HUNGAROLOGISCHE BEITRÄGE 1

Universität Jyväskylä 1993

Herausgegeben von
Tuomo Lahdelma
Sándor Maticsák
Vesa Niinikangas
Christoph Parry

INHALT

HUNGAROLOGIE

Holger Fischer: Die Lage der Hungarologie in Deutschland

Zsuzsanna Björn Andersen:Undervisningen i ungarsk ved danske universiteter

 
SPRACHWISSENSCHAFT

János Pusztay: Zu den finnisch-ungarischen kontrastiven Untersuchungen
 
Keresztes László: Uj magánhangzó-fonémak a magyarban?

Maticsák Sándor: Határozóragok a magyarban és a finnben
 
Klima László:  A magyar szókészlet finnugor elemei és az östörténet

GESCHICHTE

Dümmerth Dezsö: A magyarság személyiségtörténeti problémái

Tuulikki Tuomainen: Baijerin partikularisimi ja Hitlerin vallankaappausyritys Pester Lloyd -  lehdessä syksllä 1923

Ilkka Nummela: Maaomaisuuden keskittyminen. Vertaileva tutkimus vuosisadan vaihteen Suomesta ja Unkarista

 
LITERATUR

Péter Domokos: Kielisukulaisuus ja Unkarin kirjallisuus

Tuomo Lahdelma: Mitta mitasta. Suomen ja Unkarin metristen systeemien vertailua.

Szopori Nagy Lajos: Törvényszerüség vagy kiszámíthatatlanság?  Tünödö széljegyzetek a kisnyelvek irodalmának fogadtatási kérdéseiröl
 
Görömbei András:  Nagy László költészete

VERSCHIEDENES

Keserü Katalin: Finn-kép a magyar müvészeti életben a századelön
 
Kalevi Pöykkö:  Mitä Suomessa tiedetään Unkarin kuvataiteesta?

Imola Külläs:  A peasant woman prophet's influence on Sub-Carpathian Hungarians

Jaana Janhila: Uutta unkarilaista etsimässä
 
Risto Niemi-Pynttäri:  Melankolia

Oili Kokkonen & Vesa Niinikangas:  Die Universitätsbibliothek Jyväskylä als finnisches Zentrum für ungarische wissenschaftliche Literatur

Deutsche Zusammenfassung

Verzeichnis der Mitarbeiter

HUNGAROLOGISCHE BEITRÄGE 2

Universität Jyväskylä 1994
Herausgegeben von
László Keresztes
Tuomo Lahdelma
Sándor Maticsák
Christoph Parry

INHALT

ALLGEMEINE FRAGEN DES SPRACHERWERBS

Riikka Alanen: Learning a Typologically Different Foreign Language: Some Results of an Experiment in the Acquisition of Semiartificial Finnish by Native Speakers of English

Hannele Dufva: Language Awareness and Cultural Awareness for Language Learners

Matti Leiwo: Sprachliches Wissen und Interaktion im Sprachunterricht

Raija Markkanen: Interference in Foreign Language Learning

Kari Sajavaara: Second Language Acquisition and Foreign Language Learning

ASPEKTE DES SPRACHUNTERRICHTS IM DREIECK FINNISCH-UNGARISCH-DEUTSCH

Fazekas, Tiborc: Erfahrungen im Ungarisch-Sprachunterricht für deutsche Studierende

Danilo Gheno: Die ungarische Sprache im italianischen Mund

Claudia Sirpa Jeltsch: Routinen im Fremdsprachenunterricht: Deutsch für finnischsprachige Lernende und Finnisch für deutschsprachige Lernende

Keresztes, László: Die probleme der Ungarisch lernenden Finnen

Maticsák, Sándor - Báthory, Ágnes: Using the Results of Contrastive Linguistics in Compiling Coursebooks

Christoph Parry: Zur Rolle der Kulturvermittlung im Fremdsprachencurriculum am Beispiel Deutsch als Fremdsprache in Finnland

Verzeichnis der Mitarbeiter

HUNGAROLOGISCHE BEITRÄGE 3

FINNISCH-UGRISCHE KONTRASTIVE UNTERSUCHUNGEN

Herausgegeben von
László Keresztes
Juha Leskinen
Sándor Maticsák
Universität Jyväskylä 1995

TARTALOM-SISÄLLYS

Elöszó - Saatteeksi

Bakró-Nagy Marianne: Finn és magyar CV-szekvenciák kontrasztív vizsgálata. Suomen ja unkarin CV-sekvenssien kontrastiivista tutkimusta

Delcseva, Veronika: A magyar és a finn determinált összetett fönevek néhány konfrontatív kérdéséröl. Unkarin ja suomen determinatiivisten yhdyssubstantiivien kontrastiivista tutkimusta

Keresztes László: Személytelen (alanytalan és ágens nélküli) kifejezések a finnben és a magyarban. Yksipersoonaiset (subjektittomat ja agentittomat) ilmaukset unkarissa ja suomessa

Labádi Gizella: Kuuluuko unkarilais-suomalaista polotusta ja molotusta? Mellérendelö szóösszetétel-típusok kontrasztív vizsgálata a magyarban és a finnben

Leskinen, Juha - Báthory, Ágnes: Suomen ja unkarin vartalonsisäiset konsonanttiyhtymät. Töbelseji mássalhangzó-kapcsolódások a finnben és a magyarban

Lieli Marianne: Összetett szavak a magyar és a finn szlengben. Yhdyssanoja unkarin ja suomen slangissa

Mantila, Harri: A magyar kettös alany, kettös targy és a finn participiumos szerkezetek. Unkarin ns. kettös alany ja kettös targy -rakenteiden ja suomen partisiippirakenteiden vastaavuudesta

Maticsák, Sándor: Paikallissijojen toissijainen käyttö unkarissa ja suomessa. Helyragok másodlagos használata a magyarban és a finnben

Nurk, Anu: Az észt-magyar kisszótár megjelenése alkalmából.Virolais-unkarilaisesta pienoissanakirjasta

Seilenthal, Tonu: Fejjel és fejrészekkel kapcsolatos kifejezések az észtben, a finnben és a magyarban.Päähän ja pääosiin liittyvät ilmaukset virossa, suomessa ja unkarissa

Seilonen, Marja: Suomen subjektittomien lauseiden vastineita unkarissa.A finn alanytalan mondatok magyar megfelelöi

Ujhelyi, Gábor: Leksikografia ja yhdyssanat.Szótárszerkesztés és összetett szavak

Ujlaki, Sándor: Passiivin määrittelyn ongelmia. A passzívum meghatározásának problémái

Yli-Vakkuri, Valma - Palomäki, Ulla: A SCLOMB-terv. SCLOMB-hanke

Keresztes László: Valikoitua kirjallisuutta. Válogatott bibliográfia

A cikkek szerzöi/Artikkelien kirjoittajat

HUNGAROLOGISCHE BEITRÄGE 4

HUNGAROLOGIA A MAGYARORSZÁGON KIVÜL

Szerkesztette:
Tuomo Lahdelma
Maticsák Sándor
Universität Jyväskylä 1995

TARTALOM

Fischer, Holger:  Hungarológia Németországban - kritikai helyzetfelmérés

Güngörmüs, Naciye:  Hungarológia Törökországban

Jastrzebska, Jolanta: Hungarológia Hollandiában

Lahdelma, Tuomo: Hungarológia Finnországban - a paradigmaváltás ideje

Larsson, Lars-Gunnar: Hungarológia Svédországban

Monok István:  Hungarológia Magyarországon - "...a hungarológia nem az, amit metropolis kínál, hanem amit a helyszín igényel"

Nurk, Anu - Seilenthal, Tonu:  Hungarológia Éstorszagban - egy elfelejtett korszak a tartui magyartanításban

Rákos Péter: Hungarológia a Cseh Köztársaságban

Sárközy Péter: Hungarológia Olaszországban - ma

Waseda Mika: Hungarológia Japánban

HUNGAROLOGISCHE BEITRÄGE 5

Universität Jyväskylä 1995
Herausgegeben von
Tuomo Lahdelma
Sándor Maticsák

INHALT

LITERATUR

Domokos, Péter: Unkarilaisen kirjallisuuden polittisuudesta

Halmesvirta, Anssi: Ferenc Molnár and the Culture of Adolescence

Imre László: Analógiák és oppozíciók a magyar romantikus regényben

Kiehelä, Leanna: Géza Képes ja Kalevala

Labádi, Gizella: Kätketty avunhuuto - Itsemurha kirjallisuudessa

Lahdelma, Tuomo: Bálint Balassi Suomessa

Riikonen, Hannu K.: Maailman aistillinen vertauskuva - Sándor Csoórin esseistiikka Suomessa

Sepp, Thea: Petöfi ja virolaisen lukijan odotushorisontti

Syyrakki, Raija: Kulttuurienvälisen reseptiotutkimuksen haasteista

GESCHICHTE

Nyyssönen, Heimo: The new interpretation in 1989 of the 1956 in Hungary

Olkkonen, Timo: The United States and the Question of Transylvania at the
Paris Peace Conference 1919-20

Varga, László: Neubegräbnisse in Ungarn

SPRACHWISSENSCHAFT

Hoffmann, István: Unkarilaisen paikannimistötutkimuksen suuntauksia

Klima, László: Unkarilaisten sotaakäyvät ylhäissyntyiset esi-isät

A. Molnár Ferenc: Nyelvi magyarázat és történelem

VERSCHIEDENES

Landgraf Ildikó: A finn és a magyar mondák típusairól

Mattila, Anna-Liisa: Heimotyön alkuvaiheista kulttuurisopimusten sisältöön

HUNGAROLOGIE

Ginter, Károly - Perrot, Jean: Étude hongroises en Finlande

Koberski, va - Petrequin-Jessen, Sally: Breaking with Tradition

Petneki Áron: A hungarisztika oktatása Lengyelországban, különös tekintettel a poznani Adam Mickiewicz Egyetemre

BERICHTE

Maticsák, Sándor: Finnougristenkongress in Jyväskylä

Lahdelma, Tuomo - Maticsák Sándor: Hungarológiai szimpózium Jyväskyläben

HUNGAROLOGISCHE BEITRÄGE 6

FINNISCH-UGRISCHE KONTRASTIVE UNTERSUCHUNGEN II.

Herausgegeben von
László Keresztes
Sándor Maticsák
Universität Jyväskylä 1996

TARTALOM-SISÄLLYS

Elöszó - Saatteksi

TANULMÁNYOK A NYELVRÖL - KIELESTÄ

Bakró-Nagy Marianne: Artikuláció - percepció

Gheno, Danilo: Az igenlés (és a tagadás) rendszere a finnben és a magyarban

Keresztes, László: Gondolatok a finn passzívumról

Kovács Magdolna: Muistiinpanoja kolmikielisyydestä

Labádi Gizella: Nem árulok zsákbamacskát - konstit on monet!

Margus, Tiia: Miksi kohtelias puhuttelu on unkariksi vaikeata?

Máté József: A magyarul tanuló finnek nyelvtai-stilisztikai típushibáiról

Maticsák Sándor - Leskinen, Juha: Eltérö irányhasználat a magyarban és a finnben

Nurk, Anu: Magyar és észt igevonzatok kontrasztív elemzése

Varga, Judit: A magyar és a finn udvariassági stratégiáról: a magyar és a finn megszólítási módok

TANULMÁNYOK A NYELVKÖNYVRÖL - KIRJOISTA

Fazekas Tiborc: Magyar irodalom a német és a finn anyanyelvüek számára készült magyar nyelvkönyvekben

Fischer, Holger: Puszta és Balaton, paprika és gulyás. A magyar nyelvkönyvek országismereti Magyarország-képe

Maticsák Sándor: Megszólítás, köszönés és névhasználat a nyelvkönyvekben

Zaicz Gábor: Finn tankänyvek magyarságképe

 ISMERTETÉSEK - ARVOSTELUJA

Keresztes László: Anu Kippasto - Nagy Judit, Észt nyelvkönyv

Leskinen, Juha: Báthory Ágnes - S. Varga Pál, Fonetikai gyakorlatok finneknek - Unkarin kielen ääntämisharjoituksia

Seilenthal, Tonu: Pusztay János, Könyv az észt nyelvröl

Vecsernyés Ildikó: Varga Judit, Gyere velem! (Unkarin kielen jatko-oppikirja)

Zaicz Gábor: A Debreceni Nyári Egyetem Hungarolinguaprogramja

Zaicz Gábor: Keresztes László, Gyakorlati magyar nyelvtan

HUNGAROLOGISCHE BEITRÄGE 7

HISTORISCHE UNTERSUCHUNGEN UND AUFSÄTZE

Herausgegeben von
Anssi Halmesvirta
Universität Jyväskylä 1996

INHALT - CONTENTS

Fischer, Holger: Handlungsspielraum und zwangsbahn. Die ungarisch-deutschen Beziehungen in der Zwischenkriegszeit

Vares, Vesa: Duties of the Estate - or a Ballot: The Different Preconditions, Facilities and Political Lines of Action in Hungary and in Finland between the World Wars

Gunst, Péter: Landwirtschaft und Ernährung in Ungarn während des Zweiten Weltkrieges

Riikonen, H.K.: Sustaining Kinship in Wartime: Finnish-Hungarian Contacts in the Light of the Yearbook Heimotyö (1937-1944)

Nurk, Anu: Ungarn als thema in der Estnischen Presse 1940-1944

Szakály, Sándor: "...Zwischen Ungarn und der Sowjetunion ist der Kriegszustand eingtreten" - Ungarns Eintritt in den Krieg gegen die Sowjetunion

Richly, Gábor: "Veriheimolaisemme Tonavan lakeuksilta ovat myös kuulleet sotatorvemme kutsun...": Ungarische Freiwillige im Winterkrieg

Turtola, Matti: Linkomies, Horthy and Mannerheim: Some aspects of Linkomies's "state visit" to Hungary in January, 1943

Huotari, Juhani: Hungary in 1944-1949
Schlusswort von Jorma Ahvenainen

Appendix: Two articles by the Counselor of Legation, T.H. Heikkilä on the condition of Hungary in 1945 from Kyntäjä

HUNGAROLOGISCHE BEITRÄGE 8

Béla Gunda: Unkarilaisesta kansankulttuurista

Universität Jyväskylä 1996

HUNGAROLOGISCHE BEITRÄGE 9

Harri Mantila: Suomen ja unkarin nominaalisten verbimuotojen kontrastiivista syntaksia ja semantiikkaa

Universität Jyväskylä 1997