Anvisningar för studerande Utexaminerade

Tysk översättning tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitet

Ut i arbetslivet

Studierna i tysk översättning ger färdigheter som behövs i olika uppgifter i affärs-, närings- och kulturlivet och i den offentliga förvaltningen. Efter studierna i tysk översättning kan man arbeta t.ex. som

  • expert på flerspråkig kommunikation
  • översättare eller tolk
  • översättningskoordinator
  • projektchef
  • terminologiexpert
  • expert på flerspråkig kommunikation.

Beroende på studierna kan man arbeta inte bara för företag utan också vid ministerier, i mediebranschen, vid kulturorganisationer, också internationella organisationer eller inom turismen. Helsingfors universitet har det mest omfattande utbudet av ämnen i Finland och därför kan man inkludera mångsidiga studier i en examen som möjliggör olika yrkeskarriärer.

Om man har tysk översättning som huvudämne och dessutom genomför studierna vid ämneslärarlinjen blir man behörig lärare i tyska i grundskolan, gymnasiet och inom vuxenutbildningen.

Efter magisterstudierna kan man fortsätta med forskarstudier och göra karriär vid universitetet som forskare och lärare.

Alumniverksamhet

Alumner vid Helsingfors universitet