Tausta ja tehtävät
Päähakemistoon  
  Suomen Tiedeakatemiain Valtuuskunta on Suomen Tiedeseuran (perustettu v.1838, tässä tekstissä Seura) ja Suomalaisen Tiedeakatemian (perustettu v. 1908, tässä tekstissä Akatemia), Teknillisten Tieteiden Akatemian (perustettu v.1957) ja Svenska Tekniska Vetenskapakademien i Finland rf:n (perustettu v.1921) yhteiselin. 

Perustamisensa aikaan ja vielä vuosikymmeniä myöhemminkin Seura oli ruotsinkielinen, mutta Akatemia suomenkielinen. Tämä historiallinen tausta heijastuu Seuran ja Akatemian toiminnassa vielä nykyäänkin, vaikka molemmat ovat nyt virallisesti kaksikielisiä. 

Akatemia ja Seura kattavat kaikki tieteenalat. Niiden tärkein tavoite on tieteen edistäminen ja eri aloja edustavien tutkijoiden välisten yhteyksien helpottaminen. Ne järjestävät kokouksia, seminaareja ja symposioita sekä julkaisevat tieteellisiä sarjoja ja monografioita ja myöntävät myös palkintoja ja tutkimusapurahoja. 

Teknillisten Tieteiden Akatemia r.y. (TTA) ja Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland r.f. (STV) ovat vuonna 1994 perustaneet yhdessä Tekniikan edistämissäätiön kanssa Teknillistieteelliset akatemiat - De Tekniskvetenskapliga akademierna r.y:n, jossa on myös yritysjäseniä. Muun yhteistoiminnan lisäksi tämä edustaa molempia jäsenakatemioitaan kansainvälisessä toiminnassa, jolloin käytetään nimeä The Finnish Academies of Technology (FACTE). 

Suomen Tiedeakatemiain Valtuuskunta perustettiin vuonna 1976 edistämään jäsenakatemioidensa välistä yhteistyötä ja edustamaan niitä kansainvälisissä yhteyksissä.