Verkosto: 
  Muuta: 

Sándor Vály: Világfa - MaailmanpuuHungarologian
verkosto

 
  Hungarologian tutkijaverkoston tarkoituksena on parantaa hungarologien välisiä yhteyksiä.Vuoden 1997 alusta lähtien verkoston toimintaa on koordinoinut Helsingin yliopiston suomalais-ugrilainen laitos.Toiminnan keskeinen muoto ovat vuosittain järjestettävät jäsenseminaarit. Yhteydenpidon välineenä ovat olleet jäsenkirjeet, jotka myös ovat olleet yksi keskeinen toiminnan muoto. Nyt verkosto on siirtynyt myös internet-aikaan. Lisää tietoa verkostosta saat sivulta yleisesti 

  Hungarologialla tarkoitetaan yleisesti Unkariin liittyvää eri tieteenalojen akateemista tutkimusta. Hungarologeilla on myös kansainvälinen yhteistyöjärjestö
   
   
  osoite: Hungarologian verkosto 
  Suomalais-ugrilainen laitos 
  PL 25 
  00014 Helsingin Yliopisto 
  e-mail:  Katariina.Gramer@Helsinki.fi 
   

    
    
   

  In English