Opiskelijaksi Ohjeita opiskeluun Valmistuneet maisterit Valmistumisen jälkeen Yhteystiedot

Saksan kääntäminen kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 5. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Opiskelu > Ainejärjestö Kouki ry

Kääntäjäopiskelijoiden ainejärjestö on KouKi ry.

Kääntäjäopiskelijoita yhdistää Kouvolasta siirtynyt ainejärjestö KouKi ry, joka järjestää aktiivistesti toimintaa kuten kuukausittaisia peli- ja hengailuiltoja, bileitä, kielikohtaisia teemailtoja, kuorotoimintaa sekä työelämäinfoja jäsenilleen. Lisäksi järjestöllä on toimeksiantoja tarjoava käännöspalvelu, johon voivat liittyä opiskelijat, jotka ovat suorittaneet kaikki perus-ja aineopintojen käännöskurssit. Lukemista tarjoaa opiskelijavoimin tehty Vääntäjä-lehti, joka ilmestyy nelisen kertaa vuodessa. Uudet opiskelijat saavat myös ennen opiskelujensa aloittamista erityisen Vääntäjän fuksinumeron. KouKi tiedottaa tapahtumistaan nettisivujensa lisäksi kääntäjien sähköpostilistalla, jolle oppiaineen opiskelijat kuuluvat automaattisesti.

Perinteenä on ollut, että kaikki käännösaineiden opiskelijat ja tuutorit ovat yhdessä järjestäneet vuosittain opiskelukieleensä liittyvän teemaillan. Niinpä myös saksan fuksit ja tuutorit apujoukkoineen ovat vuorollaan järjestäneet Saksa-iltansa, jossa on tarjottu saksalaisia herkkuja kuten olutta, makkaraa ja Schwarzwald-kakkua ja vietetty aikaa kääntäjäopiskelijoiden kesken. Yhteistyötä pyritään mahdollisuuksien mukaan tekemään myös germaanisen filologian ainejärjestö Umlautin kanssa.