Medlemskap
 Indexsidan  
  Både Akademin och Societeten väljer sina ledamöter bland framstående forskare. Medlemskapet är livslångt, men vid 70 års ålder (65 från år 2001; Akademin) eller 67 års ålder (Societeten) blir ordinarie medlemmar seniormedlemmar, och då är det möjligt att kalla ett motsvarande antal nya ordinarie medlemmar. Förutom ordinarie, senior- och hedersmedlemmar kallar de båda akademierna även nya utländska ledamöter. 

Akademin har för närvarande 328 ordinarie medlemmar, 127 seniormedlemmar och 200 utländska medlemmar. Societeten har 120 ordinarie ledamöter, 30 i varje sektion. Seniormedlemmarnas antal är 76 och de utländska ledamötenas 116. 

De tekniskvetenskapliga akademierna r.f. har inga personmedlemmar. Till medlemsakademierna kan sådana personer inväljas, vilka med sitt eget skapande arbete eller på annat sätt har förtjänstfullt främjat den tekniskvetenskapliga forskningen eller den tekniska utvecklingen eller sådan ekonomisk forskning, som är förknippad med dem. Även i dessa akademier är medlemskapet livslångt. Båda organisationerna har dock begränsat antalet aktiva medlemmar (under 65 år) till högst 230 (TTA) och högst 80 (STV).  Förutom ordinarie, senior- och hedersmedlemmar kallar båda akademierna även utländska ledamöter.