Pro gradut Tutkimus Jatkokoulutus Yhteystiedot

Saksan kääntäminen kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 5. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Tutkimus ja jatkokoulutus

Saksan kääntämisen oppiaineessa tehdään sekä saksa‒suomi-kielipariin liittyvää tutkimusta että tarkastellaan laajemmin kääntämisen ja tulkkauksen kysymyksiä. Keskeisiä aihepiirejä ovat erikoisalojen kielten tutkimus ja kääntäminen, erikoisalojen sanastotyö, av-kääntäminen, kaunokirjallisuuden kääntäminen ja uudelleenkääntäminen. Tutkimus kohdistuu paitsi käännöksiin ja tulkkaukseen myös kääntäjän ja tulkin toimintaan ja toimintaympäristöihin.

Tutkimusta tehdään monella käännöstieteen osa-alueella. Tutkimuskohteita ovat tällä hetkellä multimodaalisuus, puhuttu kieli suomen- ja saksankielisessä kaunokirjallisuudessa, musikaalien kääntämisen tutkimus, lakitekstien kääntäminen, oikeustulkkaus sekä ohjelmatekstitys ja kuvailutulkkaus.

Tutkimus on yhteiskunnallisesti suuntautunutta ja pyrkii aktiivisesti tuottamaan tietoa, jota voidaan käyttää hyväksi erilaisissa käännös- ja tulkkausalan käytännön tilanteissa.
Oppiaineen tutkijat ja jatko-opiskelijat kuuluvat Helsingin yliopiston Trast-tutkimusyhteisöön (Translation Studies and Terminology).