Opiskelijaksi Ohjeita opiskeluun Valmistuneet maisterit Valmistumisen jälkeen Yhteystiedot

Saksan kääntäminen kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 5. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Pro gradu -tutkielmat

Saksalaisella laitoksella laaditut pro gradu -tutkielmat 1963–2009

Linkit vievät germaanisen filologian verkkosivuille.

Nykykielten laitoksella laaditut pro gradu -tutkielmat vuodesta 2010 alkaen