Yliopiston kotisivu In English
Yliopiston kotisivu
 
FEM logo
(Fisheries and Environmental Management Group, FEM)

Sisältö suomeksi

Index in English

Tervetuloa!

Photo: Laura Uusitalo

Tutkimusryhmän toiminnan pääpaino on ihmisen ja ekosysteemin välisessä vuorovaikutuksessa. Uusiutuvien luonnonvarojen hoitoon ja käyttöön liittyviä keskeisiä tutkimuskohteitamme ovat

  • Riskianalyysi: Biodiversiteettiin ja luonnonvarojen hyödyntämiseen liittyvien riskien tunnistaminen ja määrittäminen
  • Päätösanalyysi: Luonnonvarojen käyttöön liittyvä päätösanalyysi
  • Olemassa olevan aineiston ja tiedon yhdistäminen: Bayes-päättely
  • Poikkitieteellinen luonnonvarojen käytön mallintaminen epävarma tieto ja riskit huomioiden

Panostamme innovatiivisten ratkaisujen löytämiseen sekä poikkitieteelliseen tutkimusotteeseen. Poikkitieteellisyys on välttämätöntä kun tutkitaan laajavaikutteisten tapahtumien (esim. öljyonnettomuus, kalakannan romahdus) vaikutuksia, sekä ekosysteemiin että eri intressiryhmiin. Tutkimusryhmässä on edustettuna osaamista biologian, taloustieteen, sosiologian ja tilastotieteen aloilta. Ryhmä toimii Ympäristötieteiden laitoksella Viikin kampuksella Helsingissä ja Merikotka- tutkimuskeskuksessa, Kotkassa.

Teemme yhteistyötä mm. RKTL:n ja SYKE:n, Meriturvallisuuden ja -liikenteen tutkimuskeskus Merikotkan sekä tutkimusryhmien kuten Ympäristögeoinformatiikan tutkimusryhmän ja kalatalousekonomistien kanssa.

Suomenkielisille sivuillemme on koottu yhteenveto toiminnastamme. Tarkemman kuvauksen ryhmästämme ja tutkimuksestamme sekä yhteystietomme ja ajankohtaiset tiedotteet löydät englanninkielisiltä sivuiltamme