Anvisningar för studerande Utexaminerade

Tysk översättning tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

Studier > Börja studera

Urvalet av nya studenter

Studera hos oss:

Sök Till Uni.

Se mer om utbildningar från här.

För nya studerande

Bäste nya student, välkommen att studera Tysk översättning!

Ämnesföreningen för studerande vid Tysk översättning är Kouki rf.