Kontaktuppgifter

Tysk översättning tillhör Institutionen för moderna språk.

PB Box 24 (Unionsgatan 40 B)
FI-00014 Helsingfors universitetGedicht des Monats

Germanistenchor

Välkommen!

Tyska är det språk som talas mest i Europa. Efter engelskan är tyskan det viktigaste språket i näringslivet och inom turismen. Tyskland är en av världens starkaste ekonomier och landets utrikeshandel är störst i världen näst efter USA:s. Tyskland har länge varit en av Finlands tre viktigaste handelspartner. Tack vare industrins omfattande import översätts mycket texter från tyska till finska, bl.a. bruksanvisningar, bipackssedlar, programvarutexter och avtal översätts hela tiden.

Tyskland är också ett stort kulturland där man producerar litteratur och filmer och aktivt medverkar i och stöder olika kulturprojekt som man också i Finland är intresserad att läsa om. Tyskland är ett viktigt mål för kulturexporten från Finland. I Tyskland ordnas också viktiga konferenser och mässor, vilket gör att efterfrågan på tysk översättning och tolkning är stor. På internet är tyska det viktigaste språket efter engelska.

Studierna i tysk översättning förbereder i första hand för arbetet som översättare och tolk, men också för andra uppgifter som expert på flerspråkig och interkulturell kommunikation. Vid sidan av tyska är finska ett viktigt språk – det andra arbetsspråket i översättar- och tolkutbildningen.

Mer information om översättar- och tolkyrket ges t.ex. av Finlands översättar- och tolkförbund.