Linkkejä


KESKEISIÄ PEIRCE-TUTKIMUKSEN LINKKEJÄ
Commens – Digital Companion to C. S. Peirce
2014 avattu, uusittu englanninkielinen sivusto, jossa yhdistyy aiempi Commens-sivusto (ylläpitäjinä Mats Bergman ja Sami Paavola Helsingin yliopistosta) sekä Digital Encyclopedia of Charles S. Peirce (toimittajana João Queiroz Brasiliasta) sekä muita Peirce-tutkimukseen liittyviä resursseja.

Arisbe
Joseph Ransdellin ylläpitämät filosofian kotisivut, jonne on koottu yhteydet Peirce-tutkimuksen kannalta keskeisiin, verkon kautta saatavilla oleviin resursseihin. Laaja kokoelma tekstejä ja hyödyllisiä linkkejä.

The Peirce Edition Project
Informaatiota Essential Peirce ja Writings -niteistä. Johdantoja, alkuperäistekstejä ja tutkimuksen apuvälineitä. Täältä löytyy myös tärkeä Richard S. Robinin Annotated Catalogue of the Papers of Charles S. Peirce elektronisessa muodossa.
TUTKIMUSKESKUKSIA JA -RYHMIÄ
The Institute for Studies in Pragmaticism
Vanhimman organisoituneen Peirce-tutkimuskeskuksen kotisivut.

Grupo de Estudios Peirceanos / Group of Peirce Studies
Navarran yliopiston Peirce-ryhmän kotisivut. Ryhmä pyrkii edistämään Peirce-tutkimusta, etenkin Espanjassa ja espanjankielisissä maissa.

Ciep - Centro Internacional de Estudos Peirceanos
Brasilialainen tutkimuskeskus, Pontificia Universidade Católica de São Paulo. Portugalinkieliset sivut.

Nijmegen C.S. Peirce Study Center
Nijmegenin yliopiston tutkimuskeskus.
MUITA PEIRCE-TUTKIMUKSEN LINKKEJÄ
The Transactions of the Charles S. Peirce Society
Peirce-tutkimukseen, pragmatismiin ja amerikkalaiseen filosofiaan erikoistunut julkaisu.

Wyttynys.net
Kotisivut, jotka tarjoavat Kenneth Laine Ketnerin töiden kautta apuvälineitä Peircen elämän ja töiden tutkimukseen. Pääasiassa informaatiota Ketnerin kirjasta His Glassy Essence: An Autobiography of Charles Sanders Peirce.

Charles S. Peirce Studies
Vanhat Peirce-tutkimuksen kotisivut, jotka sisältävät muutamia Peircen kirjoituksia elektronisessa muodossa.

PEIRCE-TUTKIMUKSEEN LÄHEISESTI LIITTYVIÄ LINKKEJÄ
The Pragmatism Cybrary
Paljon informaatiota sisältävät laajat kotisivut, joilla keskitytään amerikkalaisen filosofian ja pragmatismin taustaan ja nykyisyyteen. Bibliografioita, lyhyitä juttuja, viimeaikaisia julkaisuja, konferenssilistoja ym. Ylläpitäjänä John Shook.

Pragma Cyberlibrary
Tekstejä, haastatteluja, elämäkerrallista materiaalia ja viitteitä edustaen erilaisia nykypragmatismin suuntauksia. Ylläpitäjänä the Center for Democratic Culture.

Semiolinks
Göran Sonessonin mittava kokoelma semiotiikan linkkejä.

Pragmatismin aikajana 1836-1958
Erkki Kilpisen ja hänen oppilaidensa (Paula Hirsjärven, Raija Kuosmasen ja Maikki Tilviksen) kokoama pragmatismin kronologia
| Ylös |