C. S. Peirce

William James
Metafyysinen Klubi on Helsingin yliopistossa toimiva avoin keskustelu- ja tutkimusryhmä, jonka keskeisenä tavoitteena on peirceläisen filosofian ja merkkiteorian tutkimus ja edistäminen. Toiminta sisältää peirceläisten tekstien lähilukua, osallistujien ja kutsuttujen vieraiden esityksiä sekä järjestettyjä keskustelutilaisuuksia.

Nykyisestä ohjelmasta löydät tietoja tulevista tapahtumista. Aiempi ohjelma sisältää koosteen menneestä toiminnasta ja linkkejä joihinkin teksteihin. Ota yhteyttä, mikäli sinulla on Klubia koskevia kysymyksiä, tai tule kokoontumisiin.