Contact details can be found on staff members' individual TUHAT pages, and office hours are listed in Flamma Intranet.

Contact Information

Translation of German belongs to the Department of Modern Languages.

P.O. Box 24 (Unioninkatu 40 B)
FI-00014 University of Helsinki

Staff

Please click on the names of staff members to find their profiles in TUHAT research database.

Opetushenkilökunta / Teaching Staff / Undervisningspersonal

Tiittula, Liisa professori / Professor

· Oppiaineen vastuuhenkilö / Head of Subject / Läroämneansvarig

· Vastaanotto: ke 16−17

· Huone: Unioninkatu 40 B, C510

· Puhelin: +358 2 941 23178, 0504482298

· Tutkimusalueet: kaunokirjallisuuden kääntäminen, kirjoitustulkkaus, ohjelmatekstitys, multimodaalinen vuorovaikutus, puheen ja kirjoituksen suhde, talouselämän viestintä, poliittiset televisiokeskustelut
// Forskningsområden: skönlitterär översättning, skrivtolkning, programtextning, multimodal interaktion, förhållandet mellan tal och skrift, kommunikation inom näringslivet, politiska tv-debatter
// Research areas: The translation of fiction, print interpreting, subtitling, multimodal interaction, the relationship between speech and writing, business communication, televised political debates

Kinnunen, Tuija yliopistonlehtori / University Lecturer / universitetslektor

· Vastaanotto: ke 15−16

· Huone: Unioninkatu 40 B, C513

· Puhelin: +358 50 4150449

· E-mail: tuija.t.kinnunen (at) helsinki.fi

· Erityisalat: oikeusviestinnän kääntäminen ja tulkkaus
// Specialområden: juridisk översättning och tolkning
// Specialities: The translation and interpreting of legal communication

Hakola, Marika yliopisto-opettaja / University Teacher / universitetslärare

· Tutkimusalue: musikaalin kääntäminen / översättning av musikaler / the translation of musicals

Möbius, Michael yliopisto-opettaja / University Teacher / universitetslärare

Diekmann, Helmut lehtori (germaaninen filologia) / University Lector / universitetslektor

Hallintohenkilökunta / Administration

Opetus- ja opiskelijapalvelut Metsätalossa (Flamma-intranetissä, vaatii kirjautumisen)

Student services in Metsätalo (on Flamma intranet, login required)

Studenttjänster i Metsätalo (på Flamma-intranet)

Dosentit / Docents / Docenter

Helin, Irmeli, dosentti / Docent

Liimatainen, Annikki dosentti / Docent

Tutkimushenkilökunta / Research Staff / Forskningspersonal

Hirvonen, Maija post doc -tutkija

· Huone: Unioninkatu 40 B, C526

· Tutkimusalue: kuvailutulkkaus / syntolkning / audio description

Tenhonen-Lightfoot, Erja

Henkilökunnan tavoitat etunimi.sukunimi@helsinki.fi