PUBLICATIONS


Hanski, Ilkka

Hanski, Ilpo

Kivistö, Laura

Komonen, Atte

Konttinen, Tuija

Kuusinen, Mikko

Miettinen, Otto

Ovaskainen, Otso

Pakkala, Timo

Penttilä, Reijo

Saaristo, Lauri

Salmi, Tarja

Selonen, Vesa

Siitonen, Juha

Siitonen, Paula

Snäll, Tord

Suvanto, Leena

Várkonyi, Gergely

POSTERS


2002

Clone identification and structure in Populus tremula L.

2001

Dispersal behaviour of boreal Xestia moths in old-growth forest corridors

2000

Space use in the Siberian flying squirrel, Pteromys volans, in fragmented forests
Epiphytic lichens in old-growth forest fragments in Finland

1999

Use of ecological corridors by the Siberian flying squirrel (Pteromys volans)

Dispersal of Phlebia centrifuga, a wood-rotting fungus specialized on old-growth forests

Metapopulation capacity

1998

Decreasing biodiversity in small old-growth forest fragments with time since isolation

Population biology and behaviour of the flying squirrel (Pteromys volans) in forest landscapes: a radio-tracking study

Population structure of epiphytic lichens associated with old deciduous trees in boreal forests

Spatial pattern analysis of epiphytic lichens in boreal forest landscape

Dispersal of Phlebia centrifuga in a fragmented landscape

Biology of insect populations and communities in an old-growth forest polypore Amylocystis lapponica


Ilkka Hanski

Hanski, I. 2002
Metapopulations of animals in highly fragmented landscpes and the PVA. In: S.R. Beissinger and D.R. Mc Cullough (Eds.), Population Viability Analysis. Chigago University Press.

Hanski, I. and Ovaskainen, O. 2002
Extinction debt at extinction threshold. Conservation Biology 16: 666-673.

Gu, W., Heikkilä, R. and Hanski, I. 2002
Estimating the consequences of habitat fragmentation on extinction risk in dynamic landscapes. Landscape Ecology, in press.

Pakkala, T., Hanski, I. and Tomppo, E. 2002
Spatial ecology of the three-toed woodpecker in managed forest landscapes. Silva Fennica 36: 279-288.

Várkonyi, G., Hanski, I., Rost, M. & Itämies, J. 2002
Host-parasitoid dynamics in periodic boreal moths. Oikos 98:421-430. Download PDF (260K)

Várkonyi, G., Hanski, I. & Heikkilä, H. 2002
Korpikolvan biologia ja suojelu. Ss. 36-39 teoksessa Heikkilä, H. (toim.): Pohjois-Suomen vanhojen metsien suojelun ekologinen kestävyys. Alueelliset ympäristöjulkaisut 277, Kainuun ympäristökeskus.
Online

Rost, M., Várkonyi, G. & Hanski I. 2001
Patterns of 2-year population cycles in spatially extended host-parasitoid systems. Theoretical Population Biology 59: 223-233.

Hanski, I. 2000
Extinction debt and species credit in boreal forests: modelling the consequences of different approaches to biodiversity conservation. Annales Zoologici Fennici 37: 271-280.

Hanski, I. 2000
Survival of species in small fragments of old-growth forest. In: Heikkilä, R. (toim.). Biodiversity and conservation of boreal nature. Nature Reserve Friendship 10 years anniversary symposium. Kuhmo, Finland 16.-19.10.2000. Abstracts:15-16.

Hanski, I. and Ovaskainen O. 2000
The metapopulation capacity of a fragmented landscape. Nature 404: 755-758.

Gu, W.D., Kuusinen, M., Konttinen, T. and Hanski, I. 2000
Spatial patterns in the occurrence of the lichen Lobaria pulmonaria in managed and virgin boreal forests. Ecography 24: 139-150.

Komonen, A., Penttilä, R., Lindgren, M. & Hanski, I. 2000
Forest fragmentation truncates a food chain based on an old-growth forest bracket fungus. Oikos 90: 119-126.

Várkonyi, G., Kuussaari, M., Lappalainen, H., Heikkilä, R., Siitonen, J., Gu, W. & Hanski, I. 2000
Species richness in small fragments of old-growth forest. Disturbance dynamics in boreal forests: Restoration and management of biodiversity - Kuhmo, Finland, 21-25 August 2000. Abstract.

Salmi, T., Suvanto, L., Hanski, I., Heikkilä, R., Kuusinen, M., Penttilä, R. & Siitonen, J. 2000
Population biology and genetics of Populus tremula and the taxa associated with it. In: Karjalainen, L. & Kuuluvainen, T. (toim.). Disturbance Dynamics in Boreal Forests. Restoration and management of biodiversity. Kuhmo, Finland, August 21-25, 2000. Abstracts:86.

Hanski, I. 1999
Metapopulation Ecology. Oxford University Press, Oxford.

Hanski, I. 1999
Habitat connectivity, habitat continuity, and metapopulations in dynamic landscapes. Oikos 87: 209-219.

Hanski, I. 1999
Boreaalisten metsien biodiversiteetti. Suomen Akatemian Julkaisuja 5/99:8-9.

Várkonyi, G., Kuussaari, M., Lappalainen, H., Heikkilä, R., Siitonen, J. & Hanski, I. 1999
Species richness in small fragments of old-growth forest. Habitat Loss: Ecological, Evolutionary and Genetic Consequences - Helsinki, 7-12 September 1999. Abstract.

Kuusinen, M. & Hanski I. 1998
Populaatioekologian rooli alue-ekologiaan perustuvassa metsäsuunnittelussa. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 685: 71–75.

Hanski, I. 1997
Biodiversiteetin katoaminen. Duodecim 113: 2411-2416.

Hanski, I. 1997
Vanhan metsän lajien sukupuutto. Metsälehti 23 (3.12.1998).Ilpo Hanski

Selonen V. & Hanski I.K. 2002
Young flying squirrels (Pteromys volans) dispersing in fragmented forests. Submitted.

Selonen V. & Hanski I.K. 2002
Use of woodland strips and movements of the flying squirrel (Pteromys volans) in heterogeneous landscapes. Submitted.

Desrochers, A., Hanski, I.K. & Selonen, V. 2002
Siberian flying squirrel Pteromys volans responses to high and low contrast forest edges. Manuscript.

Selonen V., Painter, J. & Hanski, I.K 2002
Microsatellite variation in declining flying squirrel (Pteromys volans). Manuscript.

Selonen, V., Hanski, I.K. & Stevens, P.C. 2001
Space use of the Siberian flying squirrel Pteromys volans in fragmented forest landscapes. Ecography 24: 588-600.

Hanski, I. K., Stevens, P., Ihalempiä, P. & Selonen, V. 2000
Home-range size, movements and nest-site use in the Siberian flying squirrel, Pteromys volans. Journal of Mammalogy 81: 798-809.

Hanski, I. K., Mönkkönen, M., Reunanen, P. & Stevens, P. 2000
Ecology of the Eurasian flying squirrel (Pteromys volans) in Finland. In: Goldingay, R. & Scheibe, J. (eds.). Biology of Gliding Mammals. Filander Verlag, Fürth.

Hanski, I. K. 1998
Home ranges and habitat use in the declining flying squirrel, Pteromys volans, in managed forests. Wildlife Biology 4: 33-46.

Hanski, I.K. 1997
Liito-oravan elinpiirit. Teoksessa: Suomen Luonto, Nisäkkäät. Weilin+Göös.

Hanski, I.K. & Stevens, P. 1997
Liito-oravan elinpiirit ja habitaatin käyttö Nuuksion kansallispuistossa. Metsähallitus, Raportti.Laura Kivistö

Kivistö, L. & Kuusinen, M. 2000
Edge effects on the epiphytic lichen flora of Picea abies in middle boreal Finland. Lichenologist 32: 387-398.

Kivistö, L. 2000
Effect of old-growth forest fragmentation on epiphytic lichens. In: Karjalainen, L. & Kuuluvainen, T. (toim.). Disturbance Dynamics in Boreal Forests. Restoration and management of biodiversity. Kuhmo, Finland, August 21-25, 2000. Abstracts:72.

Kivistö, L. & Kuusinen, M. 1999
The effect of old-growth forest fragmentation on epiphytic lichens. In: Habitat Loss: Ecological, Evolutionary and Genetic Consequences. Helsinki, 7-12 September 1999, s. 30.

Kivistö, L. 1998
Taxonomy of Stereocaulon paschale and allied species in Finland. Sauteria 9: 25-36.Atte Komonen

Komonen, A., Siitonen, J. & Mutanen, M. 2001
Insects inhabiting two old-growth forest polypore species. Entomologica Fennica 12:3-14.

Komonen, A. 2000
Structure of insect communities inhabiting two old-growth forest specialist bracket fungi. Ecological Entomology 26:63-75.

Komonen, A., Penttilä, R., Lindgren, M. & Hanski, I. 2000
Forest fragmentation truncates a food chain based on an old-growth forest bracket fungus. Oikos 90: 119-126.

Sääksjärvi, I. E., Komonen, A. ja Nieminen, M. 2000
Parasitoidit - hyönteismaailman tuntemattomat pikkujättiläiset (in Finnish). Luonnon Tutkija 1, 71-80.

Komonen, A. 1999
Biology of insect populations and communities inhabiting old-growth forest polyporous fungi. PhL Thesis. University of Helsinki.

Komonen, A. 1998
Biology of insect populations and communities in wood-decaying fungi (Polyporaceae). In: Book of Abstracts, VIth Eur. Congr. Entomol. (Brunnhofer, V. & Soldán T. eds), Ceské Budejovice, August 23-29, 1998. p. 736.Tuija Konttinen

Konttinen, T. 1998
Distribution of epiphytic lichens on Populus tremula and Salix caprea in old-growth and managed forests of middle and boreal Finland. MSc Thesis, Department of Ecology and Systematics, University of Helsinki.Mikko Kuusinen

Penttilä, R., Siitonen, J. and Kuusinen, M. 2002
Polypore diversity in mature managed and old-growth boreal Picea abies forests in southern Finland. Submitted to Biological Conservation.

Kivistö, L. & Kuusinen, M. 2000
Edge effects on the epiphytic lichen flora of Picea abies in middle boreal Finland. Lichenologist 32: 387-398.

Gu, W.D., Kuusinen, M., Konttinen, T. and Hanski, I. 2000
Spatial pattern in the occurrence of the lichen Lobaria pulmonaria in managed and virgin boreal forests. Ecography 24: 139-150.

Salmi, T., Suvanto, L., Hanski, I., Heikkilä, R., Kuusinen, M., Penttilä, R. & Siitonen, J. 2000
Population biology and genetics of Populus tremula and the taxa associated with it. In: Karjalainen, L. & Kuuluvainen, T. (toim.). Disturbance Dynamics in Boreal Forests. Restoration and management of biodiversity. Kuhmo, Finland, August 21-25, 2000. Abstracts:86.

Kuusinen, M. & Penttinen A. 1999
Spatial pattern of the threatened epiphytic bryophyte Neckera pennata at two scales in a fragmented boreal forest. Ecography 22: 729-735.

Kivistö, L. & Kuusinen, M. 1999
The effect of old-growth forest fragmentation on epiphytic lichens. In: Habitat Loss: Ecological, Evolutionary and Genetic Consequences. Helsinki, 7-12 September 1999, s. 30.

Kuusinen, M. & Hanski, I. 1998
Populaatioekologian rooli alue-ekologiaan perustuvassa metsäsuunnittelussa. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 685: 71–75.

Kuusinen, M. & Siitonen, J. 1998
Epiphytic lichen diversity in old-growth and managed Picea abies stands in southern Finland. Journal of Vegetation Science 9: 283–292.Otto Miettinen

Miettinen, O. 2001
Wood-rotting Aphyllophorales (Basidiomycetes) on aspen (Populus tremula) in managed and old-growth forests of Kainuu, Eastern Finland. Master's thesis, Department of Ecology and Systematics, University of Helsinki.Otso Ovaskainen

Ovaskainen, O. and Hanski, I. 2002
Transient dynamics in metapopulation response to perturbation. Theoretical Population Biology 61: 285-295.

Hanski, I. and Ovaskainen, O. 2002
Extinction debt at extinction threshold. Conservation Biology 16: 666-673.

Ovaskainen, O., Sato, K., Bascompte, J. and Hanski, I. 2002
Metapopulation models for extinction threshold in spatially correlated landscapes. Journal of Theoretical Biology 215: 95-108.

Ovaskainen, O. 2001
The quasi-stationary distribution of the stochastic logistic model. Journal of Applied Probability 38: 898-907.

Ovaskainen O. 2001
Mitä teoria sanoo lajien mahdollisuuksista säilyä pirstoutuvassa elinympäristössä? Tieteessä tapahtuu 2001 (1): 19-22.

Ovaskainen, O. and Hanski, I. 2001
Spatially structured metapopulation models: global and local assessment of metapopulation capacity. Theoretical Population Biology 60: 281-304.

Ovaskainen, O. 2000
Persistence of threatened species in fragmented landscapes. In: Heikkilä, R. (toim.). Biodiversity and conservation of boreal nature. Nature Reserve Friendship 10 years anniversary symposium. Kuhmo, Finland 16.-19.10.2000. Abstracts:35.

Hanski, I. and Ovaskainen O. 2000
The metapopulation capacity of a fragmented landscape. Nature 404: 755-758.Timo Pakkala

Pakkala, T., Hanski, I. and Tomppo, E. 2002
Spatial ecology of the three-toed woodpecker in managed forest landscapes. Silva Fennica 36: 279-288. OnlineReijo Penttilä

Penttilä, R., Siitonen, J. and Kuusinen, M. 2002
Polypore diversity in mature managed and old-growth boreal Picea abies forests in southern Finland. Submitted to Biological Conservation.

Penttilä, R. & Heikkilä, H. 2002
Metsäpalojen vaikutus lahottajasienilajistoon. Ss. 53-55teoksessa Heikkilä, H. (toim.): Pohjois-Suomen vanhojen metsien suojelun ekologinen kestävyys. Alueelliset ympäristöjulkaisut 277, Kainuun ympäristökeskus.
Online

Penttilä, R. & Heikkilä, H. 2002
Puuta lahottavien sienten leviäminen. Ss. 31-35 teoksessa Heikkilä, H. (toim.): Pohjois-Suomen vanhojen metsien suojelun ekologinen kestävyys. Alueelliset ympäristöjulkaisut 277, Kainuun ympäristökeskus.
Online

Heikkilä, H. & Penttilä, R. 2002
Kääpälajiston monimuotoisuus vanhoissa kuusivaltaisissa talous- ja luonnonmetsissä Etelä-Suomessa. Ss. 56-59 teoksessa Heikkilä, H. (toim.): Pohjois-Suomen vanhojen metsien suojelun ekologinen kestävyys. Alueelliset ympäristöjulkaisut 277, Kainuun ympäristökeskus.
Online

Heikkilä, H. & Penttilä, R. 2002
Boreaalisten kääpälajien geneettinen ja lajistollinen monimuotoisuus jääkauden aikaisessa refugiossa Koillis-Kiinassa. Ss. 60-62 teoksessa Heikkilä, H. (toim.): Pohjois-Suomen vanhojen metsien suojelun ekologinen kestävyys. Alueelliset ympäristöjulkaisut 277, Kainuun ympäristökeskus.
Online

Heikkilä, H. & Penttilä, R. 2002
Pikipallon populaatioiden geneettinen erilaisuus Euraasiassa. Ss. 63-64 teoksessa Heikkilä, H. (toim.): Pohjois-Suomen vanhojen metsien suojelun ekologinen kestävyys. Alueelliset ympäristöjulkaisut 277, Kainuun ympäristökeskus.
Online

Heikkilä, H., Penttilä, R. & Várkonyi, G. 2002
Vanhojen metsien pirstoutuminen. Ss. 12-20 teoksessa Heikkilä, H. (toim.): Pohjois-Suomen vanhojen metsien suojelun ekologinen kestävyys. Alueelliset ympäristöjulkaisut 277, Kainuun ympäristökeskus.
Online

Heikkilä, H., Penttilä, R., Salmi, T. & Suvanto, L.2002
Haavan ja raidan biologia ja epifyyttilajisto. Ss. 21-30 teoksessa Heikkilä, H. (toim.): Pohjois-Suomen vanhojen metsien suojelun ekologinen kestävyys. Alueelliset ympäristöjulkaisut 277, Kainuun ympäristökeskus.
Online

Siitonen, J., Penttilä, R. & Kotiranta, H. 2001
Coarse woody debris, polyporous fungi and saproxylic insects in an old-growth spruce forest in Vodlozero National Park, Russian Karelia. Ecological Bulletins 49:231-242.

Johannesson, H., Vasiliauskas, R., Dahlberg, A, Penttilä, R. and Stenlid, J. 2001
Genetic differentiation in Eurasian populations of the postfire ascomycete Daldinia loculata. Molecular Ecology 10: 1665-1677.

Niemela, T., Kinnunen, J., Lindgren, M., Manninen, O., Miettinen, O., Penttilä, R. and Turunen, O. 2001
Novelties and records of poroid Basidiomycetes in Finland and adjacent Russia. Karstenia 41: 1-21.

Siitonen, J., Kaila, L., Kuusinen, M., Martikainen,P., Penttilä, R., Punttila, P. & Rauh, J., 2001
Vanhojen talousmetsien ja luonnonmetsien rakenteen ja lajiston erot Etelä-Suomessa. Kirjassa: Siitonen, J. (toim.) 2001. Monimuotoinen metsä. Metsäluonnon monimuotoisuuden tutkimusohjelman loppuraportti. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 812. 226 s.

Komonen, A., Penttilä, R., Lindgren, M. & Hanski, I. 2000
Forest fragmentation truncates a food chain based on an old-growth forest bracket fungus. Oikos 90: 119-126.

Martikainen, P., Penttilä, R., Kotiranta, H. and Miettinen, O. 2000
New records of Funalia trogii, Perenniporia tenuis and Polyporus pseudobetulinus in Finland, with notes on their habitat requirements and conservation implications. Karstenia 40:79-92.

Penttilä, R., Siitonen, J. & Kotiranta, H. 2000
Comparison of polypore flora in old-growth forests of eastern Finland and Russian Karelia. In: Heikkilä, R. (toim.). Biodiversity and conservation of boreal nature. Nature Reserve Friendship 10 years anniversary symposium. Kuhmo, Finland 16.-19.10.2000. Abstracts:39.

Salmi, T., Suvanto, L., Hanski, I., Heikkilä, R., Kuusinen, M., Penttilä, R. & Siitonen, J. 2000
Population biology and genetics of Populus tremula and the taxa associated with it. Teoksessa: Karjalainen, L. & Kuuluvainen, T. (toim.). Disturbance Dynamics in Boreal Forests. Restoration and management of biodiversity. Kuhmo, Finland, August 21-25, 2000. Abstracts:86.

Siitonen, P., Penttilä, R., Korhonen, K., Kurkela, T., Kannelsuo, S., Rantakrans, E., Pesonen, R., Miquel, J., & Tuokkola, Y. 1999
Gone with the wind-spore dispersal study for landscape ecological forest planning. Vaisala News 149:19-20.

Penttilä, R., Siitonen, J. & Kotiranta, H. 1999
Loss of polyporous fungi from fragments of old-growth boreal forest. In: Habitat Loss: Ecological, Evolutionary and Genetic Consequences. Helsinki, 7-12 September 1999. Abstracts:34.

Penttilä, R., Siitonen, P., Korhonen, K., Kurkela, T., Kannelsuo, S., Rantakrans, E., Pesonen, R. 1999
Dispersal of Phlebia centrifuga, a wood rotting fungus specialized in old-growth forests. Nordic symposium on the ecology of coarse woody debris in boreal forests. Umeå 31.5.- 3.6.1999. Abstract: 26-27.Lauri Saaristo

Saaristo, L. 1998
Korpikolvan elinympäristövaatimukset ja populaatiorakenne. MSc Thesis, University of Helsinki.Tarja Salmi

Heikkilä, H., Penttilä, R., Salmi, T. & Suvanto, L. 2002
Haavan ja raidan biologia ja epifyyttilajisto. Ss. 21-30 teoksessa Heikkilä, H. (toim.): Pohjois-Suomen vanhojen metsien suojelun ekologinen kestävyys. Alueelliset ympäristöjulkaisut 277, Kainuun ympäristökeskus.
Online

Salmi, T., Suvanto, L., Hanski, I., Heikkilä, R., Kuusinen, M., Penttilä, R. & Siitonen, J. 2000
Population biology and genetics of Populus tremula and the taxa associated with it. Teoksessa: Karjalainen, L. & Kuuluvainen, T. (toim.). Disturbance Dynamics in Boreal Forests. Restoration and management of biodiversity. Kuhmo, Finland, August 21-25, 2000. Abstracts:86.Vesa Selonen

Desrochers, A., Hanski, I.K. & Selonen, V. 2002
Siberian flying squirrel Pteromys volans responses to high and low contrast forest edges. Manuscript.

Selonen V. & Hanski I.K. 2002
Young flying squirrels (Pteromys volans) dispersing in fragmented forests. Submitted.

Selonen V. & Hanski I.K. 2002
Use of woodland strips and movements of the flying squirrel (Pteromys volans) in heterogeneous landscapes. Submitted.

Selonen V., Painter, J. & Hanski, I.K 2002
Microsatellite variation in declining flying squirrel (Pteromys volans). Manuscript.

Selonen, V., Hanski, I.K. and Stevens, P.C. 2001
Space use of the Siberian flying squirrel Pteromys volans in fragmented forest landscapes. Ecography 24: 588-600.

Hanski, I. K., Stevens, P., Ihalempiä, P. & Selonen, V. 2000
Home-range size, movements and nest-site use in the Siberian flying squirrel, Pteromys volans. Journal of Mammalogy 81: 798-809.Juha Siitonen

Penttilä, R., Siitonen, J. and Kuusinen, M. 2002
Polypore diversity in mature managed and old-growth boreal Picea abies forests in southern Finland. Submitted to Biological Conservation.

Rouvinen, S., Kuuluvainen, T. & Siitonen, J. 2002
Tree mortality in a Pinus sylvestris dominated boreal forest landscape in Vienansalo wilderness, eastern Fennoscandia. Silva Fennica, in press.

Siitonen, J., Penttilä, R. and Kotiranta, H. 2001
Coarse woody debris, polyporous fungi and saproxylic insects in an old-growth spruce forest in Vodlozero National Park, Russian Karelia. Ecological Bulletins 49:231-242.

Komonen, A., Siitonen, J. & Mutanen, M. 2001
Insects inhabiting two old-growth forest polypore species. Entomologica Fennica 12:3-14.

Siitonen, J., Kaila, L., Kuusinen, M., Martikainen,P., Penttilä, R., Punttila, P., Rauh, J., 2001
Vanhojen talousmetsien ja luonnonmetsien rakenteen ja lajiston erot Etelä-Suomessa. Kirjassa: Siitonen, J. (toim.) 2001. Monimuotoinen metsä. Metsäluonnon monimuotoisuuden tutkimusohjelman loppuraportti. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 812. 226 s.

Punttila, P., Siitonen, J., Lindström, P. & Sallinen, M. 2001
Extinction of saproxylic beetles in protected old-growth forests: surrounding landscape matters. Teoksessa Vuori, K.-M. & Kouki, J. (toim.). International Conference; Ecosystem Management in Boreal Forest Landscapes. Koli National Park, Finland, May 27-30, 2001. Publications of the North Karelia Regional Environment Centre 25:29.

Siitonen, J. & Saaristo, L. 2000
Habitat requirements and conservation status of a boreal old-growth beetle species, Pytho kolwensis Sahlberg (Coleoptera, Pythidae), in Finland. Biological Conservation 94: 211-220.

Siitonen, J., Martikainen, P., Punttila, P. & Rauh, J. 2000
Coarse woody debris and stand characteristics in mature managed and old-growth boreal mesic forests in southern Finland. Forest Ecology and Management 128: 211–225.

Penttilä, R., Siitonen, J. & Kotiranta, H. 2000
Comparison of polypore flora in old-growth forests of eastern Finland and Russian Karelia. In: Heikkilä, R. (toim.). Biodiversity and conservation of boreal nature. Nature Reserve Friendship 10 years anniversary symposium. Kuhmo, Finland 16.-19.10.2000. Abstracts:39.

Siitonen, J., Punttila, P. & Koskela, M. 2000
Tree mortality in natural and managed pine forests: effects of host-tree density on saproxylic beetle assemblages on dead pines. In: Karjalainen, L. & Kuuluvainen, T. (toim.). Disturbance Dynamics in Boreal Forests. Restoration and management of biodiversity. Kuhmo, Finland, August 21-25, 2000. Abstracts:48.

Salmi, T., Suvanto, L., Hanski, I., Heikkilä, R., Kuusinen, M., Penttilä, R. & Siitonen, J. 2000
Population biology and genetics of Populus tremula and the taxa associated with it. In: Karjalainen, L. & Kuuluvainen, T. (toim.). Disturbance Dynamics in Boreal Forests. Restoration and management of biodiversity. Kuhmo, Finland, August 21-25, 2000. Abstracts:86.

Martikainen, P., Siitonen, J., Kaila, L., Punttila, P., Rauh, J., 1999
Bark beetles (Coleoptera, Scolytidae) and associated beetle species in mature managed and old-growth boreal forests in southern Finland. Forest Ecology and Management 116: 233–245.

Penttilä, R., Siitonen, J. & Kotiranta, H. 1999
Loss of polyporous fungi from fragments of old-growth boreal forest. In: Habitat Loss: Ecological, Evolutionary and Genetic Consequences. Helsinki, 7-12 September 1999. Abstracts:34.

Siitonen, J., Punttila, P. & Koskela, M. 1999
Effects of local and regional host-tree density on saproxylic beetle assemblages on dead pines. In: Habitat Loss: Ecological, Evolutionary and Genetic Consequences. Helsinki, 7-12 September 1999, p. 37.

Várkonyi, G., Kuussaari, M., Lappalainen, H., Heikkilä, R., Siitonen, J. & Hanski, I. 1999
Species richness in small fragments of old-growth forest. Habitat Loss: Ecological, Evolutionary and Genetic Consequences - Helsinki, 7-12 September 1999. Abstract.

Kuusinen, M. & Siitonen, J. 1998
Epiphytic lichen diversity in old-growth and managed Picea abies stands in southern Finland. Journal of Vegetation Science 9: 283–292.Paula Siitonen

Siitonen, P. 2002
Fernando de Noronhan merikansallispuisto - Brasilian luontomatkailun lippulaiva. Pandan polku 1: 12-13. WWF, Helsinki, Finland.

Siitonen, P & Lehtinen, A. 2002
Fragmentation of old growth boreal forests. Manuscript.

Siitonen, P & Siitonen, M. 2002
Monimuotoisuuden arviointimenetelmän testaus yksityismetsissä. 17 p. Tapio, Helsinki.

Siitonen, P., Tanskanen, A. & Lehtinen, A. 2002
Method to select of old forests to complement existing reserves. Conservation Biology, in press.

Siitonen, P., Tanskanen, A. & Lehtinen, A. 2002
Selecting forest reserves with a multiobjective spatial algorithm. Submitted to Environmental Science and Policy.

Siitonen, P, Siitonen, M. & Lehtinen, A. 2002
Effect of edge on old growth boreal forests specialized liverworts and fungi. Manuscript.

Siitonen, P., Järveläinen, T., Laurinharju, E., Mannerkoski, I., Pajunen, T., Siitonen, M. & Tukia, H. 2002
Covariance of species groups and environmental variables in boreal forests - are there any indicators of biodiversity ? Submitted to Ecological Applications.

Siitonen, P. 2001
Metsien monimuotoisuuden arviointi osana alue-ekologista metsäsuunnittelua. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja Sarja A 134:163-164.

Siitonen, P., Tanskanen, A. & Lehtinen, A. 2000
Metsien monimuotoisuuden arviointi. Osa 3. Pisteytys- ja Optimointimenetelmät - MoniWin ja MoniOpti - Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 31. 123 s.

Siitonen, P., Tanskanen, A. & Lehtinen, A. 2000
Lahopuun määrä ja laatu Ilomantsin Koitajoella. - Metsähallituksen metsätalouden julkaisuja 32. 49. p. Vantaa.

Siitonen, P., Keränen, E., Lehtinen, A., Louhisalmi, K. Tanskanen, A., Tyni, A. & Virnes, P. 2000
Suojelualueita täydentävien vanhojen metsien valinta monitavoitteisen optimoinnin menetelmällä - Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 779:33-51.

Siitonen, P. (toim.) 1999
Metsien monimuotoisuuden arviointi. Osa 1: Lajiston ja metsän rakenne. - Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja sarja A: 103. 184 s. [Assessment of forest biodiversity. Part 1:Forest struceture and species]

Siitonen, P & Lehtinen, A. 1999
Metsien monimuotoisuuden arviointi. Osa 2: Metsäalue. - Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja Sarja A: 99. 47 s. [Assessment of forest biodiversity. Part 2: Indicators for the assessment of fragmentation and edge effect].

Penttilä, R., Siitonen, P., Korhonen, K., Kurkela, T., Kannelsuo, S., Rantakrans, E., Pesonen, R. 1999
Dispersal of Phlebia centrifuga, a wood rotting fungus specialized in old-growth forests. Nordic symposium on the ecology of coarse woody debris in boreal forests. Umeå 31.5.- 3.6.1999. Abstract: 26-27.

Siitonen, P., Penttilä, R., Korhonen, K., Kurkela, T., Kannelsuo, S., Rantakrans, E., Pesonen, R., Miquel, J., & Tuokkola, Y. 1999
Gone with the wind-spore dispersal study for landscape ecological forest planning. - Vaisala News 149:19-20.

Siitonen, P. 1998
Alue-ekologisen suunnittelun menetelmän ekologiset perusteet ja käytännön menetelmät [Landscape ecological forest planning: ecological principles and practical tools] - In: Jokimäki, J., Kangas, J., Varmola, M. & Virtanen, E. (ed.). Alue-ekologista tietoa metsäsuunnitteluun. Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja 685: 77-82.Tord Snäll

Snäll, T., Ribeiro Jr, P.J. & Rydin, H. 2003
Spatial occurrence and colonizations in a patch-tracking metapopulation: local conditions versus dispersal. Submitted.

Snäll, T. 2000
Factors influencing the spatial distribution of two obligate aspen epiphytes with different dispersal strategies. In: Karjalainen, L. & Kuuluvainen, T. (toim.). Disturbance Dynamics in Boreal Forests. Restoration and management of biodiversity. Kuhmo, Finland, August 21-25, 2000. Abstracts:50.Leena Suvanto

Heikkilä, H., Penttilä, R., Salmi, T. & Suvanto, L. 2002
Haavan ja raidan biologia ja epifyyttilajisto. Ss. 21-30 teoksessa Heikkilä, H. (toim.): Pohjois-Suomen vanhojen metsien suojelun ekologinen kestävyys. Alueelliset ympäristöjulkaisut 277, Kainuun ympäristökeskus.
Online

Salmi, T., Suvanto, L., Hanski, I., Heikkilä, R., Kuusinen, M., Penttilä, R. & Siitonen, J. 2000
Population biology and genetics of Populus tremula and the taxa associated with it. In: Karjalainen, L. & Kuuluvainen, T. (toim.). Disturbance Dynamics in Boreal Forests. Restoration and management of biodiversity. Kuhmo, Finland, August 21-25, 2000. Abstracts:86.Gergely Várkonyi

Várkonyi, G. 2003
Population densities of Xestia moths and Ophion wasps in a boreal host-parasitoid interaction. Manuscript in preparation; to be submitted in 2002.

Brock, J. P. & Várkonyi, G. 2003
On the biology and taxonomy of European Ophion (Hymenoptera, Ichneumonidae). Manuscript in preparation.

Várkonyi, G., Kuussaari, M. & Lappalainen, H. 2003
Dispersal behaviour of boreal Xestia moths in old-growth forest corridors. Manuscript in preparation; to be submitted in 2002.

Várkonyi, G., Hanski, I., Rost, M. & Itämies, J. 2002
Host-parasitoid dynamics in periodic boreal moths. Oikos 98(3): 421-430. Download PDF (260K)

Kankare, M., Várkonyi, G. & Saccheri, I. 2002
Genetic differentiation between alternate-year cohorts of Xestia tecta (Lepidoptera, Noctuidae) in Finnish Lapland. Hereditas (Accepted).

Várkonyi, G. 2002
Periodisesti esiintyvien harmoyökkösten ja niiden loisten ekologia. Ss. 40-50 teoksessa Heikkilä, H. (toim.): Pohjois-Suomen vanhojen metsien suojelun ekologinen kestävyys. Alueelliset ympäristöjulkaisut 277, Kainuun ympäristökeskus.
Online

Várkonyi, G. 2002
Fennoskandialle uuden jäytiäislajin taksonomia ja ekologia. Ss. 51-52 teoksessa Heikkilä, H. (toim.): Pohjois-Suomen vanhojen metsien suojelun ekologinen kestävyys. Alueelliset ympäristöjulkaisut 277, Kainuun ympäristökeskus.
Online

Heikkilä, H., Penttilä, R. & Várkonyi, G. 2002
Vanhojen metsien pirstoutuminen. Ss. 12-20 teoksessa Heikkilä, H. (toim.): Pohjois-Suomen vanhojen metsien suojelun ekologinen kestävyys. Alueelliset ympäristöjulkaisut 277, Kainuun ympäristökeskus.
Online

Várkonyi, G., Hanski, I. & Heikkilä, H. 2002
Korpikolvan biologia ja suojelu. Ss. 36-39 teoksessa Heikkilä, H. (toim.): Pohjois-Suomen vanhojen metsien suojelun ekologinen kestävyys. Alueelliset ympäristöjulkaisut 277, Kainuun ympäristökeskus.
Online

Várkonyi, G. 2001
Kaivataan tietoja periodisten Xestia-lajien esiintymisestä Suomessa. Baptria 26(1):8.

Várkonyi, G. & Ahola, M. 2001
Notes on the larval biology of Xestia borealis (Lepidoptera, Noctuidae). Entomol. Fennica 12(1):78-80.

Várkonyi, G., Hanski, I., Rost, M. & Itämies, J. 2001
P eriodic occurrence of boreal Xestia moths (Lepidoptera: Noctuidae) and a host-parasitoid hypothesis. Parasitic Hymenoptera: Taxonomy and biological control - 14-17 May 2001, Köszeg, Hungary. Abstract.

Rost, M., Várkonyi, G. & Hanski, I. 2001
Patterns of two-year population cycles in spatially extended host-parasitoid systems. Theoretical Population Biology 59:223-233.

Várkonyi, G., Kuussaari, M., Lappalainen, H., Heikkilä, R., Siitonen, J., Gu, W. & Hanski, I. 2000
Species richness in small fragments of old-growth forest. Disturbance dynamics in boreal forests: Restoration and management of biodiversity - Kuhmo, Finland, 21-25 August 2000. Abstract.

Várkonyi, G., Kuussaari, M. & Lappalainen, H. 2000
Dispersal behaviour of boreal Xestia moths in old-growth forest corridors. Disturbance dynamics in boreal forests: Restoration and management of biodiversity - Kuhmo, Finland, 21-25 August 2000. Abstract.

Várkonyi, G., Hanski, I., Rost, M. & Itämies, J. 2000
Host-parasitoid dynamics drive periodic occurrence of boreal moths. Biodiversity and conservation of boreal nature: Nature Reserve Friendship 10 years anniversary symposium - Kuhmo, Finland, 16-19 October 2000. Abstract.

Várkonyi, G. 2000
Vanhan metsän saarekkeiden ja käytävien merkitys: säilyvätkö aarniometsälajit Kuhmon maisemamosaiikissa? Valtion ympäristöhallinnon luonnonsuojelubiologian päivä - Finnish Ministry of the Environment, Helsinki, 14 December 2000. Abstract.

Várkonyi, G., Itämies, J., Kaitila, J.-P., Nieminen, M. & Sääksjärvi, I. E. 2000
Perhosten parasitoidit -projekti käynnistyy. Baptria 25(2):81-82.

Várkonyi, G., Kuussaari, M., Lappalainen, H., Heikkilä, R., Siitonen, J. & Hanski, I. 1999
Species richness in small fragments of old-growth forest. Habitat Loss: Ecological, Evolutionary and Genetic Consequences - Helsinki, 7-12 September 1999. Abstract.

Várkonyi, G., Hanski, I. & Itämies J. 1998
Host-parasitoid dynamics of periodic boreal moths. Annual Symposium of Finnish Entomologists - Oulanka Biological Research Station, 30 June 1998. Abstract.

Várkonyi, G. 1998.
Metopius harpyiae (Hymenoptera, Ichneumonidae, Metopiinae) new to Finland. Entomol. Fennica 9: 52.

Várkonyi, G. 1998.
Notes on Leptocampoplex cremastoides (Hymenoptera, Ichneumonidae, Campopleginae), a new genus and species to the Finnish fauna. Entomol. Fennica 9: 215-216.

Itämies, J. & Várkonyi, G. 1997.
Notes on the biology of Entephria polata (Lepidoptera, Geometridae). Entomol. Fennica 8: 87-88.

Várkonyi, G., Itämies, J. & Pyörnilä, A. 1997.
Trogus lapidator (Fabricius) ssp. panzeri Carlson (Hymenoptera, Ichneumonidae) in Finland: new rearing records and comments on its distribution. Entomol. Fennica 8: 5-6.