Opiskelijaksi Ohjeita opiskeluun Valmistuneet maisterit Valmistumisen jälkeen Yhteystiedot

Saksan kääntäminen kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 5. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Mahdollisia sivuaineita

Pakollisten sivuaineiden ‒ suomen kielen perusopinnot kääntäjille ja käännöstieteen perusopinnot ‒ lisäksi voi sivuaineeksi ottaa esim. toisen kielen kääntämisen tai filologia-aineen. Kääntäjä voi kiinnostuksensa mukaan myös erikoistua tietylle alalle. Sivuaineet valitaan tyypillisesti oman mielenkiinnon ja/tai urasuunnittelun pohjalta. 

Sivuainevalikoima on Suomen suurin jo oman yliopiston sisällä. Suurinta osaa tiedekunnan aineista voi opiskella vapaasti sivuaineena, ja vapaasti opiskeltavia aineita löytyy myös Helsingin yliopiston muista tiedekunnista. Sivuaineita voi lisäksi tehdä ns. JOO-opintoina muissa suomalaisissa yliopistoissa (silloin kun ainetta ei ole tarjolla Helsingin yliopistossa) sekä ulkomailla (esimerkiksi opiskelijavaihdossa).

Linkit