Henkilöstön yhteystiedot löytyvät henkilökohtaisilta TUHAT-sivuilta, vastaanottojat Flamma-intranetistä »»

Yhteystiedot

Saksan kääntäminen kuuluu nykykielten laitokseen.

PL 24 (Unioninkatu 40 B, 5. krs)
00014 Helsingin yliopisto

Henkilöstö

Opetushenkilökunta / Teaching Staff / Undervisningspersonal

Tiittula, Liisa professori / Professor

· Oppiaineen vastuuhenkilö / Head of Subject / Läroämneansvarig

· Vastaanotto: ke 16−17

· Huone: Unioninkatu 40 B, C510

· Puhelin: +358 2 941 23178, 0504482298

· Tutkimusalueet: kaunokirjallisuuden kääntäminen, kirjoitustulkkaus, ohjelmatekstitys, multimodaalinen vuorovaikutus, puheen ja kirjoituksen suhde, talouselämän viestintä, poliittiset televisiokeskustelut
// Forskningsområden: skönlitterär översättning, skrivtolkning, programtextning, multimodal interaktion, förhållandet mellan tal och skrift, kommunikation inom näringslivet, politiska tv-debatter
// Research areas: The translation of fiction, print interpreting, subtitling, multimodal interaction, the relationship between speech and writing, business communication, televised political debates

Kinnunen, Tuija yliopistonlehtori / University Lecturer / universitetslektor

· Vastaanotto: ke 15−16

· Huone: Unioninkatu 40 B, C513

· Puhelin: +358 50 4150449

· E-mail: tuija.t.kinnunen (at) helsinki.fi

· Erityisalat: oikeusviestinnän kääntäminen ja tulkkaus
// Specialområden: juridisk översättning och tolkning
// Specialities: The translation and interpreting of legal communication

Hakola, Marika yliopisto-opettaja / University Teacher / universitetslärare

· Tutkimusalue: musikaalin kääntäminen / översättning av musikaler / the translation of musicals

Möbius, Michael yliopisto-opettaja / University Teacher / universitetslärare

Diekmann, Helmut lehtori (germaaninen filologia) / University Lector / universitetslektor

Hallintohenkilökunta / Administration

Opetus- ja opiskelijapalvelut Metsätalossa (Flamma-intranetissä, vaatii kirjautumisen)

Student services in Metsätalo (on Flamma intranet, login required)

Studenttjänster i Metsätalo (på Flamma-intranet)

Dosentit / Docents / Docenter

Helin, Irmeli, dosentti / Docent

Liimatainen, Annikki dosentti / Docent

Tutkimushenkilökunta / Research Staff / Forskningspersonal

Hirvonen, Maija post doc -tutkija

· Huone: Unioninkatu 40 B, C526

· Tutkimusalue: kuvailutulkkaus / syntolkning / audio description

Tenhonen-Lightfoot, Erja

Henkilökunnan tavoitat etunimi.sukunimi@helsinki.fi