University homepage Suomeksi
University of Helsinki
 
FEM logo

Sisältö suomeksi

Index in English

Selected publications

Photo: Esko Arajärvi

Asiantuntijalausunnot

 • Sakari Kuikan lausunto Maa- ja Metsätalousministeriön (MMM) lohityöryhmälle (tammikuussa 2013)
 • Sakari Kuikan lausunto Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle koskien EU:n kalastuskiintiöitä Itämerellä (8.10.2012)
 • Sakari Kuikan lausunto Eduskunnan ympäristövaliokunnalle Itämeren lohikantojen tilasta (16.3.2012)
 • Sakari Kuikan lausunto Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle liittyen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen Itämeren lohikannasta, (2.12.2011)
 • Sakari Kuikan lausunto kalastuksen vaikutuksista muikkukantoihin ja varovaisuusperiaatteesta, liittyen oikeustapaukseen Kuivasen osakaskunta – ammattikalastaja Jussi Karhu, (14.2.2013)

Suomenkieliset julkaisut

 • Venesjärvi, R. and Rahikainen, M. (2017). Öljyturman uhkaan on varauduttava paremmin. Helsingin Sanomat Vieraskynä 5.6.2017 [[Link]

 • Kuikka, S. (2017). Tieteen rooli päätöksenteossa. Suomen kalastuslehti 1/2017 [pdf]

 • Kuikka, S. (2016). Öljykauppa vaarantaa Suomenlahtea. Turun Sanomat Alio 14.11.2016 [pdf]

 • Maisa Nevalainen (2015). Karanmeren ravintoverkot – hajanaista tietoa ja valikoituja veikkauksia. Natura 23.8.2016 [Link]

 • Suvi Ignatius and Päivi Haapasaari (2015): Voiko dioksiinien määrä laskea? Kalastaja 39(3): 10.

 • Sakari Kuikka, Inari Helle and Päivi Haapasaari (2015). Öljykuljetus on riskibisnestä Suomenlahdella. Natura 52(2): 38-41.

 • Kuikka, S (2015). Ympäristöriskejä hallinnoitava kokonaisuutena. Helsingin Sanomat Mielipide. 15.4.2015. [Link]

 • Haapasaari, P. ja Kuikka, S. (2015). Merenkulun riskejä tulee arvioida alueellisesti. Turun Sanomat. 14.2.2015. [Link]

 • Kuikka, S. (2014). Avoimuutta riskien hallintaan. Kymensanomat. 22.12.2014. [Link]

 • Ahola, M., Jounela, P., Kauhala, K. ja Vanhatalo, J. (2014). Vain ongelmayksilöihin kohdistuva hylkeenmetsästys vähentää kalavahinkoja. Turun Sanomat Mielipide. 21.2.2015. [Link]

 • Kuikka, S. & Blomstedt, P. A. (2014). När blir fiske överfiske?. Fiskeritidskrift för Finland, 4/2014. [Link]

 • Suomen Kalastuslehti, 3:28-30.
 • Veneranta L., Hudd R. ja Vanhatalo J. (2013). Siiat tarvitsevat puhtaita matalikkoja. Suomen Kalastuslehti, 4/2013. [Link]

 • Veneranta L., Hudd R. ja Vanhatalo J. (2013). Merikutuisen siian ja muikun poikastuotantoalueet. RKTL:n työraportteja, 8/2013. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. [Link]

 • Hudd R., Veneranta L. & Vanhatalo J. (2013). Havslekande sikens och siklöjans yngelproduktionsområden. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutes arbetsrapporter, 7/2013. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet. [Link]

 • Kuparinen A., Mäntyniemi, S., Hutchings J. ja Sakari Kuikka (2013). Biologiasta apua kalakantojen arviointiin ja kalastuksen säätelyyn. Luonnon Tutkija 116(4):114-120. [Link]

 • Romakkaniemi, A., Haapasaari, P., Karjalainen T., ja Erkinaro J. (2012). Lohikantojen ja kalastuksen kansalliset arviointi- ja säätelyjärjestelmät. RKTL:n työraportteja 28/2012. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Helsinki. [Link]

 • Hyytiäinen, K., Ahlvik, L., Ahtiainen, H., Artell, J., Dahlbo, K., Ekholm, P., Fleming-Lehtinen, V., Heiskanen, A.-S., Helle, I., Inkala, A., Juntunen, T., Kuikka, S., Kulmala, S., Lankia, T., Lehtiniemi, M., Lehtoranta, J. Lignell, R., Luoma, E., Maar, M., Pitkänen, H. & Tuomi, L. (2012): Itämeren suojelun taloudelliset hyödyt ja kustannukset. In: Hyytiäinen K. & Ollikainen M. (eds.), Taloudellinen näkökulma Itämeren suojeluun (Economic Aspects of Baltic Sea Protection), pp. 11-100. Ympäristöministeriön raportteja 22/2012, Helsinki. In Finnish, abstract in English.

 • Haapasaari, P. (2012). Lohikeskustelu meillä ja EU:ssa. Kalastaja 36(5), 2012. [Link]

 • Haapasaari, P. (2012). Lohipolitiikan verkostoanalyysi: pelissä arvot ja faktat. Tutkimuspäivät 2012. Ristiriitojen ytimessä - ratkaisumalleja etsimässä. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tutkimuspäivät 31.10.-1.11.2012, Turku. [Link]

 • Hänninen, M., Luoma, E. & Storgård, J. (2011). Öljyonnettomuuden riskejä kartoitetaan mallintamalla. Liikenteen suunta 3/11. [Link}]

 • Kuikka, S. ja Romakkaniemi, A. (2010). Lohi kalastuksen säätelyn kohteena. Suomen kalastuslehti 5/2010: 20 – 23.

 • Kulmala, S., Haapasaari, P., Parkkila, K., Haltia, E., Karjalainen, T.P., Lindroos, M., ja Pakarinen, T. (2009). Ny aktionsplan för lax på kommande – vilka är de socioekonomiska effekterna? Fiskeritidskrift för Finland (2) 2009, 53. årgången.

 • Kulmala, S., Haapasaari, P., Parkkila, K., Haltia, E., Karjalainen, T.P., Lindroos, M., ja Pakarinen, T. (2009). Lohenkalastuksen säätelyn sosioekonomiset vaikutukset. Kalastaja (2) 2009, 33. vsk.

 • Kuikka S. (2008) Pitäisikö maailman kalakannat yksityistää?, Vesitalous 1/2008. [Link]

 • Karjalainen, T.P., Haapasaari, P. & Reinikainen, K. (2008). Säätelyn haasteet – toimijoiden sitoutuminen lohipolitiikkaan. Tutkimuspäivät 2008. Eläinluonnonvarat – ohjaavatko yhteiskunnalliset vai ekologiset arvot niiden käyttöä? Jyväskylä 18.-19.11.2008. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. [Link]

 • Haapasaari, P., (2008). Tieteidenvälisen tutkimuksen mahdollisuudet ja haasteet kalavarojen hallinnassa. Teoksessa: Ympäristösosiologian virrat ja verkostot. Toim. Karjalainen, T.P., Luoma, P. ja Reinikainen, K. Oulun yliopisto, Thule-instituutti.

 • Haapasaari, P., Karjalainen, T.P., & Reinikainen, K. (2007). Luonnonlohikantojen elpyminen vaatii talkoohenkeä. Kalastaja 31(1), maaliskuu 2007.

 • Haapasaari, P. & Karjalainen, T.P. (2006). Lohikantojen elpyminen vaatii sitoutumista. Kaleva / Alakerta 10.5.2006.

 • Ihaksi, T., Lecklin, T. ja Kuikka, S.(2006) Apua Öljyntorjunnan suuntaamiseen, Ympäristö; 4/2006. [Link]

 • Kulmala, S., Peltomäki, H., Lindroos, M., Kuikka, S. ja Söderkultalahti, P. (2006) Kohti taloudellisesti ja biologisesti järkevää silakan kalastusta, Kalastaja 3/2006. [Link]

 • Kuikka S. (2005). Varovaisuusperiaate kalataloudessa, Kalastaja 3/2005. [Link]

 • Haapasaari, P., Karjalainen T.P., Reinikainen K. & Michielsens, C. (2005). Kalastajien sitoutuminen lohikantojen elvytykseen. Ihminen ja luonto – vuorovaikutussuhteet kalataloudessa. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Tutkimuspäivät. Kala- ja riistaraportteja nro 369, toim. Petri Heinimaa, Markku Pursiainen, Richard Hudd ja Outi Heikinheimo. Helsinki.

 • Haapasaari, P., Karjalainen, T.P. & Reinikainen, K. (2004). Sitoutuminen loheen – kestävän kehityksen toimintamalli lohenkalastuksessa. Suomen kalastuslehti 3/2004.

Vieraskynät, mielipidekirjoitukset, kolumnit ym.

FEM:n liittyviä uutisia