Berzsenyi Dániel tanárkeacute;pzo fõiskola, 1993.
(Specimina Fennica, ISSN 0865-7513 ; tomus 4) Zu den finnisch-ungarischen kontrastiven Untersuchungen
ISBN 963-7173-62-5
KIRJASTOT: J Jo Jox O S Su Yk Å

Suomi ja unkari rinnakkain : suomalais-unkarilaisia kontrastiivisia tutkielmia
/ [toimituskunta: Alho Alhoniemi, István Nyirkos, Heikki Paunonen].
Turku : [Turun yliopisto], 1991.
(Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja, ISSN 0356-8490 ; 38)
ISBN 951-880-681-0
KIRJASTOT: H3 Helka J Jo o Su Y Å
1. suomen kieli 2. unkarin kieli 3. vertaileva kielitiede - suomen kieli - unkarin kieli

Labádi, Gizella
Suomen ja unkarin deskriptiiviverbien syntaksia
/ Gizella Labádi, Sirkka Saarinen.
Turku : Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitos, 1989.
(Sykli, ISSN 0358-2205 ; 54) Erip.: Sananjalka ; 1989, 31. - Deutsches Referat
KIRJASTOT: J Jo O Å
1. suomen kieli - verbit 2. unkarin kieli - verbit

Bereczki, Gábor
A magyar nyelv finnugor alapjai
/ Bereczki Gábor. - 8.változatlan kiadás. -
Budapest : Tankönyvkiadó, 1988.
KIRJASTOT: J Su
1. kielihistoria - unkarin kieli

Labádi, Gizella
Unkarin fennougristiikan historia / Gizella Labádi.
Turku : [Turun yliopisto], 1987
(Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja, ISSN 0356-8490 ; 32). Sarjalla myös engl. nimeke
ISBN 951-642-950-5
KIRJASTOT: H3 Helka J Jo O Su Y Å
1. unkarin kieli 2. kielitiede - historia - Unkari

Näytteitä uralilaisista kielistä = The Uralic languages, examples of contemporary usage.
Hki : Suomalaisen kirjallisuuden seura. 5 : Unkarin kirjakieli
Toim. Seppo Suhonen, Viljo Tervonen. - 1978.
(Suomi, ISSN 0355-0257 ; 119, 5)
ISBN 951-717-140-4
KIRJASTOT: Helka J Ji O S Yk

Häkkinen, Kaisa, 1950-
Vokaalisynteesiin perustuva tutkimus suomen ja unkarin vokaalifoneemien rajoista
/ Kaisa Häkkinen. - [Turku] : [Turun yliopisto], 1976.
(Sykli, ISSN 0358-2205 ; 9) Erip.: Sananjalka ; 1976, 18. - Deutsches Referat

Papp, István
Unkarin kielen historia.
Hki : SKS, 1968. - 236 s. : kuv. - (Tietolipas ; 54)
KIRJASTOT: H H3 Helka J Jo Jox o Su T V Y X Å

Papp, István
Unkarin kielen rakenne / István Papp.
Helsinki : Istituti Uhngarici Universitatis Helsingiensis, 1964.
(Publicationes Instituti Hungarici Universitatis Helsingiensis ; 1)
Ylipainos Virittäjästä 2/1964
KIRJASTOT:

2. UNKARIN KIELEN OPPIKIRJAT

Báthory, Agnes
Mi ujság?
/ Báthory Agnes.
[Jyväskylä] : Jyväskyläi egyetem, 1996.
(Hungarólogiai füzetek , ISSN 1239-2421 ; 1).
ISBN 951-34-0748-9 (nid.)
KIRJASTOT: J O Å

Csepregi, Márta, 1950-
Unkarin kielioppi / Márta Csepregi. - [Helsinki] : Finn Lectura, 1991.
ISBN 951-8905-39-8
KIRJASTOT: H3 helka J Jo O Su T Yk Å
unkarin kieli - kielioppi

Gerevich-Kopteff, Éva
Lisää unkaria suomalaisille
/ Éva Gerevich-Kopteff, Márta Csepregi ; kuvat: László Török.
[Helsinki] : Finn Lectura, 1990.
ISBN 951-8905-27-4
KIRJASTOT: Helka J Jo O Su Yk
1. unkarin kieli

Gerevich-Kopteff, Éva
Unkaria suomalaisille
/ Éva Gerevich-Kopteff, Márta Csepregi ; [piirrokset Gyözö Somogyi].
[Helsinki] : Finn Lectura, 1990.
ISBN 951-8905-20-7
KIRJASTOT: Helka H3 J Jo Jox K O T Yk Å
1. unkarin kieli

Csúcs, Sándor
Unkarin alkeet
/ Sándor Csúcs. - 2. p. - Turku : [Turun yliopisto], 1980.
(Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja, ISSN 0356-8490 ; 1) 1. p. 1976. - Sarjalla myös engl. nimeke. - 2. p., [lisäp.] 1982.
- 2. p., [2. lisäp.] 1983. - 4. p. 1986. - 5. muuttam. p. 1987. - 6. muuttam. p. 1989. - 7. muuttam. p. 1991
ISBN 951-641-895-3
KIRJASTOT: Jo O Y

Márk, Tamás
Tessék magyarul! : unkarin kielen peruskurssi / Tamás Márk.
Hki : Suomalaisen kirjallisuuden seura. 2 / [kansi ja piirrokset: Tuula-Leena Hämäläinen]. - 1980.
(Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 361)
ISBN 951-717-222-2
KIRJASTOT: H3 J

Márk, Tamás
Tessék magyarul! [[Äänite]] : unkarin kielen peruskurssi
/ Tamás Márk. - [Hki] : Suomalaisen kirjallisuuden seura. 2 :
Lukukappaleiden A-jaksojen tekstit ja ääntämisharjoitukset / lukijoina Gábor Tomanek ja Éva Vári. - 1981. - 1 äänikas.
KIRJASTOT: J Jo

Márk, Tamás
Tessék magyarul! : unkarin kielen peruskurssi
/ Tamás Márk. - Hki : Suomalaisen kirjallisuuden seura. 1-2 : Harjoitustehtävien ratkaisut. - 1981.
ISBN 951-717-257-5
KIRJASTOT: H3 j Jo O Å

Szinnyei, J.
Unkarin kielen oppikirja
/ J. Szinnyei ja Antti Jalava
Helsinki 1980; Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimitteita 61
Kirjastot: helka, J OX

Szente, Imre
Unkarin kielen alkeiskurssi / Imre Szente.
Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, suomen kielen ja viestinnän laitos, 1975
(Julkaisuja / Jyväskylän yliopiston suomen kielen ja viestinnän laitos ; 10) Kansinimeke: Unkarin alkeet
ISBN 951-677-541-1
KIRJASTOT: H3 Jo R Su V

Nyirkos, István
Nykyunkarin oppikirjan harjoitusten avain / István Nyirkos
Hki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1975
ISBN 951-717-062-9 (nid.)
KIRJASTOT: J Jo O Su T

Keresztes, László
Unkarin kieli / László Keresztes. - Helsinki : SKS, 1974. - 180 s. : kuv.
ISBN 951-717-030-0
KIRJASTOT: H H3 Helka J Jo Ku S V T X Yk

Lavotha, Ödön
Unkarin oppikirja / Lavotha Ödon, Viljo Tervonen.
Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1961
(Tietolipas, ISSN 0562-6129 ; 27) 2. p. 1963
KIRJASTOT: H3 Helka Jo Jox O P Tt X Su

Szinnyei, J.
Unkarin kielioppi / Szinnyei J. - 3. p.
Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1950.
(Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 131)
KIRJASTOT: J Jo X

3. UNKARIN KIELEN SANAKIRJAT

Nyirkos, István
Suomi-unkari-suomi : taskusanakirja
/ laatinut István Nyirkos.
Porvoo ; Helsinki ; Juva : WSOY, 1996.
Selkänimeke: Unkari
ISBN 951-0-21190-7
1. sanakirjat - suomen kieli - unkarin kieli 2. sanakirjat - unkarin kieli - suomen kieli

Nyirkos, István
Suomi-unkari-suomi : taskusanakirja
/ laat. István Nyirkos. -
[Porvoo ; Hki ; Juva] : WSOY, 1977.
Selkänimeke: Unkari. - 2. p. 1980. - 3. p. 1986. - 4. p. 1989. - 5. p. 1991
ISBN 951-0-07860-3

Papp, István

Finn-magyar szótár
/ Papp István = Suomalais-unkarilainen sanakirja / I. Papp. - 4. p. - Budapest : Akadémiai kiadó, 1993.
ISBN 963-05-6498-X
1. sanakirjat - suomen kieli - unkarin kieli

Papp, István
Magyar-finn szótar
/ Papp István, Jakab Lázlo = Unkarilais-suomalainen sanakirja / I. Papp, L. Jakab. - 2. p. - Budapest :
Akadémiai kiadó, 1993.
ISBN 963-05-6594-3
1. sanakirjat - unkarin kieli - suomen kieli

Papp, István
Finn-magyar szótár = Suomalais-unkarilainen sanakirja
/ István Papp. -
Budapest : Akadémiai Kiadó, 1962.

Suomi-unkari-matkasanasto / [julkaisija Suomi-Unkari seura]. -
Helsinki : Suomi-Unkari seura, [1990].
sanakirjat - suomen kieli - unkarin kieli
KIRJASTOT: J O

Márk, Tamás
Finn társalgási zsebkönyv /
Márk Tamás. - 3. kiadás. - Budapest : Tankönyvkiadó, 1987.
(Tanuljunk nyelveket, ISSN 0133-1094)
ISBN 963-18-0233-7
KIRJASTOT: J T
sanakirjat - unkarin kieli - suomen kieli

Szabó, Adám T.
Lyhyt unkari-suomi-sanakirja
/ Adám T. Szabó = Kis magyar-finn szótár / Szabó Törpeacute;nyi Adám ; [julk.] Unkarilaisen kirjallisuuden keskus = Magyar irodalmi központ ; [unk. tarkistus: Judit Kristó] ; [suom. tarkistus: Olle Pekka Raitaniemi] ; [piirrokset: Mia Raitaniemi].
Pori : Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjasto, 1986.
ISBN 951-95181-0-X
KIRJASTOT: H3 Helka J Jo O Su Å

Kolehmainen, Alfred, 1923-
Ulkomaankaupan käyttösanasto : venäjä-englanti-saksa-ranska-espanja-albania-bulgaria-puola-roman ia-tsekki-unkari /
Alfred Kolehmainen. - Porvoo ; Hki ; Juva : WSOY, 1978.
ISBN 951-0-07696-1
KIRJASTOT: F Hh Ho J Jo Jok K Ku O P R Su T Ta Tt V X Z

Itkonen, Terho, 1933-
Unkarin etymologiset sanakirjat.
Terho Itkonen. Helsinki : Helsingin yliopisto, [1973].
(Opuscula Instituti linguae Fennicae, Universitas Helsingiensis, ISSN 0357-8240 ; 36). Separatum ex: Virittäjä 1973

Rauhala, Aarre
Suomalais-unkarilais-latinalaista ja latinalais-unkarilais-suomalaista kasvinimistöä = Finn-magyar-latin eacute;s latin-magyar-finn növeacute;nyneacute;vszótár. - Lahti, 1970.
(Lahden luonnonystäväin julkaisuja ; 7)
KIRJASTOT: H3 Hmkti J O Su T

Szabó, László
Käytännön unkaria : Elämää - kulttuuria - huumoria.
Hki : SKS, 1968. - 142 s., 1 karttal. - (Tietolipas ; 55)
KIRJASTOT: H H3 Helka J Jo Jox O T V X Y Yk

4. KIRJALLISUUS

Itä ja länsi : Suomen, Viron ja Unkarin kirjallisuus idän ja lännen vaikutuskentässä
/ Pekka Lilja (toim.). - Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 1994.
(Julkaisuja/ [Jyväskylän yliopiston kirjallisuuden laitos], ISSN 0786-3829 ; 6)
Teoksen artikkelit perustuvat Jyväskylän yliopistossa 6.-7.9.1993 pidetyn Itä-länsi -kirjallisuusseminaarin esitelmiin
ISBN 951-34-0210-X
1. Koidula, Lydia 2. Viirlaid, Arved, M„rgitud 3. Unt, Mati 4. Ady, Endre 5. Kivi, Aleksis, 1834-1872, Seitsemän veljestä 6. Nummi, Lassi, 1928- 7. Porthan, Henrik Gabriel, 1739-1804 8. Varamu 9. suomenkielinen kirjallisuus - kirjallisuudentutkimus 10. vironkielinen kirjallisuus - kirjallisuudentutkimus 11. unkarinkielinen kirjallisuus - kirjallisuudentutkimus 12. kulttuurikosketukset - kirjallisuus 13. kulttuurisuhteet - kirjallisuus 14. kulttuurikosketukset - Suomi - Viro 15. lyriikka - Viro I. lyriikka - Unkari II. aikakauslehdet - Varamu III. tangot - sanoitukset IV. pyhimykset - Unkari

Finns and Hungarians as readers
/ edited by Yrjö Varpio ; [English translation by Peter Claydon].
Tampere : University of Tampere, 1991.
(Reports /University of Tampere, Department of Art Studies, Finnish Literature ; 32) Julkaisuja, ISSN 0359-6532 ; 32
ISBN 951-44-2985-0
KIRJASTOT: Helka J Jo O S Y Å
1. Meri, Veijo, 1928-, Manillaköysi 2. Balázs, József, Unkarilaisia 3. lukemistutkimus - Suomi 4. lukemistutkimus - Unkari 5. lukutottumukset 6. lukeminen 7. Suomenkielinen kirjallisuus - vastaanotto - Unkari 8. Unkarinkielinen kirjallisuus - vastaanotto - Suomi

Kirstinä, Leena, 1944-
Manillaköysi ja Unkarilaisia lukijan kädessä : romaanien vastaanotto Suomessa ja Unkarissa
/ Leena Kirstinä, Judit Lôrincz.
Tampere : Tampereen yliopisto, 1991.
(Julkaisuja / Tampereen yliopisto, yleinen kirjallisuustiede, ISSN 0785-6598 ; 25)
ISBN 951-44-2888-9
KIRJASTOT: H3 Helka Hhsl j Jo O S V Y Å
1. Meri, Veijo, 1928-, Manillaköysi 2. Balázs, József, Unkarilaisia 3. lukemistutkimus - Unkari 4. Lukemistutkimus - Suomi 5. suomenkielinen kirjallisuus - vastaanotto - Unkari 6. unkarinkielinen kirjallisuus - vastaanotto - Suomi

Görömbei, András
Unkarin kirjallisuuden historia: opetusmoniste
/András Görömbei - 1991
LK:86.251 nimike Unkarin kirjallisuudenhistoria
Satakunnan maakuntakirjasto

Varpio, Yrjö, 1939-
Ismerkedöö ismeröösök : a magyar irodalom fogadtatása Finnországban - a finn irodalom fogadtatása Magyarországon 1920-1986 : magyar-finn özös kutatás
/ Yrjö Varpio, Szopori Nagy Lajos ; [a finn nyelven írt tanulmányrészeket fordította:Szopori Nagy Lajos].
Budapest : Országos Széchényi könyvtár, Könyvtártudományi és módszertani központ, 1990.
Zusammenfassung. - Summary
ISBN 963-201-300-X
1. Kalevala - bibliografiat 2. kulttuurisuhteet - Suomi - Unkari - 1900-luku 3. unkarinkielinen kirjallisuus - Suomi - 1900-luku 4. suomenkielinen kirjallisuus - Unkari - 1900-luku 5. unkarinkielinen kirjallisuus - käännökset - suomen kieli 6. suomenkielinen kirjallisuus - käännökset - unkarin kieli 7. unkarinkielinen kirjallisuus - vastaanotto - Suomi 8. suomenkielinen kirjallisuus - vastaanotto - Unkari 9. bibliografiat - kirjallisuus - Unkari 10. bibliografiat - kirjallisuus - Suomi 11. bibliografiat - kansanrunous 12. bibliografiat - kirjallisuudentutkimus - Unkari 13. bibliografiat - kirjallisuudentutkimus - Suomi

Varpio, Yrjö, 1939-
Suomen ja Unkarin kirjalliset suhteet vuosina 1920-1986
/ Yrjö Varpio, Lajos Szopori Nagy.
Helsinki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1990. (Suomi, ISSN 0355-0257 ; 153)
ISBN 951-717-627-9
KIRJASTOT: H3 Helka J Jo O Y
1. Kalevala - bibliografiat 2. kulttuurisuhteet - Suomi - Unkari - 1900-luku 3. unkarinkielinen kirjallisuus - Suomi - 1900-luku 4. suomenkielinen kirjallisuus - Unkari - 1900-luku 5. unkarinkielinen kirjallisuus - käännökset - suomen kieli 6. suomenkielinen kirjallisuus - käännökset - unkarin kieli 7. unkarinkielinen kirjallisuus - vastaanotto - Suomi 8. suomenkielinen kirjallisuus - vastaanotto - Unkari 9. bibliografiat - kirjallisuus - Unkari 10. bibliografiat - kirjallisuus - Suomi 11. bibliografiat - kansanrunous 12. bibliografiat - kirjallisuudentutkimus - Unkari 13. bibliografiat - kirjallisuudentutkimus - Suomi

Literature as communication
/ edited by Erkki Vainikkala and Katarina Eskola.
Jyväskylä : University of Jyväskylä 1989.
(Nykykulttuurin tutkimusyksikön julkaisuja, ISSN 0782-8632 ; 18)
ISBN 951-680-208-7
KIRJASTOT: H3 Helka Hk Hknil Hw J Jo K Ku O R S Sk T Ta Teat Tkt V X Y Å
1. Kleist, Heinrich von 2. kirjallisuus - vastaanotto 3. kirjallisuus - tulkinta 4. kirjallisuus - ymm„rt„minen 5. myytit - tulkinta 6. kääntäminen 7. vastaanotto - käännöskirjallisuus 8. kulttuurikosketukset - kirjallisuus 9. käännöskirjallisuus - vastaanotto - Ruotsi - 1930-luku 10. käännöskirjallisuus - suomen kieli - ruotsin kieli 11. lukemistutkimus - Suomi 12. lukemistutkimus - Unkari

Sannikka, Anne, 1959-
Tämän kirjan haluaisin lukea : suomalaisten ja unkarilaisten lukemisharrastus, mielikirjat ja kirjalliset odotukset 1987
/Anne Sannikka.
Tampere : Tampereen yliopisto, taideaineiden laitos, 1990.
(Virtain tutkimuksia / Tampereen yliopisto, ISSN 0784-5421 ; 6) Abstract
ISBN 951-44-2676-2
1. lukemistutkimus - Suomi 2. lukemistutkimus - Unkari 3. lukutottumukset 4. lukeminen

Suomessa ilmestynyttä unkarilaista ja Unkaria k äsittelevää kirjallisuutta = Finnorsz gban megjelent magyar és Magyar vonatkozsú irodalom / Unkarilaisen kirjallisuuden keskus = Magyar irodalmi központ.
Pori : Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjasto, 1987.
Laat. Paula Ernala, Jari Laakso
ISBN 951-95181-1-8
KIRJASTOT: J K O Sib X Y Å
1. bibliografiat - kirjallisuus - Unkari

Lahdelma, Tuomo
Vapahtajaa etsimässä : evankeliumit Endre Adyn lyriikan subtekstinä vuoteen 1908 / Tuomo Lahdelma
Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 1986
(Jyväskylä studies in the arts, ISSN 0075-4633 ; 25)
Väitösk. Jyväskylän yliopisto
Zusammenfassung: Auf der Suche nach dem Erlöser : die Evangelien als Subtexte in der Lyrik Endre Adys (bis zum Jahr 1908) ISBN 951-679-534-X (nid.)
KIRJASTOT: Hhkki J Jo O S V Å

Tervonen, Viljo, 1917-
Suomalais-unkarilaisten kulttuurisuhteiden bibliografia vuoteen 1981
/ Viljo Tervonen ja Irene Wichmann (toim.).
Hki :[Helsingin yliopisto] : Suomalais-ugrilainen seura [jakaja], 1982.
(Castrenianumin toimitteita, ISSN 0355-0141 ; 24)
ISBN 951-45-2618-X
KIRJASTOT: H H3 Helka Hknil J JO O S Su Taet Y Yk Å

Lahdelma, Tuomo
Johdatusta Endre Adyn runouteen
/ Tuomo Lahdelma
[Jyväskylä] : [Jyväskylän yliopisto], 1980
(Monisteita / Jyväskylän yliopiston kirjallisuuden laitos, SSN 0358-2752 ; 13)
ISBN 951-678-414-5
KIRJASTOT: H3 Hhkki S

Launonen, Hannu, 1941-
Hirvipoika : tutkielmia Unkarin kirjallisuudesta
/ Hannu Launonen.- Helsinki : SKS, 1976.
(Suomi, ISSN 0355-0257 ; 120,2) Summary
ISBN 951-717-091-2
KIRJASTOT: H H3 Helka J Jo O Su V X Yk

Launonen, Hannu, ennakkotieto
Runoilija ihmisen laboratoriossa : kirjoituksia Unkarin kir. :
SUOMALAISEN KIRJALLISUUDEN, 19950330. (Suomal. kirj. seur. toim. 601)
ENNAKKOTIETO CIP/KV
ISBN 951-717-780-1

Weöres, Gyula
Suomalainen Unkari-kirjallisuus 1863-1967.
Hki, 1969. (Publicationes Instituti Hungarici Universitatis Helsingiensis ; 2)
Ylip.: Bibliophilos 1-3, 1969
KIRJASTOT: H H3 Helka J O

5. PERINTEEN TUTKIMUS

Explorations in Finnish and Hungarian folk music and dance research.
Kaustinen : Folk Music Institute. Vol. 1 / edited by Varpu Luukola and Hannu Saha. - 1994.
(Kansanmusiikki-instituutin julkaisuja, ISSN 0355-9270 ; 35)
ISBN 951-9268-24-3 1.KIRJASTOT: J Jox S T Yx Å
1.kansanmusiikki - Suomi 2. kansanmusiikki - Unkari 3. kansanlaulut - Suomi 4. kansanlaulut - Unkari 5. kansanmusiikki - tutkimusmenetelm„t 6. etnomusikologia

Finnish-Hungarian Symposium on Music & Folklore Research 15.-21.11.1987, Tampere
/ Antti Koiranen (ed.). - Tampere : Tampereen yliopiston kansanperinteen laitos, 1991. (Julkaisuja / Tampereen yliopiston kansanperinteen laitos ; 14)
Tampereen yliopiston kansanperinteen laitoksen julkaisu, ISSN 0357-0010 ; 14
ISBN 951-44-2855-2 KIRJASTOT: J Jo O S Sib Y Å
1. kansanmusiikki - Suomi 2. kansanmusiikki - Unkari 3. kansanlaulut - Unkari 4. kansanrunous - Unkari 5. folkloristiikka - Unkari 6. kansanmusiikki - tutkimuslaitokset 7. kansanmusiikki - tutkimusluettelot

Pócs, Éva
Fairies and witches at the boundary of South-Eastern and Central Europe / by Éva Pócs.
Helsinki : Suomalainen tiedeakatemia : Akateeminen kirjakauppa [distr.], 1989 (FF communications, ISSN 0014-5815 ; no. 243) ISBN 951-41-0597-4 KIRJASTOT: Helka J Jo O S Su Y Å
1. folkloristiikka - Balkanin niemimaa 2. folkloristiikka - Unkari 3. folkloristiikka - Romania 4. yliluonnolliset olennot 5. kansanusko 6. taikausko 7. noidat 8. taruolennot 9. magia

Lehtinen, Ildikó, 1948-
Laiduntamisjärjestys Unkarin Kiskunfélegyházassa 1700-luvun lopulla / Ildikó Lehtinen. Bingo Keski-Pohjanmaalla / Marjukka Patrakka.
Helsinki : Helsingin yliopisto, kansatieteen laitos, 1975. (Helsingin yliopiston kansatieteen laitoksen tutkimuksia, ISSN 0357-7252 $v 5 $y 0005) ISBN 951-45-0855-6
KIRJASTOT: J O S Su

6. MUSIIKKI

Zoltán Kodály - composer, musicologist and educationist : a festschrift for Professor Matti Vainio July 5, 1996 / edited by Anu Sormunen. - Jyväskylä : University of Jyväskylä 1996. (Jyväskylä n yliopiston musiikkitieteen laitoksen julkaisusarja. A, ISSN 0359-629X ; 6) (Yearbook / the Finnish Kodály Center) Vuosikirja ISBN 951-34-0819-
KIRJASTOT: Helka O Sib T Y X Å
1 Vainio, Matti, 1946- 2. Kodály, Zoltán 3. säveltäjät - Unkari 4. musiikkikasvatus 5.Kodaly-menetelmä

Unkarilaisuus musiikissa : Béla Bartókin ja Zoltán Kodályn tekstejä kansallisuuden ja musiikin välisistä kysymyksistä / Suomen Kodály-keskus ; toimittaneet Matti Vainio ja Maija Fredrikson. - Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 1994 (Jyväskylä n yliopiston musiikkitieteen laitoksen julkaisusarja. A, ISSN 0359-629X ; 10) (Vuosikirja /Suomen Kodály-keskus ; 1993) ISBN 951-34-0215-0 1. Bartók, Béla 2. Kodály, Zoltán 3. musiikki - Unkari 4. kansanmusiikki - Unkari

Kodály-tutkimuksen näköaloja / Suomen Kod ly-keskus ; toimittanut Matti Vainio. Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 1992. (Jyväskylän yiopiston musiikkitieteen laitoksen julkaisusarja. A, ISSN 0359-629X ; 7) (Vuosikirja / Suomen Kodály-keskus ; 1991-1992) ISBN 951-680-864-6 KIRJASTOT: H3 J Jo Jos O Sib T Y Å
1. Bartók, Béla 2. Kodály, Zoltán 3. Krohn, Ilmari, 1867-1960 4. musiikkikasvatus - lapset 5. laulaminen - lapset 6. äänihäiriöt - lapset 7. Kodaly-menetelmä 8. etnomusikologia - Unkari 9. musiikinteoria - opetus

Suomen Kodály-keskus Vuosikirja 1989 / Suomen Kodály-keskus ; toim. Matti Vainio, Jari Ojalainen. Jyväskylä : Jyväskylä n yliopisto, 1989 (Jyväskylä n yliopiston musiikkitieteen laitoksen julkaisusarja. A, Tutkielmia ja raportteja, ISSN 0359-629X ; no. [5]) ISBN 951-680-112-9 KIRJASTOT: HElka J Jo O Sib Y Å
1. Kodály, Zoltán 2. Kalevala 3. musiikki - opetus - Unkari 4. musiikkikasvatus

7. HISTORIA, POLITOLOGIA

Hellén, Tomas
Shaking hands with the past : origins of the political right in Central Europe / Tomas Hellén. - Helsinki : Finnish Society of Sciences and Letters : Finnish Academy of Science and Letters, 1996. (Commentationes scientiarum socialium, ISSN 0355-256X ; 50) Diss. : Åbo Akademi ISBN 951-653-282-9
1. poliittinen kulttuuri - Puola 2. poliittinen kulttuuri - Unkari 3. poliittinen kulttuuri - Tsekkoslovakia 4. poliittinen historia - Puola 5. poliittinen historia - Unkari 6. poliittinen historia - Tsekkoslovakia 7. Poliittinen historia - Itä-Eurooppa 8. kommunismi - I Itä-Eurooppa 9. demokratia - Itä-Eurooppa 10. puolueet - Itä-Eurooppa 11. oikeistoliikkeet - Itä-Eurooppa 12. yhteiskunnallinen muutos - Itä-Eurooppa

Hungary 1956 / Paula Hihnala & Olli Vehviläinen (eds.).
Tampere : Tampereen yliopisto, 1995. (Historiatieteen laitoksen julkaisuja / Tampereen yliopisto, ISSN 0358-9498 ; 19) Based on the presentations given at the conference on the Hungarian Revolution of 1956 in Tampere in March 1993 ISBN 951-44-3807-8 1. poliittinen historia - Unkari - 1956 2. Unkari - historia - 1956

Nimet poliittisessa symboliikassa / Heino Nyyssönen (toim.).
Jyväskylä : Jyväskylä n yliopisto, 1993. (Julkaisuja / Jyväskylä n yliopisto, valtio-opin laitos, ISSN 0357-153X ; 66) Kansinimeke: Nimet poliittisessa retoriikassa ISBN 951-680-960-X KIRJASTOT: E F H3 J K R T V Y Å
1. nimet - politiikka 2. kielenkäyttö - politiikka 3. paikannimet - politiikka - Saksan demokraattinen tasavalta 4. paikannimet - politiikka - Unkari 5. paikannimet - politiikka - Neuvostoliitto 6. paikannimet - politiikka - Venäjä 7. puolueet - nimet 8. naistutkimus - kielitiede

Szabó, Máté
Politikwissenschaft in Ungarn : die Institutionalisierung einer "Demokratiewissenschaft" im Demokratisierungsprozess / Máté Szabó.
[Tampere] : Tampereen yliopisto, 1991. (Tutkimuksia / Tampereen yliopisto, politiikan tutkimuksen laitos, ISSN 0355-6360 ; 113) ISBN 951-44-2934-6 KIRJASTOT: E Helka J Jo K O R Sk Y Z Å
1.politiikantutkimus - Unkari 2. oppihistoria - valtio-oppi - Unkari Conference of Finnish-Hungarian Historians (3 : Tampere and Turku : 1988)

Finns and Hungarians between East and West : European nationalism and nations in crisis during the 19th and 20th centuries : the proceedings of the III Conference of Finnish-Hungarian historians in 1988 / Tenho Takalo (ed.).
Hki : Suomen historiallinen seura, 1989. (Studia historica, ISSN 0081-6493 ; 32) ISBN 951-8915-21-0
KIRJASTOT: E F H3 Helka Hv J Jo O T Y Å
1. poliittinen historia - Unkari 2. poliittinen historia - Suomi 3. kansallisuuskysymykset 4. nationalismi 5. kansallisuusliikkeet 6. kielikysymys 7. rauhansopimukset - toinen maailmansota - Unkari 8. kansalliset v„hemmist"t - unkarilaiset - Tsekkoslovakia 9. rauhanneuvottelut - toinen maailmansota 10. Suomi - historia 11. Unkari - historia

Hovi, Kalervo, 1942-
Itävalta-Unkari ja Suomen itsenäistyminen / Kalervo Hovi. - Turku : Turun yliopisto, 1971. (Itämerenpiirin historiaa ; 6) (Eripainossarja / Turun yliopisto, leisen istorian laitos ; 16) KIRJASTOT: O

8. SOSIOLOGIA, YHTEISKUNTATIEDE

Privatization and democratization in Central and Eastern Europe and the Soviet Union : the gender dimension / edited by Valentine M. Moghadam. - Helsinki : World Institute for Development Economics Research, 1992. (Research for action, ISSN 1239-6761) ISBN 952-9520-09-3 KIRJASTOT: E F J K O R T V X Y Z Å
1. yksityistyminen 2. yhteiskunnallinen muutos - Itä-Eurooppa 3. yhteiskunnallinen muutos - Neuvostoliitto 4. politiikka - naiset 5. työllisyys - naiset 6. naisen asema - Unkari 7. naisen asema - Tsekkoslovakia 8. naisen asema - Neuvostoliitto

Fenno-Hungarian Conference on Recent Family Types (1989 : Lahti) Children and family structures : child and different relationships of recent family types : roceedings from the Fenno-Hungarian Conference on Recent Family Types, July 5-7, 1989, Lahti, Finland / Mirja Kalliopuska (ed.). Lahti : University of Helsinki, Lahti Research and Training Centre, 1991. ISBN 951-45-5741-7 1.perhe-elämä - Unkari 2. perhe-eläm ä - Suomi 3. vanhempi-lapsisuhde 4. kotiympäristö 5. sosialisaatio - perhe 6. perhe - vuorovaikutus 7. vanhemmat 8. vanhempainkasvatus 9. lapsipsykologia 10. perhesosiologia

Sociology in the context of social change : Finland and Hungary / ed. by Veronica Stolte-Heiskanen ; publ. in collab. with the Westermarck Society. Tampere : University of Tampere, 1989. (Tampereen yliopiston sosiologian ja sosiaalipsykologian laitoksen tutkimuksia. Sarja A, ISSN 0359-9434; 15) Sarjalla myös engl. nimeke ISBN 951-44-2422-0 KIRJASTOT: E F H3 Helka Hw J Jo K Ku O R T Y Yh Yk Å
1. yhteiskunnallinen muutos - Suomi 2. yhteiskunnallinen muutos - Unkari 3. sosiaalinen kerrostuneisuus 4. työnsosiologia 5. perhesosiologia

Agriculture in difficult circumstances : Finnish-Hungarian-Polish seminar, Saariselkä Finland 1989 / [publ. by the Agricultural Economics Research Institute]. - Hki : [Agricultural Economics Research Institute], 1989. (Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja, ISSN 0438-9808 ; n:o 57) ISBN 951-9202-73-0
KIRJASTOT: E F Helka J JO K O R Y Å
1. maatalous - kehitysalueet 2. maatalous - liitännäiselinkeinot 3. maatalouspolitiikka 4. porotalous 5. maatalouspolitiikka - Puola 6. Maatalouspolitiikka - Unkari

The aged in rural environment / ed. by Erkki Asp, Tuula Salonen, Abul Ahsanullah. Turku : University of Turku, 1988. (Sociological studies / University of Turku. Department of Sociology and Political Research. Series A, ISSN 03568687 ; no. 12) Papers pres. in the congress "Die soziale und "konomische Lage und die sozialen Verhältnisse der Alter" in Turku 29.9.2.10.1987. The research project "Das Alter auf dem Lande und in der Landwirtschaft" ISBN 9518800898
1. sosiaalinen asema vanhukset 2. vanhustenhuolto Unkari 3. maatalousyrittäjät eläkkeet 4. sosiaalinen vuorovaikutus vanhukset vanhuspolitiikka Ranska 6. aupunkiliikenne vanhukset Alankomaat

Alestalo, Matti, 1944-
Agricultural population and structural change : a comparison of Finland and Hungary / by Matti Alestalo, Rudolf Andorka, István Harcsa.
[Hki] : University of Helsinki, 1987 (Research reports / Research Group for Comparative Sociology. University of Helsinki, ISSN 0357-3079 ; no. 34) ISBN 951-45-4246-0 KIRJASTOT: E F Helka J K O T V Y Z Å
1. maanviljelijät 2. maanviljelijät - Unkari 3. rakennemuutos 4. yhteiskunnallinen muutos

Naisten asema ja palkat Unkarin ja Suomen teollisuudessa 1900-1979 Pirkko Hemmilä (toim.).
Hki : [Työväen taloudellinen tutkimuslaitos], 1981. (Tutkimusselosteita / Työväen taloudellinen tutkimuslaitos, ISSN 0357-9603 ; 17) Julkaisu osittain käännetty unkarinkielisestä julkaisusta ISBN 951-9281-26-6 KIRJASTOT: F Helka J Jo K O R Å

9. USKONTO, KIRKKO

Malkavaara, Mikko, 1958-
Luterilaisten yhteyttä rautaesiripun laskeutuessa : luterilainen yhteysliike ja Itä-Euroopan luterilaiset vähemmistökirkot 1945-1950 / Mikko Malkavaara. Helsinki : Suomen kirkkohistoriallinen seura, 1993. - 558 s. (Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia, ISSN 0356-0759 ; 164) Väitösk. : Helsingin yliopisto. - Summary ISBN 951-9021-94-9 KIRJASTOT: B H H3 Ht Hteku Htkir Htort Jo S Y Å
1. Luterilainen maailmanliitto 2. kirkko - valtio - Itä-Eurooppa - 1945-1950 3. kirkkohistoria - Itä-Eurooppa - 1945-1950 4. kirkot - sosialistiset maat 5. Luterilaiset kirkot - sosialistiset maat 6. luterilaiset kirkot - Itä-Eurooppa 7. luterilaiset kirkot - historia - Unkari 8. luterilaiset kirkot - historia - Tsekkoslovakia 9. luterilaiset kirkot - historia - Romania 10. Luterilaiset kirkot - historia - Puola 11. luterilaiset kirkot - historia - Jugoslavia 12. luterilaisuus - Itä-Eurooppa 13. Kirkon ulkomaanapu - Yhdysvallat - Itä-Eurooppa 14. Kirkon ulkomaanapu - Pohjoismaat - Itä-Eurooppa

Der Pietismus in seiner europäischen und aussereuropäischen Ausstrahlung / [Redactores: Johannes Wallmann, Pentti Laasonen] ; [Editor: Esko M. Laine]. Helsinki : Finnische Gesellschaft für Kirchengeschichte, 1992. (Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia, ISSN 0356-0759 ; 157) Suomenkieliset tiivistelmät ISBN 951-9021-87-6 1.
KIRJASTOT: H H# Hhhis Ht Htkir Htort J Jo O S T X Y Å
Zinzendorf, Nikolaus Ludwig von 2. Weber, Max 3. Spener, Philipp Jakob 4. Prätorius, Stefan 5. pietismi 6. uskonnolliset liikkeet - pietismi 7. hartauskirjat - pietismi - 1600-luku 8. luterilaisuus - Unkari - 1700-luku 9. pietismi - Unkari 10. pietismi - Saksa 11. pietismi - Pohjoismaat 12. pietismi - Suomi

10. MUUTA TUTKIMUSTA

Local government in transition : evolving local government in former Eastern Europe / Krister Stålberg (ed.).
Helsinki : Association of Finnish Cities, 1993. ([Acta] / Suomen kaupunkiliitto, ISSN 1235-5984 ; 20) ISBN 951-759-903-X 1. paikallishallinto - Viro 2. paikallishallinto - Venäjä 3. hajautus - Ven„j„ 4. paikallishallinto - Saksa 5. paikallishallinto - Unkari 6. itsehallinto - Unkari

Hiltunen, Taavi
Tutkimusyhteistyömahdollisuuksia Itävallassa, Sveitsissä ja Unkarissa / Taavi Hiltunen ; [julkaisija] Teknologian kehittämiskeskus. - Helsinki : Valtion painatuskeskus, 1990. (Teollisuussihteeriraportti, ISSN 0783-9790 ; 1990, 3) Einleitung ISBN 951-37-0262-6 KIRJASTOT: J K L O P R Y
1. tieteellinen yhteistyö 2. yliopistot - Itävalta 3. korkeakoulut - Itävalta 4. tutkimuslaitokset - Itävalta 5. yliopistot - Sveitsi 6. korkeakoulut - Sveitsi 7. tutkimuslaitokset - Sveitsi 8. yliopistot - Unkari 9. korkeakoulut - Unkari 10. tutkimuslaitokset - Unkari

Babarczy, Agnes
Time use trends in Finland and in Hungary / Agnes Babarczy, István Harcsa, Hannu Pääkkönen. - Helsinki : Central Statistical Office of Finland, 1991. (Tutkimuksia / Tilastokeskus, ISSN 0355-2071 ; 180) ISBN 951-47-4544-2
KIRJASTOT: E F H3 Hw J Jo K O R Tt X Y Å
1. ajankäyttö - tilastot - Suomi 2. ajankäyttö- tilastot - Unkari 3. ajankäyttö - kansainvälinen vertailu - Suomi - Unkari 4. työaika 5. vapaa-aika

Statistics of environmental economics : a methodological approach : Finland, Hungary, Sweden / Central Statistical Office of Finland, Hungarian Central Statistical Office, Statistics Sweden. - [Hki] : Central Statistical Office of Finland, [1989]. ISBN 951-47-3255-3 KIRJASTOT: Helka J Ku O
1. ympäristönsuojelu - tilastointi - Suomi 2. ympäristönsuojelu - tilastointi - Unkari 3. ympäristönsuojelu - tilastointi - Ruotsi 4. ympäristönsuojelu - investoinnit 5. ympäristönsuojelu - kustannukset 6. Teollisuus - ympäristönsuojelu

Use of time in Hungary and in Finland OSA: 2 Life cycle and time use / István Harcsa, Iiris Niemi and Agnes Babarczy Hki : Tilastokeskus 1988 (Tutkimuksia / Tilastokeskus ; 142) ISBN 951-47-1528-4 (nid)
KIRJASTOT: H3 H4

Methods in land use statistics : the environmental aspect / [publ. by Hungarian Central Statistical Office] ; [papers prep. by] Central Statistical Office of Finland, Hungarian Central Statistical Office, Statistics Sweden. - [Budapest] : Statisztikai kiadó vállalat, [1987]. Kansialanimekkeessä myös: Finland - Hungary - Sweden
KIRJASTOT: P
1. maankäytön suunnittelu

Papers on crime policy / [publ. by] Helsinki Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations.
Hki : Helsinki Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations : Valtion painatuskeskus [jakaja]. 2 : Contributions from HEUNI scholars. - 1986. (Publication series / Helsinki Institute for Crime Prevention and Control, affiliated with the United Nations, ISSN 0780-3656 ; no. 10) Kannessa myös HEUNI ISBN 951-46-9945-9
KIRJASTOT: H3 Helka Ho Hw To V
1. kriminaalipolitiikka - Unkari 2. kriminaalipolitiikka - Puola

Andorka, Rudolf
Idôfelhasználás Magyarországon és Finnországban : a finn és magyar Központi statisztikai hivatal által végzett idômérleg vizsgálatok összehasonlitása / A Központi statisztikai hivatal ; [készitették: Andorka Rudolf, Harcsa István, Iiris Niemi]. - Budapest : Statisztikai kiadó vállalat, 1983.

Ulkomaanlehtorit Unkarissa 17.-22.5.1982 Mikko Korhonen ja Pertti Virtaranta (toim.). - Hki : [Helsingin yliopisto] : Suomalais-ugrilainen seura [jakaja], 1983. (Castrenianumin toimitteita, ISSN 0355-0141 ; 25) Osa esitelmistä käännetty unkarin kielestä ISBN 951-45-3006-3 KIRJASTOT: H H# Helka J Jo O Su Yk Å

Virtanen, Pekka V., 1929-
Seutu- ja valtakunnansuunnittelu Unkarissa / Pekka V. Virtanen. - Espoo : Teknillinen korkeakoulu, 1973. Julkaisu / Yhdyskuntasuunnittelun laitos, Teknillinen korkeakoulu, Arkkitehtiosasto. B, ISSN 0357-6280 ; 31) ISBN 951-750-182-X
KIRJASTOT: P Tt

Piepponen, Paavo, 1940-
Väestöntutkimusta Unkarissa / Paavo Piepponen. Helsinki (Tapiola) : Väestöpoliittinen tutkimuslaitos, 1966 (Väestöpoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. Sarja C ; 9) Erip.: Väestöntutkimuksen vuosikirja, 9

11. TALOUSTIEDE

Tiusanen, Tauno, 1941
Fifty ways of doing business in transitional economies : western companies in central eastern Europe / Tauno Tiusanen and Richard Berry. Espoo : Helsinki University of Technology, Lifelong Learning Institute Dipoli, 1995. (Helsinki University of Technology lifelong learning series, ISSN 1236-939X; 2) ISBN 951-22-2598-0
1. kansainväliset yritykset - Unkari 2. kansainväliset yritykset - Tsekki 3. kansainväliset yritykset - Puola 4. kansainväliset yritykset - Slovakia 5. ulkomaiset investoinnit - Unkari 6. ulkomaiset investoinnit - Tsekki 7. ulkomaiset investoinnit - Puola 8. ulkomaiset investoinnit - Slovakia 9. taloudellinen kehitys - Unkari 10. taloudellinen kehitys - Puola 11. taloudellinen kehitys - Slovakia 12. taloudellinen kehitys - Tsekki

Eronen, Jarmo, 1943-
Images of countries in transition among Finnish importers / Jarmo Eronen, Erdener Kaynak. Lappeenranta : Lappeenranta University of Technology, 1994. (Tutkimusraportti / Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu, tuotantotalouden osasto, ISSN 0784-7688 ; 62) ISBN 951-763-840-XKIRJASTOT: F Jo K L Tt V Z Å
1. ulkomaankauppa - Suomi - Venäjä 2. ulkomaankauppa - Suomi - Viro 3. ulkomaankauppa - Suomi - Puola 4. ulkomaankauppa - Suomi - Tsekki 5. ulkomaankauppa - Suomi - Slovakia 6. ulkomaankauppa - Suomi - Unkari 7. kansainvälinen kauppa - Suomi - Itä-Eurooppa

EY:n vapaakauppajärjestelyt Tuoteluettelot Viron, Latvian, Liettuan, Puolan, Tshekin, Slovakian, Unkarin, Bulgarian ja Romanian sopimuksissa : työkooste. [Helsinki] : Tullihallitus : Painatuskeskus [jakaja], 1994. Teksti englanniksi
KIRJASTOT: X
1. Euroopan yhteisöt - kauppapolitiikka 2. Euroopan yhteisöt - tullipolitiikka 3. apaakauppa - Eurooppa Csaba, László

Economic transformation in the Visegrad countries : a comparison /László Csaba. - Helsinki : University of Helsinki, 1993 (Helsingin yliopiston kansantaloustieteen laitoksen keskustelualoitteita, ISSN 0782-8500 ; no. 353) ISBN 951-45-6493-6 KIRJASTOT: F Hv Jo K L V Y Å
1. taloudellinen kehitys - Unkari 2. taloudellinen kehitys - Tsekki 3. taloudellinen kehitys - Slovakia 4. Taloudellinen kehitys - Puola 5. yksityistäminen - Unkari 6. yksityistäminen - Tsekki 7. yksityistäminen - Slovakia 8. yksityistäminen - Puola

Hungary sources of business information. Helsinki : Helsinki School of Economics and Business Administration, Library, 1993. (Helsingin kauppakorkeakoulun kirjallisuusluetteloita, ISSN 0359-0755 ; 50) Compiled by Judith Trébits ISBN 951-702-472-X KIRJASTOT: F Hv Jo K L P R Tt V Y Å
1. bibliografiat - liiketalous - Unkari 2. bibliografiat - talouselämä - Unkari 3. tiedonlähteet - liiketalous - Unkari 4. tiedonlähteet - talouselämä - Unkari

Mustonen, Esko, 1960-
Tonavan talousalue : talousuudistus ja yksityistäminen Unkarissa, Tsekkoslovakiassa ja Puolassa / Esko Mustonen. Helsinki : Kansainvälisen kaupan koulutuskeskus, 1992 (Fintra-julkaisu. 5, ISSN 0789-8118 ; nro 297) ISBN 951-833-408-0 KIRJASTOT: J K O Å
1. taloudellinen kehitys - Unkari 2. taloudellinen kehitys - Tsekkoslovakia 3. taloudellinen kehitys - Puola 4. yhteisyritykset - Unkari 5. yhteisyritykset - Tsekkoslovakia 6. yhteisyritykset - Puola 7. markkinatalous - Unkari 8. markkinatalous - Tsekkoslovakia 9. markkinatalous - Puola 10. talouspolitiikka - Unkari 11. talouspolitiikka - Tsekkoslovakia 12. talouspolitiikka - Puola 13. yksityistäminen - Unkari 14. yksityist„minen - Puola 15. yksityistäminen - Tsekkoslovakia I. Unkari - talous II. Tsekkoslovakia - talous III. Puola - talous

Remes, Seppo, 1955-
Itä-Euroopan tulevaisuuden skenaariot : Puola, Tsekkoslovakia ja Unkari / Seppo Remes. Turku : Turun kauppakorkeakoulu, 1991. (Turun kauppakorkeakoulu.yritystoiminnan tutkimuskeskus ja itäkaupan tutkimus- ja koulutusyksikkö. Sarja B, Tutkimusraportteja, ISSN 0788-8910 ; 1991, 8) Summary ISBN 951-738-392-4
KIRJASTOT: E Eu F J K L O P R V X Y Z Å
1. skenaariot - It„-Eurooppa 2. taloudellinen kehitys - Itä-Eurooppa 3. taloudellinen kehitys - Puola 4. taloudellinen kehitys - Tsekkoslovakia 5. taloudellinen kehitys - Unkari 6. Tsekkoslovakia - talous 7. Puola - talous 8. Unkari - talous

Tiusanen, Tauno, 1941-
Muuttuva Itä-Eurooppa ja Suomi : yhteistyömahdollisuudet Puolan, Tsekkoslovakian ja Unkarin kanssa / Tauno Tiusanen. Helsinki : Suomen itsenäisyyden juhlarahasto : KY-palvelu [jakaja], 1991. - (Sitra, ISSN 0785-8388 ; 119) ISBN 951-563-289-7KIRJASTOT: E F H3 H4 Ha Hf J Jo K Ku L P R T Tt V Y Z Å
1. taloudellinen yhteistyö - Suomi - Itä-Eurooppa 2. talousjärjestelmät - Itä-Eurooppa 3. markkinatalous - Itä-Eurooppa 4. ulkomaiset investoinnit - Itä-Eurooppa 5. kansainvälinen talous - Itä-Eurooppa 6. taloudellinen kehitys - Itä-Eurooppa 7. Itä-Eurooppa - talous 8. Puola - talous 9. Unkari - talous 10. Tsekkoslovakia - talous

Zoboki, Zoltan
Transformation of Hungary into a market economy and economic integration with the West European economic area / Zoltan Zoboki.
Rovaniemi : University of Lapland, 1991. (Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisi„ julkaisuja. C, ISSN 0788-7582 ; 9) ISBN 951-634216-7 KIRJASTOT: E HElka J Jo Ku O R Y Å
1.talouspolitiikka - Unkari 2. taloudellinen integraatio - Eurooppa 3. taloudellinen yhteisty" - Unkari - Eurooppa 4. Euroopan talousalue

Galgoczi, Béla Recent developments in structural reform in Hungary / Béla Galgoczi, István Kameniczky and András Végvári.
Helsinki : Työväen taloudellinen tutkimuslaitos, 1991. (Tutkimusselosteita / Työväen taloudellinen tutkimuslaitos, ISSN 0357-9603 ; 106) ISBN 951-9282-48- 1. taloudellinen kehitys - Unkari 2. talouspolitiikka - Unkari 3. Unkari - talous

Mizsei, Kálman
Modified planned economies at the crossroads : the case of Hungary / Kálman Mizsei, Adám Török.
Helsinki : World Institute for Development Economics Research, 1990. (Wider working papers, ISSN 0782-8233 ; WP 83)
KIRJASTOT: Jo
1. suunnitelmatalous - Unkari 2. taloudellinen kehitys - Unkari 3. markkinatalous - Unkari 4. Unkari - talous

Vähämäki, Maija
Tonavan talousalue : toimintaymp„rist"n muutokset ja markkinoiden uusjako / Maija Vähämäki.
[Helsinki] : Kansainvälisen kaupan koulutuskeskus, 1990 (Fintra-julkaisu, ISSN 0786-9517 ; nro 84) ISBN 951-833-353-X
KIRJASTOT: E F J K Tt V Z Å
1. talousalueet - Itä-Eurooppa 2. markkinat - Itä-Eurooppa 3. yritykset - kansainvälistyminen - Itä-Eurooppa 4.ulkomaiset investoinnit - Itä-Eurooppa 5. taloudellinen kehitys - Itä-Eurooppa 6. Itä-Eurooppa - talous - 1990-luku 7. Puola - talous 8. Unkari - talous 9. Tsekkoslovakia - talous

Török, Adám
Stabilisation and reform in the Hungarian economy of the late 1980s / Adam Török.
Hki : World Institute for Development Economics Research, 1989.
(Wider working papers, ISSN 0782-8233 ; WP 54) KIRJASTOT: F J Jo K O R V Y Å
1. talouspolitiikka - Unkari

Mäkelä, Kimmo, 1954-
Sekayhtiöt - joint ventures : sekayhtiötoiminnan edut ja riskit erityisesti Unkarin säännösten mukaan tarkasteltuina / Kimmo Mäkelä.
Tampere : Tampereen yliopisto, 1987. (Tampereen yliopisto. Yrityksen taloustieteen ja yksityisoikeuden laitos. B, Tutkimuksia ja monisteita, ISSN 0359-0852 ; n:o 36) Idänkaupan oikeudellisia kysymyksiä ISBN 951-44-2070-5
1. yhteisyritykset - Unkari 2. yhteisyritykset - lainsäädäntö - Unkari

Problems of income policy in agriculture
[Julk. Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos]. Hki : [Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos], 1986 (Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja, ISSN 0355-0877 ; n:o 124) Sis. 6. Suomen, Unkarin ja Puolan maatalousekonomian seminaarin suomalaisten osanottajien alustukset. - Sarjalla myös engl. nimeke ISBN 951-9202-38-2

Economic development in Hungary and in Finland 1860-1939 / [ed.: Tapani Mauranen].
Hki : [Helsingin yliopisto], 1985 (Helsingin yliopiston talous- ja sosiaalihistorian laitoksen tiedonantoja, ISSN 0356-9195 ; n:o 18) Sarjalla my"s engl. nimeke ISBN 951-45-3802-1 KIRJASTOT: E F H3 Hv J Jo Ku O P R V Y Z Å
1. taloushistoria - Suomi 2. taloushistoria - Unkari 3. Suomi - historia 4. Unkari - historia

Syvänen, Johanna
Unkarista Suomeen tapahtuvan tuonnin lisäämis- ja monipuolistamismahdollisuudet / Lappeenranta : Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu, 1979. (Tutkimusraportti / Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu. Tuotantotalouden laitos. SEV-kaupan tutkimusprojekti, ISSN 0357-5977 ; 19). Tutkimustyön on laatinut Johanna Syvänen ISBN 951-763-116-2
KIRJASTOT: F J K Jo K V

Erma, Reino, 1922-
Suorituksen mahdottomuus ja ylivoimainen tapahtuma (Neuvostoliitto, Unkari, Tsekkoslovakia) : sopimusoikeuden erillisselvitykset / kirj. Reino Erma ja Hannu Lappalainen. Tampere : Tampereen yliopisto : [Idänkaupan oikeudellisia kysymyksiä -tutkimusprojekti], 1978. (Tutkimuksia ja monisteita / Tampereen yliopisto. Yrityksen taloustieteen ja yksityisoikeuden laitos. B, ISSN 0359-0852 ; n:o 15) Idänkaupan oikeudellisia kysymyksiä ISBN 951-44-0701-6

Lappalainen, Hannu, 1949-
Milloin tavara on virheellistä (Neuvostoliitto, Unkari, Tsekkoslovakia) : sopimusoikeuden erillisselvitykset. Tampere : Tampereen yliopisto : [Idänkaupan oikeudellisia kysymyksiä -tutkimusprojekti], 1978. (Tutkimuksia ja monisteita / Tampereen yliopisto. Yrityksen taloustieteen ja yksityisoikeuden laitos. B, ISSN 0359-0852 ; n:o 16) Raportin laat. Hannu Lappalainen. - Idänkaupan oikeudellisia kysymyksiä ISBN 951-44-0702-4

Lappalainen, Hannu, 1949-
Ulkomaankauppaoikeuden pääpiirteet : Unkari.
Tampere : Tampereen yliopisto : [Idänkaupan oikeudellisia kysymyksiä -tutkimusprojekti], 1978. (Tutkimuksia ja monisteita / Tampereen yliopisto. Yrityksen aloustieteen ja yksityisoikeuden laitos. B, ISSN 0359-0852 ; n:o 19) Raportin laat. Hannu Lappalainen. - Idänkaupan oikeudellisia kysymyksiä ISBN 951-44-0704-0 KIRJASTOT: E F Ho J O T V

Leppä, August, 1951-
Kuluttajahinnat Unkarissa ja Suomessa vuosina 1945-1975 / August Leppä ; [julk. Tilastokeskus = Statistikcentralen =Central Statistical Office of Finland]. Hki : Tilastokeskus, 1977. (Tutkimuksia / Tilastokeskus, ISSN 0355-2071 ; n:o 46) Sarjalla myös ruots. ja engl. nimeke ISBN 951-46-3217-6 KIRJASTOT: F J Jo O R Tt V Y

Seppänen, Jouko, 1941-
Laskentatekniikka Unkarin kansantasavallassa : tiede-, tekno- ja teollisuuspoliittinen katsaus / Jouko Seppänen. Otaniemi : Teknillinen korkeakoulu, 1975. (Helsingin teknillinen korkeakoulu, laskentakeskus ; 19) ISBN 951-750-607-4 KIRJASTOT: Hmtkä P X

Kivikari, Urpo, 1939-
Talouden uusi mekanismi : Unkarin vuoden 1968 talousuudistuksen syyt, sisältö ja vaikutukset / Urpo Kivikari. Turku : Turun yliopisto, 1973 (Turun yliopiston julkaisuja. Sarja C, ISSN 0082-6995 ; 13). Summary ISBN 951-641-043-X KIRJASTOT: E F H H3 Helka Jo O Su T V Y

Linda-kirjastotunnukset