Valtuuskunta
Päähakemistoon  
  Valtuuskunnan muodostavat puheenjohtaja ja kymmenen hallituksen jäsentä, joista viisi edustaa Akatemiaa ja viisi Seuraa. Itseoikeutettuja jäseniä ovat Seuran ja Akatemian puheenjohtajat, varapuheenjohtajat, pääsihteerit ja varainhoitajat. Lisäksi Valtuuskuntaan kuuluu kaksi jäsentä Teknillisten Tieteiden Akatemiasta ja yksi jäsen Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland ry:stä. Valtuuskunta valitsee keskuudestaan pääsihteerin ja varainhoitajan. 

Valtuuskunta on International Council of Scientific Unionin, sen unionien ja erikoiskomiteoiden kansallinen jäsenjärjestö. Valtuuskunta kuuluu Tiede -lehden taustayhteisöihin ja osallistuu Tieteen päivien järjestämiseen. Valtuuskunta on myös yhteistyössä muiden ei-valtiollisten tiedejärjestöjen, kuten European Science Foundationin, ALLEAn (All European Academies) ja eri maiden akatemioiden kanssa. Se ylläpitää ja kehittää perinteisiä yhteistyön muotoja Skandinavian ja Baltian maiden tiedeakatemioiden kanssa.