Papers in Finnish


Holopainen J.
& Helama S. (2012): Suomen keskiajan kivikirkot pikku jääkauden kourissa. Alue ja Ympäristö 41, 108-112.

Holopainen J., Gregow H., Helama S., Kubin E., Lummaa V. & Terhivuo J. (2012): Suomen kasvifenologisista havainnoista 1700-luvun puolivälistä nykypäivään. Abstract: History of Finnish plant phenological observations since the 1750s. Sorbifolia 43, 51-66.

Helama S. (2012): Professori Matti Sauramo Äänislinnassa. Abstract: Professor Matti Sauramo in Äänislinna, East Karelia. Geologi 64, 28-38.

Uotila K.,
Helama S., Holopainen J., Hilasvuori E. & Oinonen M. (2011): Naantalin luostarin rakentaminen 1400-luvun kuluessa. In: Uotila K. (toim.): Naantalin luostarin rannassa - arkipäivä Naantalin luostarissa ja sen liepeillä. Kåkenhus-kirjat 3: 297-302.

Helama S.
& Valovirta I. (2011): Suolattoman veden simpukankuoren kasvu ympäristöolojen indikaattorina. Vesitalous 52, 32-35.

Helama S.
(2011): Paciuksenkadun petäjän patologia. MunkinSeutu 42 (20), 5.

Helama S.
(2010): Lustokalenteri ja ilmastonmuutos Lustossa. Susikko 2010, 25-27.

Helama S.
& Holopainen J. (2010): Ilmastonmuutos ja puhdas maantiede: lähiö, maisema ja kartografia J.G. Granön teorian kontekstissa. Alue ja ympäristö 39, 3-14.

Holopainen J.
(2010): Konflikti ilmastonmuutoksesta. Geologi 62, 122–123.

Holopainen J.
, Helama S. & Partonen, T. (2010): Meemit ja suomalainen itsemurha. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 47, 174-186.

Holopainen J.
(2010): Ilmastonmuutoksesta moraalifilosofian näkökulmasta. Ilmansuojelu 3/2010, 4-8.

Holopainen J.
& Helama S. (2010): Ilmastonmuutoksen aika. Tieteessä tapahtuu 28, (8): 12-19.

Holopainen J.
& Helama S. (2009): Sähköinen ilmastonmuutos. Futura 28, 79-86.

Holopainen J. & Helama S. (2009): Ilmaston eletty muutos. Ajatus 66, 197-214.

Holopainen J. (2009): Ilmasto muuttui, mitä tekee geologi? Geologi 61, 204-207.

Holopainen J. (2009): Odotettavissa vuoteen 2100 asti: ilmastonmuutosta. Terra 121, 164-165.

Holopainen J. 2009: Voiko geologi olla ilmastonmuutosasiantuntija? (Can geologist be a climate change spesialist?)  Geologi, 61, 92-96.

Helama S. (2009): Dendrokronologia - puulla on pitkä muisti. Teoksessa: Piirainen M., Enroth J., Vauras R. & Väre H. (toim.): Luonnossa. Kasvit, osa 3. WSOY, Helsinki. s. 190-194.


Helama S. (2009): Okakäpymänty. Teoksessa: Piirainen M., Enroth J., Vauras R. & Väre H. (toim.): Luonnossa. Kasvit, osa 3. WSOY, Helsinki. s. 194-195.


Holopainen J. (2009): Voiko geologi olla ilmastonmuutosasiantuntija? Geologi 61: 93-97.

Holopainen J.
& Helama S. (2007): Haluttu, pelätty ilmastonmuutos. Tieteessä tapahtuu 24 (6): 3-9.

Holopainen J.
(2006): Ilmastollisia aikasarjoja historian ja luonnon arkistoista. Ilmastokatsaus 11 (11): 4-5.

Helama S.
(2006): Earth Sciences vai tellustieteet? Terra 118: 33-34.

Helama S., Lindholm M. & Meriläinen J. (2006): Hydrologisia aikasarjoja puiden vuosilustoista. Abstract: Hydrological time series from annual tree rings. Vesitalous 47: 31-33, 49. 

Helama S., Eronen M. & Timonen M. (2005): Dendrokronologinen ristiinajoitus – absoluuttinen ajoitusmenetelmä. Summary: Dendrochronological cross-dating - dating method with absolute accuracy. Geologi 57: 61-65. 

Holopainen J. (2004): Turun varhainen ilmastollinen havaintosarja. Abstract: The early climatological records of Turku. Finnish Meteorological Institute Reports 8: 1-59.

Helama S. & Timonen M. (2004): Meteorologisia aikasarjoja puiden vuosilustoista. Ilmastokatsaus 9 (12): 1, 5-6.

Eronen M. (2002): Puulustot: tuhansien vuosien takaisten luonnonolojen tietopankki. Academia Scientiarum Fennica - Vuosikirja 2002: 145-152.

Holopainen J. & Vesajoki H. (2001): Varhainen lämpötilahavaintosarja Torniosta vuosilta 1737- 1749. Terra 113: 196-201.

Vesajoki H. & Holopainen J. (2000): Lämpötilahavaintoja Oulusta 1700-luvun lopulta. Terra 112: 31-36.

Holopainen J. (1999): Turun vuosien 1748-1800 lämpötilamittaussarjan homogenisointi. Terra 111: 37-39.