Saksan kääntäminen kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 5. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Oppiaineen historia

Suomessa kääntäjien koulutus alkoi 1960-luvulla kieli-instituuteissa, jollainen perustettiin myös Kouvolaan 1971. Koulutus oli kolmivuotinen, ja opiskelijat valmistuivat diplomikielenkääntäjiksi (DKK). Myöhemmin kieli-instituutit liitettiin yliopistoihin, Kouvolan kieli-instituutti Helsingin yliopiston humanistiseen tiedekuntaan vuonna 1981, ja sen nimeksi tuli Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos, sittemmin käännöstieteen laitos.

Koulutus muuttui viisivuotiseksi korkeakoulututkinnoksi, jossa opiskelijat valmistuivat filosofian kandidaateiksi. Vuodesta 1994 lähtien oli mahdollista suorittaa paitsi filosofian maisterin myös lisensiaatin ja tohtorin tutkinto.

Saksan kääntäminen ja tulkkaus muutettiin pelkästä sivuaineesta pääaineeksi vuonna 2004. Laitoksen toiminnot siirrettiin 2009 Helsinkiin, jossa sen oppiaineet sijoitettiin ensin eri kielten laitoksiin; laitosuudistuksen myötä saksan kääntäminen tuli osaksi nykykielten laitosta.

Helsingissä germaanisessa filologiassa saattoi vuodesta 1997 lähtien erikoistua kääntämiseen. Kääntäjien koulutuksen siirtyessä Kouvolasta Helsinkiin germaanisen filologian kääntäjälinja yhdistettiin saksan kääntämisen oppiaineeseen. Samalla oppiaineeseen perustettiin professuuri.