Jäsenyys
Päähakemistoon  
  Sekä Akatemia että Seura valitsevat jäsenensä etevien tutkijoiden joukosta. Jäsenyys on elinikäinen, mutta 70 vuoden iässä (65 vuodesta 2001; Akatemia) tai 67 vuoden iässä (Seura) varsinaisista jäsenistä tulee seniorijäseniä, jolloin vastaava määrä uusia varsinaisia jäseniä voidaan kutsua. Varsinaisten jäsenien, seniorijäsenien ja kunniajäsenien lisäksi kumpikin akatemia kutsuu myös ulkomaisia jäseniä.

Akatemialla on nykyään 328 varsinasta jäsentä, 127 seniorijäsentä ja 200 ulkomaista jäsentä. Seuran varsinaisia jäseniä on 120, 30 kussakin Seuran neljästä osastosta. Seniorijäseniä on 76 ja ulkomaisia jäseniä 116.

Teknillistieteelliset akatemiat r.y.llä ei ole henkilöjäseniä. Jäsenakatemioihin voidaan valita henkilö, joka omalla luovalla työllään tai muulla tavalla on ansiokkaasti edistänyt teknillistieteellistä tutkimusta tai teknillistä kehitystä taikka niihin kytkettyä taloustieteellistä tutkimusta. Myös näissä akatemioissa jäsenyys on elinikäinen. Molemmat organisaatiot ovat rajanneet kuitenkin aktiivijäsentensä (alla 65 v) määrää siten, että TTA:lla se on enintään 230 ja STV:llä 80. Varsnaisien jäsenien, seniorijäsenien ja kunniajäsenien lisäksi kumpikin akatemia kutsuu myös ulkomaisia jäseniä.