Rakenne
Päähakemistoon  
  Akatemia jakaaantuu kahteen osastoon: matemaattis-luonnontieteelliseen ja humanistiseen. Edellinen jakaantuu yhdeksään osastoon ja jälkimmäinen kahdeksaan. Akatemian hallitukseen kuuluvat esimies, varaesimies, pääsihteeri ja varainhoitaja, kummankin osaston sihteeri, julkaisutoimikunnan puheenjohtaja ja kolme varsinaista jäsentä. 

Seura jakaantuu neljään osastoon: matemaattis-fyysiseen (johon kuuluu myös kemia), biotieteelliseen (johon kuuluvat myös lääketiede ja maantiede), humanistiseen sekä yhteiskuntatieteelliseen. Seuran yleishallintoa johtaa pysyvä sihteeri ja sen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja 13 jäsentä, joista kahdeksan edustaa Seuran neljää osastoa.

Teknillistieteelliset akatemiat r.y.:n hallituksen muodostavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kuusi jäsentä. Näistä kolme edustaa TTA:a ja kolme STV:tä, yksi Tekniikan edistämissäätiötä ja yksi yritysjäseniä.

Teknillistieteelliset akatemiat r.y.:llä on kuusi asiantuntijaryhmää seuraavilla kohdealueilla: energia, informaatio- ja telekommunikaatioteknologia, koulutus, liikenne, materiaali ja metsäklusteri. Näiden lisäksi toimii tekniikan historian työryhmä.