Delegationen för
Vetenskapsakademierna i
Finland
 
Suomeksi Pages in English
 
 
  -Bakgrund och uppgifter

-Medlemskap

-Sammansättning

-Delegationen

-Delegationens medlemmar

-KontaktuppgifterTekniskvetenskapliga akademierna r.f.: 
http://www.facte.com/ 
Delegationen för Vetenskapsakademierna i Finland: http://www.helsinki.fi/science/deleg/