Delegationen
 Indexsidan  
  Delegationen består av ordförande och tio styrelsemedlemmar. Fem medlemmar representerar Societeten och fem Akademin. Självskrivna medlemmar är Societetens och Akademins preses, vicepreses, generalsekreterare och skattmästare. Till Delegationen hör dessutom två medlemmar från Akademin för Tekniska Vetenskaper och en medlem från Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland rf. Delegationen väljer sin generalsekreterare och skattmästare inom sin krets. 

Delegationen är en nationell medlemsorganisation av International Council of Scientific Unions, dess unioner och specialkommittéer. Delegationen hör till Tiede -tidskriftens bakgrundsorganisationer och tar del i arrangerandet av Vetenskapsdagarna. Delegationen har samarbete med andra icke-statliga vetenskapsorganistioner, som t.ex. med European Science Foundation, ALLEA (All European Academies) och utländska akademier. Den upprätthåller och utvecklar även traditionella samarbetsformer med de skandinaviska och baltiska vetenskapsakademierna.