Commens-verkkosivut

Peirce Berliinissä, 1875
Commens-verkkosivut pyrkivät edistämään ja tukemaan peirceläisen filosofian ja merkkiteorian tutkimusta. Commens toimii myös Metafyysisen Klubin kotipaikkana verkossa ja tarjoaa erilaisia apuvälineitä opiskelijoille ja tutkijoille. Sivut koostuvat Peircen ja hänen filosofiansa esittelystä, erilaisista teksteistä, bibliografioista sekä muusta materiaalista. Commens avattiin helmikuussa 2001. Uusittu, englanninkielinen sivusto Commens – Digital Companion to C. S. Peirce on avattu 2014.

Peirceläinen termi commens viittaa yhteiseen mieleen tai ymmärrykseen, jota lausujan ja tulkitsijan välinen viestinnällinen vuorovaikutus edellyttää. Commens-sivujen ideaali päämäärä on toimia tällaisena tutkijoiden välisen kommunikaation mahdollistajana sekä informaation lähteenä kaikille Peircen ajattelusta kiinnostuneille.

"... [sitä mieltä] mihin lausujan ja tulkitsijan mieli täytyy sulauttaa, että mitään kommunikaatiota tapahtuisi ... voidaan kutsua nimellä commens. Se koostuu kaikesta siitä, mikä on ja minkä täytyy olla hyvin lausujan ja tulkitsijan ymmärtämä - alusta lähtien - että kyseessä oleva merkki toteuttaisi tehtävänsä." (Charles S. Peirce, 1906)


Commens-sivujen suunnittelusta, muotoilusta ja ylläpidosta vastaavat
Mats Bergman ja Sami Paavola.

Ole hyvä ja ota yhteyttä, mikäli sinulla on
kommentteja, kysymyksiä tai ehdotuksia Commens-sivujen suhteen.